Yksityinen pysäköinninvalvonta toiminut vuosikausia kiistan keskellä

Kotimaa 22.5.2009 16:15

Työryhmä alkaa uudistaa pysäköinninvalvontaa koskevaa lakia. Samalla selventyy kiistelty yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintaoikeudet – mistä tässä on kyse?

Pysäköintialue

Kuva Markku Ulander / Lehtikuva

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka pohtii sekä julkisen
pysäköinninvalvonnan järjestämistä että yksityistä pysäköinninvalvontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiisteltyjen yksityisten pysäköinninvalvontayritysten toiminta selventyy.

Ministeriö ilmoitti jo vuosi sitten valmistelevansa lakiuudistusta. Työryhmän perustaminen kuitenkin viivästyi, koska ministeriö odotti, että hallituksen esitys rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi saatiin valmisteltua.

”Tahallaan emme istuneet asian päällä. Halusimme odottaa esityksen valmistumista, sillä se osittain liittyy myös tähän”, toteaa lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio.

Työryhmän
on saatava työnsä valmiiksi ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä. Rautio kuitenkin arvelee, etteivät uudistukset ehdi astumaan voimaan ennen vuotta 2011.

Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä kokonaisuudessaan ei ole
tarkasteltu vuoden 1970 jälkeen.

ParkCom-kiista korkeimman oikeuden käsittelyyn

Yksityinen pysäköinninvalvonta alkoi pääkaupunkiseudulla vuonna 2004. Palveluita ovat tilanneet etenkin ostoskeskukset, toimistokiinteistöt ja taloyhtiöt. Toiminnan laillisuus on kuitenkin ollut kiistanalaista: kuluttajilta on sadellut valituksia, kun taas viralliset tahojen näkemykset ovat vaihdelleet.

Yksityisen pysäköintiyhtiön ParkComin määräämistä parkkisakoista on
väännetty kättä oikeudessa asti. ParkCom vei oikeuteen autoilijan, joka kieltäytyi maksamasta yhtiön hänelle määräämää pysäköintivalvontamaksua.

Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan joulukuussa 2007, että lain mukaan tällaisen maksun voi määrätä vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja. Hovioikeuskaan ei marraskuussa 2008 muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. Korkein oikeus myönsi maaliskuussa ParkComille valitusluvan hovioikeuden päätöksestä, joten tapaus on tulossa sen käsittelyyn.

Asiasta on tullut paljon kyselyjä myös Kuluttajavirastoon. Virasto ei ole voinut antaa kuluttajille selkeitä ohjeita ennen kuin asiasta on lainvoimainen päätös.

Kaksi kuluttajariitalautakuntakunnan päätöstä sen sijaan ovat olleet yritysten kannalta myönteisiä.

Suurimmat yritykset keskeyttivät toimintansa

Alan suurimmat yritykset päättivät vuoden vaihteessa odottaa korkeimman oikeuden päätöstä ennen toimintansa jatkamista. ParkPatrol keskeytti toimintansa viime vuoden loppupuolella ja ParkCom tämän vuoden tammikuussa.

ParkComin tiedotteessa toimitusjohtaja Tom Ek mainitsi yhdeksi syyksi myös Etelä-Suomen lääninhallituksen päätöksen kieltää valvontamaksujen perintä. Lääninhallitus katsoi, että maksut ovat tulleet niin riitaisiksi ja epäsel­viksi, ettei niitä tulisi periä.

Oikeusministeriön työryhmänkin lähtökohtana on, että julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat jatkossakin poliisi ja kunnalliset viranomaiset. Työryhmä aikoo selvittää erityisesti sitä, onko nykyisen julkisen pysäköinninvalvonnan viranomaisten toimivaltaa koskeva sääntely tarkoituksenmukaista ja selkeää.


Lue myös SK:n juttu aiheesta vuodelta 2007 ja oikeusministeriön tuore tiedote.

[Kuvat:parkcom]