Viinaralli väheni

Alkoholiveron korottaminen Virossa vaikutti rajusti tuontiin Suomeen. Seuraavaksi halpaa viinaa haetaan Latviasta.

Alkoholijuomien matkustajatuonti väheni vuoden aikana peräti 23 prosenttia. Mitkä tekijät vaikuttivat ulkomailta tuodun alkoholin määrän rajuun vähenemiseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Thomas Karlsson?

”Alkoholijuomien matkustajatuonti on vähentynyt viime kesästä alkaen. Siihen ovat eniten vaikuttaneet Virossa tehdyt veronkorotukset, jotka ovat kaventaneet alkoholijuomien hintaeroa Suomen ja Viron välillä.”

Matkustajatuonti väheni kaikissa juomaryhmissä. Mitä juomaa suomalaiset tuovat eniten ja mistä?

”Eniten suomalaiset tuovat olutta Virosta sekä Tallinnan ja Helsingin välillä kulkevilta laivoilta. Vuonna 2017 noin kolme neljäsosaa kaikesta Suomeen tuodusta oluesta tuotiin Virosta.”

Viro on siis nostanut alkoholiveroaan. Mihin maahan viinaralli on kääntynyt, ja mitä siitä on seurannut?

”Veronkorotukset Virossa ovat johtaneet Latvian ja Viron välisen rajakaupan vilkastumiseen. Osa suomalaisista käy ostoksilla myös Latviassa, mutta kyse ei ole suuresta joukosta.”

Miten mittaatte alkoholin tuontia ja kuinka luotettava menetelmä on?

”Matkustajatuontia seurataan puhelinhaastatteluilla, joihin valitaan joka viikko satunnaisotannalla 500 vähintään 15-vuotiasta suomalaista.”

”Kaikkea tuontia ei kyselyllä saada selville, mutta jos virheen määrä ei muutu, muutosarvioiden pitäisi olla melko luotettavia.”

Millaisia kansantaloudellisia vaikutuksia tuonnin vähenemisellä on?

”Mitä vähemmän alkoholia tuodaan ulkomailta, sitä vahvemmaksi alkoholiveron veropohja kotimaassa muodostuu.”

Paljonko juomme vuodessa keskimäärin alkoholia, ja miten määrä on muuttunut?

”Kulutus oli huipussaan vuonna 2007, jolloin suomalaiset joivat keskimäärin 12,7 litraa alkoholia vuodessa 15 vuotta täyttänyttä suomalaista kohti. Vuonna 2017 suomalaiset kuluttivat keskimäärin 10,3 litraa alkoholia.”

Nelosoluet tulivat ruokakauppoihin vuoden 2018 alussa. Suomalaiset juovat kuitenkin edelleen kolmosolutta. Yllättikö tämä?

”Nelosolut on ollut kalliimpaa kuin mitä kauppa viime vuonna ennakoi, mikä on ollut kansanterveyden kannalta positiivinen yllätys. Kestää aikansa ennen kuin panimot ja kauppa mukauttavat toimintansa ja muuttavat valikoimaansa.”

Onko tutkimuksissa havaittu juomatapojen muutos?

”Eniten on muuttunut nuorten juominen, joskin nuoret juovat yhä paljon kerralla. Eläkeikäiset taas juovat aiempaa enemmän.”

Millaiseksi juomatavat ovat muuttuneet?

”Juomme vähemmän ja harvemmin humalaan, mutta olemme yhä osa pohjoisen ja itäisen juomakulttuurin maita, joissa humalaan liittyvät ongelmat ovat yleisiä.”

Sisältö