Yksi Kittilä-mysteeri selvisi: Kiloja painavan tutkintapyynnön takana on Palosaarten asiamies Jari Korhonen

Korhonen teki kunnalle töitä piilossa, ilman virallista toimeksiantoa. Kunnasta ei löydy myöskään maksettua laskua työstä.
Kotimaa 16.5.2018 20:50

Sähköpostiviesteistä selviää, kuinka lakimies Jari Korhonen on pitänyt Levi Magic -tutkintapyyntöön liittyen yhteyttä vs. kunnajohtaja Kyösti Tornbergiin.

Lakimies Jari Korhosen toimisto on toiminut kunnan avustajana ilman virallista toimeksiantoa. Lakiasiaintoimisto JTK Law Oy avusti kuntaa syksyllä 2016 tekemään tutkintapyynnön, joka koski kunnan johtavia virkamiehiä ja heidän toimintaansa Levi Magic -kehitysyhtiön hankkeissa.

Tutkintapyynnön jätti poliisille vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg 23. joulukuuta 2016. Se koski irtisanottua kunnanjohtajaa Anna Mäkelää, hallintojohtaja Esa Mäkistä ja teknistä johtajaa Lauri Kurulaa. Tutkintapyyntö ei kuitenkaan johtanut tutkinnan käynnistämiseen.

Tähän mennessä ei ole ollut tiedossa, kuka tutkintapyynnön on konkreettisesti laatinut. Työtä tutkintapyyntöön on kuitenkin tehty paljon: pyyntö liitteineen painaisi paperiversiona useita kiloja.

Toimeksiantoa asiasta ei siis ole kunnassa tehty, eikä Korhosen lakiasiaintoimisto ole laskuttanut työstä Kittilän kuntaa – tai ainakaan kunta ei ole laskua maksanut.

Korhosen osuus tutkintapyynnön laatimisessa käy kuitenkin ilmi asiakirjoista, jotka Suomen Kuvalehti sai 9. toukokuuta 2018 kunnan kirjaamosta julkisuuslakiin vedoten. Ne kertovat Korhosen ja vs. kunnanjohtaja Tornbergin yhteydenpidosta asian tiimoilta.

Korhonen toimii myös Hullu Poro Oy:n omistajan Päivikki Palosaaren ja hänen veljensä, kunnan enemmistöomistaman Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren asiamiehenä.

Kolme vuotta ennen Levi Magic -tutkintapyyntöä, joulukuussa 2013, kunnanjohtaja Anna Mäkelä oli tehnyt tutkintapyynnön Jouni Palosaaren toimista hissikilpailutuksessa, ja myöhemmin joulukuussa tutkintapyynnön teki hissiyhtiön silloinen hallitus, jota johti Lauri Kurula. Yhtiön hallitus oli jo marraskuussa 2013 erottanut Palosaaren toimitusjohtajan tehtävästä.

Kittilän kunnanvaltuusto päätti Levi Magicia koskevan tutkintapyynnön tekemisestä helmikuussa 2016 pian sen jälkeen, kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli todennut Mäkelän irtisanomisen lainvastaiseksi.

 

Korhosen lakiasiaintoimisto JTK Law Oy teki kesän ja syksyn 2016 aikana ainoana tahona tieto- ja asiakirjapyyntöjä Kittilän kunnalle tapaus Levi Magiciin liittyen. Korhonen ei halunnut tammikuussa 2017 kommentoida asiaa.

Nyt saadut asiakirjat paljastavat, että Korhosen toimisto pyysi vuoden 2016 aikana kunnan kirjaamosta kymmenittäin asiakirjoja, jotka koskevat Levi Magicia.

JTK Law Oy:n työntekijä teki asiakirjapyyntöjä kunnan kirjaamoon 11. elokuuta, 16. elokuuta, 15. syyskuuta, 20. syyskuuta, 24. marraskuuta ja 9. joulukuuta.

Lakimies Jari Korhonen tulee näkyviin asiakirjoissa vasta 22. joulukuuta 2016, vuorokautta ennen kuin vs. kunnanjohtaja Tornberg jätti kunnan tutkintapyynnön poliisille.

Korhonen lähetti tuolloin sähköpostitse Tornbergille asiakirjoja. Ne liittyivät muun muassa Levin Luontokeskukseen, jota käsiteltiin Levi Magic -tutkintapyynnössä.

Korhosen viestit ovat niukkoja. Hän on kirjoittanut lyhyet saatetekstinsä ”viestin aihe” -kenttään, ei varsinaiseen viestikenttään.

”Luottamuksellinen – mukana pari liitettä, jotka voi lisätä taustamateriaaliksi”, Korhonen kirjoitti viestissään 22. joulukuuta klo 13:27.

Ja vain minuuttia myöhemmin Korhosen lähettämässä toisessa viestissä lukee ”aihe” -kentässä: ”Luottamuksellinen”. Varsinaiseen viestikenttään Korhonen on kirjoittanut Tornbergille vain yhden sanan, oman etunimensä: ”Jari”. Viestiin on liitetty asiakirjoja, jotka on tarkoitettu tutkintapyynnön liitteiksi.

