Maankäytön muututtava Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi maankäytön ilmastovaikutuksia käsittelevän raportin. Ihmiskunta hyödyntää jo lähes kolmea neljäsosaa maapallon jäättömästä pinta-alasta, ja yksi neljäsosa ihmisen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä johtuu maankäytöstä, kuten maa- j...
Sisältö