Talvisota oli pako häpeästä kunniaan

Arvio: Tuomas Tepora tutkii kansakunnan perusmyyttiä.
Kirjat 28.11.2015 18:00
Lea Toivola
Tuomas Tepora: Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota. 372 s. WSOY 2015.

Nuori historioitsijapolvi pystyy käsittelemään historian kipupisteitä ja ylpeyden aiheita ilman syytöksiä ja puolusteluja. Suomen lipusta ja uhrisymboliikasta väitellyt Tuomas Tepora tutkii nyt kansakunnan perusmyyttiä, talvisodan henkeä.

Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota -kirjasta selviää, mikä tehtävä irrationaalisilta näyttävillä tunteilla ja reaktioilla poikkeusoloissa oli. Sodan mahdollisuutta torjuttiin yhteenkuuluvuuden eleillä, pelkoa ja epävarmuutta hallittiin toimintatarmolla.

Aineistona ovat pääosin Maan Turvan, kansalaisten mielialoja havainnoineen yhdistyksen, raportit. AKS-taustaisille tarkkailijoille isänmaallisuus tarkoitti puolustustahtoa, epäisänmaallisuus kommunismia. Vasemmiston isänmaallisuus tulkittiin väärin poliittiseksi kääntymykseksi.