Suomessa vain noin prosentti älypuhelimista kierrätetään – Uusiokäyttö käy yhä tärkeämmäksi, sillä metallit uhkaavat loppua

Kaikesta maailman sähkö- ja elektroniikkaromusta kierrätetään arviolta viidennes.
Kotimaa 9.1.2019 07:29
© HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätysmäärät vaihtelevat reilusti laitteesta riippuen. Erityisesti älypuhelimia kierrätetään hyvin vähän. Isommat kodinkoneet sen sijaan päätyvät usein käytön jälkeen kierrätykseen.

Esimerkiksi vuonna 2017 älypuhelimia myytiin Suomessa noin 2,4 miljoonaa kappaletta. Suhteessa markkinoille tulleisiin puhelimiin jäteasemille ja kauppojen kierrätykseen palautui puhelimia kuitenkin ainoastaan prosentin verran.

Maailmassa syntyy joka vuosi yhä enemmän sähkö- ja elektroniikkalaitejätettä, eikä kasvun loppumista ole nähtävissä.

Esimerkiksi vuonna 2016 sähkö- ja elektroniikkajätettä syntyi maailmassa tilastojen mukaan noin 45 miljoonaa tonnia. Maailmanlaajuinen kierrätyslukema on kuitenkin karua luettavaa, sillä vain 20 prosenttia syntyneestä jätteestä kerätään asianmukaisesti pois kuluttajilta.