Tulehtunut virasto

Epäasiallista kohtelua, kallis it-hankinta johtajan tuttavalta. Sitten nimi muuttui Ruokavirastoksi mutta ongelmat jatkuvat.

Kotimaa 27.11.2020 06:00
teksti Salla Nazarenko
Ruokavirastolla on iso toimipaikka Helsingin Viikissä (kuvassa), mutta pääkonttori sijaitsee Seinäjoella.
Ruokavirastolla on iso toimipaikka Helsingin Viikissä, mutta pääkonttori sijaitsee Seinäjoella (kuvassa). © RIITTA VEIJOLA/LK

Ruokavirasto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Evira, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitosta yhdistettiin uudeksi virastoksi.

Ruokavirasto muun muassa edistää ja valvoo elintarviketurvallisuutta sekä eläinten ja kasvien terveyttä. Lisäksi se vastaa EU:n maataloustukien käytöstä Suomessa.

Jo ennen Ruokaviraston aloittamista Evirassa oli johtamisongelmia.

Loppuvuodesta 2015 sen henkilöstöhallintoa ja johtoa uudistamaan palkattiin uusi hallintojohtaja.

Rekrytointiprosessissa loisti Geologian tutkimuskeskuksessa johtajana työskennellyt lakimies Erik Semenius: häneltä odotettiin vahvaa näkemystä ja dynaamista, uuden ajan johtamista.

Pian selvisi, että johtamistapa ei vastannut kaikkien odotuksia. Osa työntekijöistä koki Semeniuksen pelottavana. Tämä käy ilmi luottamusmiesten tekemistä työsuojeluilmoituksista.

Sisältö