Ydinvoimala häiritsee hiukkastutkimusta vain vähän

Kotimaa 22.6.2010 12:12
Pyhäsalmi Raahen seutukuntaan kuuluva Pyhäjoki lobbaa itseään yhtenä Fennovoima Oy:n mahdollisista ydinvoimalan sijoittumispaikkakunnista eduskunnassa Helsingissä 11. marraskuuta 2009. Kuva Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva.

Fennovoiman uuden ydinvoimalan suunnittelijoilla näyttää olevan ainakin yksi huoli vähemmän. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan ydinvoimalan sijoittaminen Pyhäjoelle Perämeren rannikolle vaikuttaisi vain vähän neutriinotutkimukseen, jota on kaavailtu 150 kilometrin päähän sisämaahan Pyhäsalmen vanhaan kaivokseen. Sen kaivostoiminta loppuu lähivuosina.

Aiemmin on epäilty, ettei äärimmäisen vakaata ympäristöä vaativaa hiukkastutkimuslaitosta voida sijoittaa paikkaan, jonka lähiseudulla toimisi ydinvoimala, ja tähän seikkaan ovat vedonneet myös Pyhäjoen ydinvoimalan vastustajat. Kaivoksen omistajat ja hiukkastutkijat eivät ole pitäneet naapuruutta esteenä.

Nyt tutkija Kaija Loon johtamassa Oulun yliopiston eteläisen instituutin tutkimuksessa on tultu siihen tulokseen, että ydinvoimalan vaikutus hiukkastutkimukseen olisi varsin vähäinen ja kohdistuisi vain osaan suunnitelluista mittauksista. Häiriöiden vaikutuksia on mahdollista vähentää tilastollisin keinoin ja mittausaikoja pidentämällä. Tutkimustuloksia esiteltiin viime viikolla Ateenassa alan tiedekokouksessa Neutrino 2010:ssä, ja loppuraportti on tulossa syksyllä.

Pyhäsalmea pidetään EU:n rahoittaman Laguna-hankkeen varteenotettavana sijoitusvaihtoehtona, koska kallioperä on vakaata ja kupari- ja sinkkikaivoksen jäljiltä valmiina ovat Euroopan syvimmät vapautuvat tunnelit.

Laboratoriossa on tarkoitus mitata esimerkiksi tähtien toiminnassa ja maapallon sisässä syntyneitä neutriinoja sekä aineen pysyvyyttä eli protonin hajoamista. Tuloksia voidaan käyttää Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaboratoriossa Cernissä, jossa selvitellään muun muassa maailmankaikkeuden syntyä.

Mittalaitteet on sijoitettava syvälle maan alle, koska avaruudesta tuleva säteily estää mittaamisen maan pinnalla. Myös ydinvoimaloissa syntyy neutriinoja, joiden vaikutus voidaan eritellä mittausaineistossa.

Aiheesta lisää
Selviääkö maailmankaikkeus Pyhäsalmella? (Suomenkuvalehti pdf 14/2009)
Tänään Cern, huomenna Pyhäsalmi? (Suomenkuvalehti.fi 9.9.2008)