Arvio: Matti Kuusen elämäkerta ymmärtää ”työneroa”

Akateemikon elämäkerta luo kuvan hienosta joskaan ei helposta ihmisestä.
Kirjat 17.4.2014 04:30
Tellervo Krogerus: Sanottu. Tehty - Matti Kuusen elämä 1914-1998. 856 s. Siltala 2014.

"Selkeä, vakava, hauska.” Näin on kuvailtu Matti Kuusen veteraanipäiväpuhetta 1987. Samat adjektiivit sopivat luonnehtimaan Tellervo Krogeruksen kirjoittamaa M6-kirjaa. Yksi sana on syytä lisätä elämäkerran kuvailuun: selkeä, vakava, hauska, valtava.

Krogerus kertoo professori, akateemikko Matti Kuusen elämän menestyksekkäät työalueet. ”Etevä piti olla”, kirja mainitsee jo Kuusen lapsuudesta. Edeltäjälleen Martti Haaviolle Kuusi kirjoitti sittemmin runossa: ”Työn jäljet yksin näyttää / voitiinko ketä käyttää.” Häntä voitiin käyttää, ja käytettiinkin mielihyvin. Hänellä, ”työnerolla”, oli lähes itsetuhoinen taipumus ottaa vastaan kaikki tarjoutuvat tehtävät – ja keksiä urakoita oma-aloitteisesti.