Meritaimen voi paremmin Luonnonvaraisen meritaimenen lisääntymisedellytykset ovat parantuneet Suomenlahdella. Luonnonvarakeskuksen tekemissä sähkökoekalastuksista on saatu tietoa poikastiheyden kasvusta, joka on seurausta osin kalojen elinympäristöjen kunnostuksista ja kalastuskuolevuuden laskusta....
Sisältö