Ympäristöministeri Paula Lehtomäki: Työmatkakulujen verovähennystä ei pidä heikentää

Kotimaa 15.8.2010 12:00

Verotusta pitää käyttää kannustimena, jotta suomalaiset alkaisivat suosia ympäristöystävällisempiä kulkuneuvoja, sanoo Paula Lehtomäki (kesk.)

Paula LehtomäkiPaula Lehtomäen mukaan tavoitteena on pienentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.   Kuva Petra Piitulainen / Lehtikuva.

Mikä on Suomen hiilidioksidipäästöjen täsmällinen alentamistavoite, ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk)?

”Meitä ohjaavat Kioton pöytäkirjan mukaiset EU:n päästöjenvähentämissitoumukset. Tavoitteena on pienentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna. Ja uusiutuvien energiamuotojen osuus on tarkoitus nostaa vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttiin kokonaisenergiankulutuksesta.”

Miten tavoitteen saavuttamista edistää se, että vähäpäästöisten maakaasuautojen polttoaineverotusta ollaan kiristämässä?

”Liikennepolttoaineiden veroratkaisu kokonaisuudessaan tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ei pidä kiinnittää huomiota pelkästään maakaasuautojen verotuksen muutokseen, vaan lopputilanteeseen. Kiristyksen jälkeenkin niitä verotetaan kevyemmin kuin suurempipäästöisiä polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja.”

Maakaasuautojen verotuksen kiristäminen tuntuu silti nurinkuriselta kehitykseltä.

”Maakaasustakin syntyy päästöjä. Toivottavasti muutos kannustaa liikenteessäkin siirtymään biokaasun käyttöön. Se on ilmastollisesti maakaasuakin parempi polttoaine.”

Eikö tuo ole utopistinen toive?

”Ei, vaan realistinen.”

Eikö uhkana ole pikemminkin se, että maakaasuautoja käyttävät bussifirmat alkavat taas suosia suurempipäästöisiä dieselautoja?

”Kustannusten muuttumiseen liittyy aina riskejä. Dieselvero säilyy kuitenkin muutoksen jälkeenkin maakaasuautojen verotusta kireämpänä. Kyllä ilmastotavoitteet näyttävät suuntaa pitkän aikavälin kehityksestä. Ne osoittavat, että pahimpia fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoja ei kannata suosia.”

Miksei vähiten saastuttavia polttoaineita lasketa markkinoille täysin verovapaasti?

”Tarvitseehan valtio tuloja. On myös niin, että liikenteestä seuraa aina ympäristöhaittoja. On paikallaan käyttää verotusta kannustimena, jotta suomalaiset alkaisivat suosia ympäristöystävällisempiä kulkuneuvoja.”

Mitä mieltä olette työministeri Anni Sinnemäen (vihr) linjauksesta, jonka mukaan ”kaikki liikkumisen kannustimet tulisi päivittää niin, että ne tukevat kestävää ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa”?

”Hänen lähtökohtansa on kaunis ja siihen pitää pyrkiä.”

Miten?

”Esimerkiksi luomalla sellaisia arkipäivän yhdyskuntarakenteita, jotka mahdollistaisivat työssäkäynnin, asioinnin ja asumisen ilman että jouduttaisiin käyttämään henkilöautoja. On silti muistettava, että Suomi pyrkii päästöttömään liikenteeseen vuoteen 2050 mennessä. Silloin tietysti liikenteen ilmastorasitus olisi paljon pienempi kuin nyt.”

Mitä ajattelette siitä Sinnemäen ajatuksesta, että omalla autolla tehtyjen työmatkojen verohyvitystä tulisi alentaa?

”Työmatkakulujen verovähennystä ei mielestäni pidä heikentää. Se huomioi niiden työssäkäyvien tarpeet, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Isossa osassa Suomea on pakko käyttää omaa autoa, jos ylipäätään aikoo työtä tehdä. Jos taas henkilöllä on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä, hänen saamansa verohuojennus määräytyy halvimman liikennemuodon mukaan.”

Eli työmatkojen verokohteluun ei ole odotettavissa muutoksia?

”Ei, tietojeni mukaan.”