Arvio: Tulisaarna kertoo Einojuhani Rautavaaran matkan maineeseen

Yksityinen dramatiikka ja sävellystyö kohtaavat elämäkerrassa luontevasti.
Samuli Tiikkaja: Tulisaarna - Einojuhani Rautavaaran elämä ja teokset. 684 s. Teos.

Samuli Tiikkajan (s. 1974) Tulisaarna luo huolellisen, perusteellisen ja kattavan katsauksen Einojuhani Rautavaaran (s. 1928) vaiheisiin. Musiikki ja elämäkerrallinen aines etenevät kronologisesti ja luontevasti rinnakkain.

Teosten syntyvaiheita, sävellysten välisiä yhteyksiä sekä Rautavaaran musiikin yleisiä kehityslinjoja Tiikkaja kuvaa ansiokkaasti. Kadonneiksi luullut sävellykset ja nuottiluonnokset tuovat moniin kysymyksiin uutta valoa. Yksityiskohtaisten teoskuvausten lukeminen on kuitenkin nuottiesimerkkien vähäisyyden vuoksi usein raskasta. Nuottiesimerkkejä olisi siis tarvittu paljon lisää – tai sitten olisi pitänyt tyytyä musiikin yleisluontoiseen esittelyyn.