 

Virallinen toimeksianto olisi julkinen.

Julkisen viranomaisen, jollainen kuntakin on, pitäisi toimia avoimesti ja läpinäkyvästi. Se ei voi salailla virkavalmisteluaan eikä käyttämiään asiantuntijoita.

Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen ihmettelee asiakirjapyyntöjen ja sähköpostiviestien paljastamaa menettelyä. JTK Law Oy on tehnyt tukun asiakirjapyyntöjä kunnan kirjaamoon, vaikka toimisto on mitä ilmeisimmin hoitanut kunnan asiaa. Asiakirjapyyntöihin JTK Law Oy on liittänyt myös laskutusosoitteeksi lakiasiantoimiston osoitteen.

”Näyttää siltä, että on haluttu toimia ikään kuin kuka tahansa ulkopuolinen olisi voinut toimia. Jos kunta olisi antanut virallisen toimeksiannon Korhosen lakiasiaintoimistolle, sen ei olisi tarvinnut hankkia asiaa koskevia asiakirjoja kunnalle osoitettujen tietopyyntöjen kautta”, professori toteaa.

Mutta: virallinen toimeksianto olisi julkinen.

”Siihen, että toimeksianto on kuitenkin annettu kunnan puolesta, viittaa muun muassa se, että kunnan kirjaamoon osoitetut asiakirjapyynnöt on samalla laitettu tiedoksi vs. kunnanjohtaja Tornbergille. Sehän olisi tavallisissa asiakirjapyynnöissä täysin tarpeetonta. Näköjään Tornberg on haluttu pitää ajan tasalla”, Viljanen sanoo.

Asiakirjoista myös selviää, että kunnan arkistonhoitaja on lähettänyt asiakirjoja Korhosen toimiston työntekijälle vs. kunnanjohtaja Tornbergin toimeksiannosta.

Viljasen mukaan julki tulleista Korhosen viesteistä herää kysymys, kuka maksaa tai on maksanut laskun hänen tekemästään työstä.

”Ei ole todennäköistä, että Korhonen olisi toiminut asiassa omasta aloitteestaan ja korvauksetta. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka suuri osuus Korhosella on asiassa ollut ja onko Tornberg lopulta tehnyt juuri muuta kuin allekirjoittanut tutkintapyynnön”, professori sanoo.

 

Levin vaikuttajaperheen asiamies Korhonen on siis avustanut kuntaa tutkintapyynnössä, joka kohdistuu Jouni Palosaaresta tutkintapyynnöt tehneisiin Anna Mäkelään ja Lauri Kurulaan.

Elokuussa 2017 Suomen Kuvalehti kertoi Palosaaren sisarusparin vaikutusvallasta Kittilässä jutussaan Suomen kalleimmat potkut (SK 32/2017).

Maaliskuussa 2018 KRP:n esitutkinta-aineiston tultua julki Suomen Kuvalehti kertoi Päivikki Palosaaren ja hänen puolisonsa vaikuttamisyrityksistä joulukuussa 2013, jolloin Jouni Palosaaresta oli jo tehty tutkintapyyntö.

Lakimies Jari Korhonen toimii parhaillaan ”molemmilla puolilla pöytää” eli hän avustaa Kittilän kuntakonserniin kuuluvaa Levin Vesihuolto Oy:tä tapauksessa, jossa yhtiön nykyinen hallitus on tehnyt tutkintapyynnön kahdesta kunnan työntekijästä.

Samanaikaisesti Korhonen toimii kuntakonserniin liittyvässä laajassa rikostutkinnassa useiden syytteeseen asetettujen avustajana tapauksissa, joissa kuntakonserni on asianomistajana ja syytettyjen katsotaan toimineen konsernin etua vastaan. Suomen Kuvalehti kertoi Korhosen monista rooleista tammikuussa 2018.

Korhonen on lupalakimies ja häntä sitovat tiukat eettiset ohjeet. Aiheellinen kysymys on, kuinka monessa roolissa yksi lakimies voi toimia yhteen ja samaan kuntakonserniin liittyvissä rikosoikeudellisissa sotkuissa.

 

Kaikkiaan 27 viime valtuustokauden luottamushenkilöä on asetettu syytteeseen muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä kunnanjohtajan erottamiseen liittyvässä vyyhdissä. He vastaavat syytteisiin Lapin käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, joka alkaa syyskuussa 2018.

Luottamusaseman väärinkäytöstä syytteeseen asetetun Jouni Palosaaren oikeudenkäynnin pääkäsittely alkaa Lapin käräjäoikeudessa jo 22. toukokuuta 2018.

KRP:llä on yhä tutkittavanaan useita Kittilän päätöksentekoon liittyviä asiakokonaisuuksia ja epäiltynä on myös kesäkuussa 2017 alkaneen valtuustokauden uusia luottamushenkilöitä.

Kaikki syytteeseen asetetut ja rikostutkinnassa epäiltynä olevat ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Katso aikajana Kittilän tapahtumista täältä.