Valtakunnansyyttäjä tutkii Supon toimet

Kotimaa 8.9.2011 16:35
Paavo Selinin mukaan häneen kohdistetut hallinnolliset pakkokeinot muistuttivat rikosasioiden yhteydessä käytettäviä toimenpiteitä. Kuva Jussi Nukari / Lehtikuva.

Sisäministeriö haluaa valtakunnansyyttäjänviraston tutkivan onko suojelupoliisi kohdellut kenttävalvontayksikön päällikköä Paavo Seliniä lainmukaisesti.

Asia käy ilmi Suomen Kuvalehden haltuunsa saamasta sisäasiainministeriön ratkaisusta, joka perustuu Selinin tekemään kanteluun poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Supon menettelystä häntä koskevassa asiassa.

Seliniltä vietiin Supon johdon päätöksellä kulkulupa työpaikalleen, suljettiin työsähköposti sekä yhteydet poliisin tietojärjestelmään.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Nelosen uutiset julkaisi syyskuussa 2010 nauhan, jossa Supon silloinen päällikkö Seppo Nevala vuonna 2005 haukkui puhelimessa Paavo Selinin tämän Nato-lausunnoista.

Supossa epäiltiin, että Selin oli vuotanut nauhoituksen julkisuuteen.

Selin epäili kantelussaan, että kyseessä on mahdollinen yhteistoimintalain rikkominen. Häntä ei kuultu missään vaiheessa häneen kohdistettujen poikkeuksellisten toimenpiteiden ja menettelyiden osalta.

Ministeriö totesi, että sen arvion mukaan ”Seliniin kohdistettuja toimenpiteitä ei voitane pitää siinä mielessä olennaisina, että niillä olisi ollut pysyvästi tarkoitus muuttaa Selinin työtä ja tehtäviä.”

Koska Paavo Selin oli kuitenkin nostanut esille poliisirikosasian, ministeriö lähettää asian valtakunnansyyttäjänviraston arvioitavaksi.

Kiristettiinkö Seliniä?

Ministeriön ratkaisusta käy ilmi, että Selinin mukaan häneen kohdistetut hallinnolliset pakkokeinot muistuttivat rikosasioiden yhteydessä käytettäviä toimenpiteitä kuten tutkimuspaikan eristäminen, takavarikko, henkilöntarkastus ja lähestymiskielto.

Selin huomautti eri toimenpiteiden poikkeuksellisesta luonteesta selvitysmenettelyn aikana. Hänet esimerkiksi saatettiin vartioituna omaan yksikköönsä hakemaan henkilökohtaisia ja viranhoitoon liittyviä tavaroitaan. Tämän aikana selattiin hänen asiakirjamappiensa sisältö ja tutkittiin hänen selkäreppunsa.

Supon antaman selvityksen mukaan Selin oli itse tiedustellut, halusiko mukana seurannut ylitarkastaja tarkastaa hänen reppunsa.

Lokakuussa Selin tapasi Supon apulaispäällikön, joka perusteli turvaamistoimenpiteiden perusteita. Supon päällikkö selvitti tapaamisessa, että suojelupoliisi ei voinut sulkea pois mahdollisuutta, että Selin oli joutunut kiristyksen, värväys- tai tiedusteluoperaation kohteeksi.

Supon mukaan viraston yhteistyötahojen keskuudessa oli jo aiheuttanut huolestuneisuutta suojelupoliisin virkamiesten puheluiden nauhoittaminen ja niiden päätyminen julkisuuteen.

Tulkitsiko media väärin?

Selinin tekemää kantelua edelsi vielä poliisiylijohtaja Mikko Paateron lausunto Helsingin Sanomien haastattelussa 12.11.2010. Paateron mukaan ”asian selvittelyä jo aiemmin olisi edistänyt se, että Selin olisi vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin puhelinnauhoituksen päätymisestä Nelosen uutisten käyttöön.”

Selin vastasi mielipidekirjoituksessaan, että vastoin Paateron lausumaa hän oli jo ennen sairauslomansa alkua vastannut kaikkiin Supon päällikön esittämiin asiaan liittyviin kysymyksiin.

Selin kysyikin kantelussaan oliko Paateron toiminta epäasiallista, kun hän arvosteli julkisuudessa yksittäistä virkamiestä.

Mikko Paatero kiisti omassa selvityksessään käsitelleensä julkisuudessa asiaa Selinin esittämällä tavalla.

Ministeriön mukaan Selinin kantelukirjoituksen ja saadun selvityksen välillä oli eroavaisuuksia.

Se totesi kuitenkin, että kyse oli siitä millaisina Paateron viestit olivat julkiseen keskusteluun välittyneet. Eli millä tavalla viestien sisällöt oli mediassa esitetty, tulkittiinko niitä väärin.

Supon toimet jo toista kertaa arvioitaviksi

Pitkässä, 27-sivun mittaisessa ratkaisussaan ministeriö toteaa, että tietyissä kohdissa osapuolten näkemykset tapahtumien kulusta ovat erilaiset, jopa ristiriitaiset.

Mikko Paatero myöntää, että syyskuussa alkaneen uutisoinnin jälkeisessä tilanteessa olisi tarvittu välittömiä Supon johdon ja Selinin välisiä keskusteluja. ”Koska keskusteluyhteys jäi puutteelliseksi, tapahtui ilmeisesti myös väärinkäsityksiä”, Paatero totesi antamassaan selvityksessä.

”Poliisihallituksen selvitysprosessissa ei ollut havaittu lainvastaista menettelyä kummankaan osapuolen taholta”, Paatero totesi.

Supon toiminta joutuu syyttäjäviranomaisten arvioitavaksi jo toista kertaa lyhyen ajan sisällä. Tiistaina kihlakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen kertoi, että Supon toimista käynnistetään rikostutkinta. Siinä pyritään selvittämään, rikkoiko suojelupoliisi lakia, kun se poisti Supon ylitarkastajalta Matti Mikkolalta kulkuoikeudet työpaikalleen ja käyttöoikeudet poliisin tietojärjestelmiin joulukuussa 2010.

Suomen Kuvalehti kirjoitti Supon tapahtumista numerossa SK 47/2010.