Yliopistoille vastuu psykoterapeuttien koulutuksesta – opetuksen aloittaminen palveluntuottajien varassa

Kotimaa 5.4.2012 08:55
Psykoterapeuttien koulutus haluttiin siirtää yliopistoihin, sillä koulutukselta puuttui yhtenäiset laatukriteerit. Kuva Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva.

Vastuu psykoterapeuttien koulutuksesta siirtyi vuoden alusta lähtien seitsemälle yliopistolle. Psykoterapeutin nimikettä voivat jatkossa käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet yliopiston tai sen yhdessä kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän koulutuksen.

Osa yliopistoista joutuu kilpailuttamaan ulkopuolisilta kouluttajilta ostamansa koulutuspalvelut. Jyväskylää lukuunottamatta yliopistoissa ei ole kouluttamaan kykenevää henkilökuntaa riittävästi.

Nyt Jyväskylän yliopisto on ensimmäisenä valinnut yhteistyökumppaninsa – tarjouskilpailun perusteella. Psykologian professori Jarl Wahlström kertoo, että kokonaisia koulutusohjelmia koskevia tarjouksia tuli 16 ja niistä hyväksyttiin yhdeksän.

”Näistä yksi on psykoanalyyttinen ja sitten on neljä kognitiivista sekä neljä perheterapeuttista koulutusohjelmaa. Opiskelijahaut julistetaan, kun ohjelmat on hyväksytty tiedekunnassa. Alkamisajankohtia ei vielä ole päätetty”, Wahlström kertoo.

Hinnan osuus tarjousten vertailussa oli 30 prosenttia, koulutusohjelman laadukkuus 30 prosenttia ja kouluttajien pätevyys sekä kokemus 40 prosenttia.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan tarjousten hyväksyminen ei kuitenkaan välttämättä johda palvelujen ostamiseen kyseisiltä kouluttajilta tai koulutusten käynnistämiseen.

Jarl Wahlströmin mukaan yliopisto on tiedustelemassa valittujen palveluntuottajien aikatauluja.

”Niillä kaikilla on tällä hetkellä menossa koulutuksia, ja heidän mahdollisuutensa aloittaa uusia koulutuksia yhdessä yliopiston kanssa riippuu käynnissä olevien opetusten aikatauluista. Koulutusohjelmien laadinta sovitetaan palveluntuottajien menoihin. Oletettavasti useimmat alkavat vuosina 2013 ja 2014”, Wahlström kertoo.

Luovuutta kilpailutetaan

Psykoterapeuttien koulutusta järjestetään yhteistyössä seitsemän yliopiston lääketieteen ja psykologian laitoksen kanssa. Koulutusta tulee olemaan myös Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun, Åbo Akademin sekä Itä-Suomen yliopistoissa. Osa niistä ei ole kertonut suunnitelmistaan mitään.

Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen ihmettelee miksi akateemisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat yliopistot on laitettu kyhäilemään tarjouskilpailuja.

”Eivät yliopistot kilpailuta mitään muutakaan järjestämäänsä koulutusta. Kun korkeakoulu tarjoaa matematiikan opetusta, niin ei sitä osteta mistään. Ja kuinka voidaan kilpailuttaa keskenään yksilö- ja perheterapian tai lasten- ja aikuistenpsykiatrian koulutusta. Ne eivät ole samoja tuotteita. Eihän filosofiakaan kilpaile biologian kanssa”, Tikkanen sanoo.

Psykoterapeuttien koulutus haluttiin siirtää yliopistoihin, sillä koulutukselta puuttui yhtenäiset laatukriteerit. Ammattikunnan sisälle oli pesiytynyt kaupallisin perustein toimivia yrityksiä ja ammatinharjoittajia, joiden järjestämällä koulutuksella ei ollut tieteellistä näyttöä. Edes valvontavirasto Valviralla ei ollut riittävästi resursseja valvoa koulutuksen ja kouluttajien pätevyyttä.

Sekavasta tilanteesta huolimatta ajatusta psykoterapiakoulutuksen uudelleenjärjestämisestä pidetään alalla periaatteessa hyvänä. Tärkeää on nyt se, miten yhteistyö yliopistojen kanssa alkaa sujua.

Lue aiheesta lisää Suomen Kuvalehdestä 14-15/2012 (ilm. 5.4.).