Totuus saamelaisten syrjinnästä Hallitus on perustanut totuus- ja sovintokomission selvittämään saamelaisten syrjintää ja oikeuksien loukkauksia. Komission tehtävä on tunnistaa ja arvioida muun muassa saamelaisiin kohdistunutta historiallista ja nykyistä syrjintää. Komission perustaminen on ollut v...
Sisältö