© janne tervamäki

Hurskas kurjuus

ukkola 09.09.2021 18:00
Jukka Ukkola
avatar - 'Jukka Ukkola

Suomi on omaksunut talouspoliittisen linjan nimeltä Hurskas kurjuus, jonka nimi tulee suoraan Nobel-kirjailijamme F. E. Sillanpään romaanista, mutta sisältö jostain muualta.

Hurskaus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Suomella on nippu erittäin hurskaita tavoitteita, joihin pyritään hallitusohjelmien, budjettien ynnä muiden tienviittojen opastuksella. Näistä tunnetuimpia ovat ilmastonmuutoksen torjuminen yleisesti ja fossiilisten polttoaineiden karsiminen erityisesti, tupakanpolton kieltäminen, uhkapelien vähentäminen ja raittiuden edistäminen.

Kurjuus puolestaan tarkoittaa sitä, että hurskaustavoitteiden saavuttaminen merkitsee väistämättä valtion tulojen romahtamista.

Jos ja kun kansalaisten tupakointi vähenee tai loppuu kokonaan, valtion budjetista katoaa tupakkaveron tuotto, joka on yli miljardi euroa.

Sisältö