Millä keinoin työllisiä?

Valtiovarainministeriö lopettaisi varhennetun osittaisen vanhuuseläkkeen, vaikka verotuksen tarkistus voisi olla parempi keino.

Varhennettu osittainen vanhuuseläke tarjoaa 61 vuotta täyttäneille mahdollisuuden nostaa osittaista eläkettä ja jatkaa työelämässä. Onko uudistus lisännyt työllisten määrää, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto?

”Haastatteluiden ja rekisterien perusteella iso osa varhennetun vanhuuseläkkeen saajista jatkaa työssäkäyntiä. Uudistus on sen verran tuore, että kokonaisvaikutusta työllisyyteen on vielä vaikea sanoa.”

 

Onko uudistuksen romuttamiselle vaihtoehtoa?

”Kun tavoitteena on työpanoksen lisääminen, järjestelyn kannustimia voisi arvioida. Verotuksella voi olla työpanosta vähentävä vaikutus, kun vanhuuseläkkeellä oleva voi tehdä sekä eläketulo- että työtulovähennyksen. Verotuksen tarkistus voisi olla parempi vaihtoehto kuin koko järjestelyn poistaminen.”

Sisältö