Vuosikymmenen odotus päättyy: Lyrica muuttuu kolmiolääkkeeksi

Kolmion lisääminen pakkaukseen ei ollut yksinkertaista, vaikka lääkkeen väärinkäytöstä oli varoiteltu.
Kotimaa 7.9.2015 13:30
Aarno Malin

Lyrica on Suomen kuudenneksi myydyin lääkevalmiste. Sitä määrätään neuropaattiseen kipuun, yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön ja epilepsiaan.

Lääke tuli Suomen markkinoille viime vuosikymmenen puolivälissä. Se vaikuttaa keskushermostoon, ja sen hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat heitehuimaus ja uneliaisuus. Lisäksi lääke nousi nopeasti huumeidenkäyttäjien suosikiksi.

Tästä huolimatta Lyricassa ei ole punaista varoituskolmiota. Se tulee pakkauksiin vasta ensi vuodenvaihteessa.

Kolmiolääkkeet ovat liikenteessä haitallisia lääkkeitä, ja siksi niiden pakkauksissa on punainen varoituskolmio.

Lyrican vaikuttava aine pregabaliini on liittynyt yhä useampiin huumekuolemiin vuodesta 2007 lähtien.

Viimeisimmät tarkat tiedot ovat vuodelta 2010. Tuolloin Suomessa kuoli huumeisiin 156 henkilöä, ja vainajista peräti 65:ssä esiintyi pregabaliinia. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänä vuonna julkaisemasta Huumetilanne Suomessa 2014 -raportista.

Sittemmin tilanne on pahentunut. Perinteisesti opioidit ja bentsodiatsepiinit ovat olleet eniten väärinkäytettyjä lääkeaineita, mutta pregaabaliinin suosio huumeidenkäyttäjien keskuudessa on noussut niin suureksi, että se on paikoin jopa syrjäyttämässä bentsodiatsepiinit.

Pregabaliinin päihdekäyttö liittyy usein opioidien väärinkäyttöön, sillä se voimistaa niiden vaikutusta.

Pregabaliini voi kuitenkin aiheuttaa euforiaa myös sellaisenaan, ja sen käytön lopetukseen voi liittyä vieroitusoireita. Lisäksi sen yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa sekavuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, humaltunut olo, väsymys, kaksoiskuvat ja tasapainon häiriöt.

 

Suomi sai myyntiluvan Lyricalle samaan aikaan muiden EU-maiden kanssa. Myyntiluvan myönsi Euroopan lääkevirasto EMA. Tuolloin kolmiota ei pidetty tarpeellisena.

Voisi kuvitella, että kolmion käyttö on johdonmukaista ja yksinkertaista: jos lääke on riski liikenteessä, varustetaan se kolmiolla. Kun Lyrican väärinkäyttöpotentiaali alkoi paljastua, ei kolmion lisääminen pakkaukseen jälkikäteen ollutkaan yksinkertaista.

”Kenellekään ei ollut kovin selvää, kuinka myyntiluvan myöntämisen jälkeen toimitaan”, sanoo lääkevalmisteiden arvioinnin johtaja Erkki Palva Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Palva myöntää, että Lyrican väärinkäyttöpotentiaalista on varoiteltu jo lähemmäs kymmenen vuotta.

”Olen käynyt pitkään Euroopan lääkeviraston kanssa kirjeenvaihtoa siitä, mikä on kansallinen säätövara näissä asioissa. Kuulostaa vähän hassulta, mutta silloin kun puhutaan yhdestä yhtenäisestä EU:n myyntiluvasta, niin kansalliset viritykset on aina vähän ongelma.”

Fimea onnistui lisäämään varoituskolmion Lyricaan lopulta viime toukokuussa. Kolmiopakkaukset tulevat kuitenkin myyntiin vasta sitten, kun entiset Lyrica-varastot on myyty tukusta loppuun.

”Tämänhetkisten tietojemme mukaan ensimmäiset, kolmiolla merkityt Lyrica-pakkaukset menisivät myyntiin asteittain, alkaen ensi joulu–tammikuusta”, kertoo viestintäpäällikkö Anu-Maaria Vaalama lääkeyhtiö Pfizerista.

Kolmion myötä Lyricaa ei enää määrätä yhtä helposti epämääräisiin kipu- ja ahdistustiloihin, sillä kolmiolääkkeiden määräämistä valvotaan tarkemmin kuin tavallisten lääkkeiden.

 

Lääkkeet tutkitaan tarkoin, ennen kuin ne tuodaan markkinoille. Pfizerin tutkimusten mukaan Lyrican ei pitänyt aiheuttaa riippuvuutta eikä väärinkäyttöä.

Kun markkinoille tulee uusi huumaava lääke, huumeidenkäyttäjien keskuudessa tieto leviää nopeasti.

Niinpä ei ole ihme, että A-klinikkasäätiön ylläpitämän Päihdelinkki-sivuston keskustelufoorumilla Lyricasta puhuttiin jo vuonna 2007.

”Lyrica kokemuksia?” -ketjun aloittaja kertoo muun muassa, että ”fiilarit on kuin maailman omistajalla”, ja pohtii, onko Lyrica ”taas uusi viihdenappi”.

Ketjun 479 viestissä käyttäjät kuvailevat Lyrican huumaavia vaikutuksia sekä yhteisvaikutuksia muiden päihdyttävien aineiden kanssa. Lisäksi he kertovat kokemuksiaan lääkkeen aiheuttamasta riippuvuudesta ja vaikeista vieroitusoireista.

Samanlaisia keskusteluja on myöhemmin syntynyt lukuisilla muillakin netin keskustelufoorumeilla. Monet ovat saaneet päänsä sekaisin jo ensimmäisellä käyttökerralla.

 

Pfizer on maailman suurin lääkeyhtiö, ja Lyrica on sen tuottavin lääke. Suomessa Lyrican tukkumyynti oli viime vuonna 23 miljoonaa euroa.

Aiemmin Pfizer teki suurimmat voittonsa kolesterolilääke Lipitorilla. Sen patenttisuoja umpeutui vuonna 2011, mikä aiheutti Pfizerille vuodessa 11 miljardin dollarin eli tuolloin kahdeksan miljardin euron loven liikevaihtoon.

Lyrican patenttisuoja päättyy 2018. Tuolloin muut lääkefirmat voivat tuoda markkinoille halvempia rinnakkaisvalmisteita. Siihen saakka Pfizer pyrkii tekemään Lyricalla rahaa niin paljon kuin mahdollista.

Pfizer on tullut tunnetuksi siitä, ettei se kaihda keinoja vallatessaan markkinoita.

Viimeksi vuonna 2012 Yhdysvaltain kilpailuviranomainen langetti Pfizerille sakot lääkäreiden ja viranomaisten lahjonnasta Itä- ja Etelä-Euroopassa sekä Kiinassa. Pfizer ja sen tytäryhtiö Wyeth joutuivat maksamaan sakkoja 60 miljoonaa dollaria eli 49 miljoonaa euroa.

Vuonna 2009 Pfizer määrättiin maksamaan ennätykselliset 2,3 miljardin dollarin eli 1,6 miljardin euron korvaukset sääntöjenvastaisesta markkinoinnista. Samasta syystä yhtiö joutui maksamaan satojen miljoonien eurojen korvaukset myös vuonna 2004.

Suomessa reseptilääkkeiden markkinointi suoraan potilaille on kielletty. Niinpä Pfizer on kohdistanut markkinointinsa lääkäreille sponsoroimalla näiden erilaisia tapahtumia.