Kielitoimisto: Suomen kieli kunniaan

Kulttuuri 26.5.2009 16:12

Kielentutkijat ovat huolissaan englannin ylivallasta.

Kalevala

Kansalliseepos Kalevalan vanhoja painoksia. Kuva Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva.

Ensi syksynä koko joukko ekaluokkalaisia käynnistää koulu-uransa englannin kielellä. Jos jokapäiväinen kielikylpy tuntuu kivalta, koululainen voi jatkaa vieraskielisiä opintoja ainakin suurimmissa kaupungeissa.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan oppimisen kannalta paras tapa olisi kuitenkin päntätä perusasiat kotona opitun kielen turvin.

”Kansainvälistyä ehtii myöhemminkin”, filosofian tohtori Auli Hakulinen sanoo.

Hakulinen on yksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) kielipoliittisen toimintaohjelman kirjoittajista. Kotus julkaisi Suomen kielen tulevaisuus -nimisen ohjelman tiistaina.

”Miten vanhemmat saisi luopumaan siitä harhaluulosta, että lapsesta tulee kansainvälinen, jos hän opettelee Suomen historiaa englanniksi jo kahdeksanvuotiaana?” Hakulinen laukoo.

Toimintaohjelman kirjoittajilla on selkeä tavoite: he haluavat valtion työryhmän jatkamaan heidän alustamaansa työtä ja suunnittelemaan Suomelle kielipoliittista ohjelmaa.

Englanti ei ole oikotie kansainvälistymiseen

Myös aikuisten maailmassa on petraamista. Kirjoittajat ovat huolissaan englannin kielen ylivallasta yrityksissä ja korkeakouluissa. Toimintaohjelmassa käsitellään korkeakouluista vain yliopistoja, mutta Hakulinen tunnistaa kaikkia korkeakouluja vaivaavan ongelman:

”Jos kaikki opetukseen osallistuvat opiskelijat ja opettajat puhuvat suomea omana kielenään, englanninkielinen koulutusohjelma tai maisteriohjelma tuntuu tarpeettomalta kansainvälisen imagon tavoittelulta.”

Monissa yrityksissä tunnutaan ajattelevan, että oikotie kansainvälistymiseen on kielen vaihtaminen englanniksi. Aina ei ole tarkoituksenmukaista keskustella tai perusteltua antaa tiedotteita vain englanniksi.

Kaikesta antamastaan kritiikistä huolimatta kirjoittajat painottavat arvostavansa monikielisyyttä. Ohjelma ei taistele vieraita kieliä vastaan. Sen tarkoitus on muistuttaa, että vaikka maapallo tuntuu entistä pienemmältä, suomi on silti Suomessa keskeinen kieli.

Suosituksilla stoppi englannin ylivallalle

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus antoi muun muassa seuraavia suosituksia:

  • Gradut ja diplomityöt pitäisi ensisijaisesti tehdä suomeksi tai ruotsiksi.
  • Yliopistoihin palkattavien professoreiden tulisi osata tai sitoutua opettelemaan suomea.
  • Yritysten pitäisi linjata, missä yhteyksissä on tarkoituksenmukaista käyttää englantia ja milloin on parempi suosia suomen kieltä.
  • Työntekijöitä pitäisi palkita erinomaisesta suomen kielen taidosta.
  • Valtion pitäisi myöntää palkintoja julkishallinnon organisaatioille tai henkilöille, jotka osaavat kirjoittaa selkeää ja ymmärrettävää tekstiä.
  • Eu-kokouksiin on saatava enemmän tulkkausta.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen toimintaohjelma ”Suomen kielen tulevaisuus” on luettavissa osoitteessa www.kotus.fi.

Teksti Julia Huovinen / STT