Valiotekstit 2019

Äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskoe kirjoitettiin nyt ensimmäisen kerran sähköisesti. Abiturientit pohtivat huumorin merkitystä sosiaalisissa suhteissa, yhteiskunnassa ja politiikassa.

Kotimaa 05.07.2019 06:00
Koonnut Olli Löytty
© Hanna-Kaisa Hämäläinen

Anniina Kivimäki
Lapuan lukio

Miehet, jotka naurattavat naisia

Huumori on tavalla tai toisella läsnä kaikkialla, missä on ihmisiä. Nauraminen auttaa ihmistä rentoutumaan, ja huumorin kautta on mahdollista käsitellä vaikeitakin asioita. Huumorilla on myös tärkeä ihmisiä yhdistävä ja yhteisöjä sitova vaikutus. Kirsi Heikkinen erittelee artikkelissaan ”Nauru on sosiaalista liimaa” (Tiede, 2/2000) nauramisen ja huumorin monia ulottuvuuksia ja vaikutuksia yksilölle ja yhteisölle. Heikkinen päätyy toteamaan nauramisen olevan ennen kaikkea yhteishenkeä vahvistava sosiaalinen signaali. Ajatus on helppo ymmärtää: tuskin kellään on yhtään sellaista ystävää, jonka kanssa ei olisi joskus vitsaillut jostakin. Yksilön ja yhteisön tasojen lisäksi huumorin vaikutukset yltävät myös yhteiskunnan tasolle. Esimerkiksi yhteiskunnan epäkohtia ja päättäjien toimintaa arvostellaan huumorin keinoin sanomalehtien pilakuvissa ja television viihdeohjelmien sketseissä.

Sisältö