Yllätyspäätös: KHO asettui turveteollisuuden kriitikoiden kannalle – torppasi Suurisuon

Päätös voi tiukentaa turvelupia.
Kotimaa 16.3.2016 09:19

Valtaosa turvekentäksi kaavaillusta Suurisuosta on metsäojitettua suota. © Markus Pentikäinen

Kymmenen vuoden kiista Pylkönmäen Suurisuon kohtalosta on ratkennut.

Suomen Kuvalehti selvitti viime syksynä, ennen korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, keskisuomalaisen suon värikkäät vaiheet. Vapo oli hakenut turpeennostolupaa 136 hehtaarille. Lupaprosessin aikana suosta oli tehty kymmeniä selvityksiä, lausuntoja ja valituksia.

Lupaviranomainen, aluehallintovirasto ja Vaasan hallinto-oikeus olivat puoltaneet ympäristölupaa.

Mutta KHO tyrmäsi turveluvan lopullisesti.

Kiistan ytimessä, kuten monissa muissa turvetaisteluissa, on sama kysymys: pystyykö turveyrittäjä hallitsemaan turvekentän kuivatusvesiä tulvahuipuissa ja rankkasateissa?

KHO asettui tässä päätöksessä turveteollisuuden kriitikoiden kannalle.

”Kuivatusvesien pH-arvon hallintaan voi kuitenkin käytännössä liittyä huomattavia epävarmuuksia nopeasti muuttuvissa virtaamatilanteissa, kuten sulamistapahtumissa ja rankkasateiden aikana.”

”Alhainen pH ja erityisesti pH-arvon nopea vaihtelu on tuhoisaa vesieliöstölle”, KHO totesi päätöksessään.

 

Vapon tarkoitus oli käsitellä kemiallisesti ja jälkineutraloida Suurisuon kuivatusvesiä. Tapauksesta tekee erityisen suon alapuolisen Moksinjoen uhanalainen taimen, jonka lisääntymistä hapan vesi heikentää.

Saarijärven ympäristösihteeri Kalle Laitinen näkee, että KHO:n päätöksellä on myös laajempaa merkitystä, kun uusia turvelupia harkitaan.

”Ei ole sellaista laitetta tai laitosta, joka puhdistaisi turvesuon valtavat vesimassat suurissa virtamaatilanteissa.”

Suurisuon alapuoliset järvet kuuluvat Saarijärven reitin vesistöihin. Hiljattain Vaasan hallinto-oikeus ja KHO ovat torpanneet kaksi muutakin turvelupaa Keski-Suomessa.

”Kaikissa tapauksissa on tunnustettu puhdistusmenetelmiin liittyvä epävarmuus”, Laitinen sanoo.

”Kun turvevesiä lähtee suurelta alueelta, niitä ei voida hallita eikä tiedetä tarpeeksi niiden vaikutuksista vesistöihin.”

 

Tämän vuoden alusta Vapo on tehnyt ympäristölupauksen: kaikilta uusilta turvesoilta lähtee perinteisiä haitta-aineita, kiintoainetta ja liukoista humusta, vähemmän kuin ennen turvetuotantoa.

Saarijärven ympäristösihteerin mukaan lupaus on tyhjän päällä, kunnes tiedetään turvesuon todelliset päästöt tulvien ja rankkasateiden aikana.

Ympäristöluvat on myönnetty seurantasoiden ominaiskuormituksen perusteella.

”Luvituksessa pitäisi luopua ominaiskuormituksista ja keskivirtaamista ja vaatia oikeaa tietoa kuormituksesta”, Laitinen sanoo.

Viranomaisia ohjaa myös vesipuitedirektiivi, jonka mukaan vesistöjen tila pitää olla hyvä tai niiden nykyistä tilaa ei saa heikentää.

”Suurisuon päätöksessä luonto voitti. Päätös oli voitto myös kansalaisajattelulle”, Laitinen sanoo.

”Turveteollisuus saa varautua siihen, että valveutunutta porukkaa on muuallakin kuin Keski-Suomessa.”

Vapon laatu- ja ympäristöjohtaja Teija Hartikka pitää KHO:n päätöstä Suurisuosta ”pettymyksenä”.

”Analysoimme ja katsomme sitä (päätöstä) yksityiskohtaisesti myöhemmin.”