Ylilääkäri Antero Heloma: Sähkötupakka tuskin on niin haitallinen kuin tavallinen tupakka

Sähkötupakka tuskin on niin haitallinen kuin tavallinen tupakka, sanoo ylilääkäri Antero Heloma.

Sähkötupakan saama julkisuus on paljon suurempi kuin käyttäjien määrä, sanoo THL:n Antero Heloma. Kuva Vessi Hämäläinen.

Suomessa viranomaiset ovat halunneet rajoittaa sähkötupakan käyttöä, miksi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Antero Heloma?

”Sähkötupakasta on tehty maailmalla äärimmäisen vähän sellaisia tutkimuksia, jotka on hyväksytty esimerkiksi arvostettuihin tieteellisiin lehtiin. Niiden perusteella tuote ei ole ainakaan täysin turvallinen. Koska siitä ei tiedetä riittävästi, on annettu sellaista viestiä, että sähkötupakkaan kannattaa suhtautua varauksella.”

Minkä verran luotettavia tutkimuksia on tehty?

”Olemme koonneet ne web-sivuillemme, niitä taitaa olla alle kymmenen.”

Miksi tutkimuksia on vähän?

”Tuote on aika uusi, se on keksitty 2000-luvulla. Tutkimuksia on varmaan nytkin käynnissä. Sähkötupakalla ei myöskään ole ollut suurta kaupallista merkitystä. Se näyttäisi lisääntyvän, sillä isot tupakkatehtaat ovat ostaneet sähkötupakkayhtiöitä.”

Tavallinen tupakka on todistettu vaaralliseksi monin tutkimuksin.

”Totta. Jos vertaa tavalliseen savukkeeseen, niin on hyvin todennäköistä, että sähkötupakka ei ole niin haitallista. Emme olekaan laitoksena ehdottaneet sen kieltämistä. Mutta sitä en uskalla sanoa, että se olisi käyttäjälle täysin turvallinen.”

Moni kertoo päässeensä sähkötupakalla eroon tavallisesta tupakasta. Eikö laitteesta kannattaisi kehittää vieroitusväline?

”Varmasti näitä tapauksia on, joissa se on auttanut lopettamaan. Mutta sellaista näyttöä ei ole, että olisi tutkittu tehoa isolla väestömäärällä. Tarvitaan aina laajat tutkimukset, jotka osoittavat tuotteen tehon ja turvallisuuden, jotta se voidaan hyväksyä lääkkeeksi.”

”Lääkefirmat eivät ehkä halua sähkötupakkaa vieroituslääkkeeksi. Koska tupakkayhtiöt ovat ryhtyneet ostamaan sähkötupakkafirmoja, vaikuttaa siltä, että siitä on tulossa pikemminkin uusi tupakkatuote.”

Pitäisikö myös sähkötupakan käyttöä ja myyntiä säännellä?

”Pitäisi ehdottomasti. Nyt säännellään vain markkinointia ja mainontaa, muuten sähkötupakkaan eivät päde tupakkalain pykälät.”

Onko tähän tulossa muutos?

”EU ottanee asiaan kannan uudessa tupakkatuotedirektiivissä. Sen perusteella varmaan myös sosiaali- ja terveysministeriö tekee jotain. Pitkään valmisteltua direktiiviä on lupailtu tänä vuonna.”

Tutkiiko THL sähkötupakkaa?

”Terveysvaikutusten tutkiminen kuuluu yliopistoille. Me otimme sähkötupakan mukaan tänä vuonna tehtävään terveyskäyttäytymiskyselyyn, jotta saadaan selville käyttäjämäärä Suomessa.”

Onko siitä nyt tietoa?

”Sellainen odotus on, että käyttäjät mitataan promilleissa. Esimerkiksi nuuskaa käyttää säännöllisesti alle prosentti kansasta.”

”Mediajulkisuus, jonka sähkötupakka on saanut, on sata- ellei tuhatkertainen verrattuna siihen, mikä käyttäjämäärä on. Sosiaalisessa mediassa ovat erittäin aktiivisia ne, jotka sanovat, että tuote on turvallinen ja haitat höpöhöpöä.”

Kun käyttäjämäärä selviää, jatketaanko tutkimusta?

”Varmasti tutkimme, miten ihmiset ovat kokeneet tuotteen tupakoinnin lopettamisessa. Teemme sen satunnaisotannalla, tieteen sääntöjen mukaan. Jos käyttäjiä on vähän, siinä on tosin sellainen ongelma, että tarvitaan hirveän suuri väkimäärä luotettavien tuloksien saamiseksi. Tupakoitsijoita on vähän alle 20 prosenttia koko väestöstä, ja silloin riittää 5 000:n otanta. Jos sähkötupakoitsijoita on prosentti, tuolla otannalla mukaan tulisi vain 50.”