Yksityiset päiväkodit lisääntyvät

Joissain kunnissa jopa 40 prosenttia päiväkodeista on yksityisiä. Päättäjät ajattelevat yksityistämisen olevan järkevää.

Monessa kunnassa etsitään edullisia ratkaisuja, kun väestö ikääntyy ja lapsiperheiden määrä vähenee.
Monessa kunnassa etsitään edullisia ratkaisuja, kun väestö ikääntyy ja lapsiperheiden määrä vähenee. © HANNA MATIKAINEN/LK

Yksityinen varhaiskasvatus on saanut ison roolin suomalaisissa kunnissa, vaikka sen taloudellisista vaikutuksista on toistaiseksi niukasti tietoa.

Noin joka viides varhaiskasvatusta saavista lapsista on yksityisen toimijan hoivissa. Erityisesti suurten yritysten omistamien päiväkotien määrä kasvaa vauhdilla.

Muutosta vauhdittaa kaupungistuminen. Osa kunnista kamppailee muuttotappion ja väestön ikääntymisen kanssa, kun toiset kunnat vetävät puoleensa paljon lapsiperheitä.

Kuntapäättäjät näkevät yksityistämisen käytännöllisenä ja järkevänä ratkaisuna, selittää väitöskirjatutkija Ville Ruutiainen Jyväskylän yliopistosta. Kun kunnassa olisi aika investoida uusiin päiväkoteihin tai lapsimäärä lisääntyy yllättäen, yksityistä palvelua pidetään näppäränä ratkaisuna. Ruutiainen on tutkinut aihetta osana Child- care-tutkimushanketta.

Sisältö