Susien harveneminen lisää hirvikärpästen määrää, muistuttaa evoluutiobiologin viimeinen teos

ARVIO: Edesmennyt evoluutiobiologi Ilkka Hanski käsittelee tietokirjassaan luonnon monimuotoisuuden tuhoa.
Kirjat 21.11.2016 12:54
Tutkimusmatkoja saarille. 351 s. Gaudeamus, 2016.

Evoluutiobiologi Ilkka Hanskin (1953–2016) viimeiseksi jäänyt teos Tutkimusmatkoja saarille kertoo Hanskin elämäntyöstä. Se kertaa maailman suuret sukupuuttoaallot ja keskittyy nyt meneillään olevaan, kuudenteen sukupuuttoaaltoon.

Hanski oli kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia tutkijoita. Kirja päivittää ja täydentää vuonna 2007 ilmestynyttä teosta Viestejä saarilta.

Hanski kuvaa tutkimusmatkojaan maailman saarille, joista hän keräsi muun muassa lantakärpäsiä tutkissaan lajien menestymisen edellytyksiä.

Hanskin keskeinen aihe on luonnon monimuotoisuuden nopea heikkeneminen ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen tuhoutumisen takia.