”Turkisteollisuudella menee Suomessa taloudellisesti paremmin kuin koskaan”

Kotimaa 25.4.2013 10:53
Marja Tiura. Kuva Kaisa Rautaheimo / Kuvaryhmä / SKOY.

Eduskunta käsittelee tänään torstaina kansalaisaloitetta turkistarhauksen kieltämisestä. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton toiminnanjohtaja Marja Tiura vastasi sähköpostitse kysymyksiin kansalaisaloitteesta ja turkistarhauksesta.


Miten suomalainen turkisteollisuus voi tällä hetkellä? Menestyykö se?

”Tässä piileekin alan paradoksi. Samalla kun osa kansasta haluaa kieltää alan, sillä menee taloudellisesti paremmin kuin koskaan. Hinnat ovat huipussaan ja kysyntä jaksaa kasvaa, varsinkin Kiinassa. Ala tuo vientituloja, maksaa veroja ja antaa työpaikkoja Suomessa.”

Mitä mieltä olet turkistarhauksen kieltämiseen pyrkivästä kansalaisaloitteesta?
”Ala pitää kansalaisaloitetta tervetulleena. Laillinen vastustaminen on parempi kuin vahingonteot, jotka takavuosina olivat yleisiä. Tämä antaa meille nyt myös tilaisuuden kertoa alasta ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Olen huomannut, että liikkeellä on paljon olettamuksia, jotka eivät pidä paikkaansa.”

Mitä mieltä olet aloitteen tehneistä ja allekirjoittaneista ihmisistä?
”Kunnioitan heidän mielipidettään, vaikka en ole samaa mieltä. Aloitteen taustavoimissa lienee juuri se joukko, joka on valinnut turkisvastustukselle demokraattisen vaikuttamistien, ja siitä olen heille kiitollinen. En kuitenkaan ymmärrä heidän ehdotustaan, enkä hyväksy perusteluja. Aloitetta perustellaan monin paikoin väärin tiedoin.”

”Karkeimmat virheet tehdään alan taloudellisen merkityksen ja työllisyyden arvioinnissa. Myös ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyvät perustelut ovat monin paikoin vääristeleviä tai hyvin tarkoitushakuisia.”

Aloitteen tekijöiden mukaan Suomessa turkiseläimet eivät voi hyvin ja ala aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. Onko asia näin?
”Ei ole. Eläinten hyvinvointi on alalle kunnian asia. Vain hyvinvoiva eläin tuottaa hyvän nahan. Ala jatkaa omia ponnistelujaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja omavalvonnan kehittämiseksi muun muassa maailmassa ainutlaatuisella turkistilojen sertifiointijärjestelmällä.”

”Turkisala on luonteva osa elintarviketeollisuusketjua rehun valmistuksessa. Ala käyttää vuosittain noin 250 miljoonaa kiloa liha- ja kalateollisuuden sivutuotteita sekä rehukalaa ja 60 miljoonaa kiloa rehuviljaa.”

”Turkiselinkeino puhdistaa Itämerta. Poistokalastuksen ansiosta suuri osa laadullisista syistä ruokakalaksi kelpaamattomasta kalasta voidaan ottaa talteen ja hyödyntää turkiseläinten rehussa.”

”Keväällä 2010 julkaistu MTT:n tutkimus osoitti, että turkistuotanto poistaa huomattavasti rehevöittäviä ravinteita Itämerestä ja että turkisten tuotantoketjun hiilijalanjälki on pienehkö. Turkis on luonnontuote, se on pitkäikäinen ja varmasti made in Finland.”

Miksi tällainen aloite on mielestäsi tehty?
”Taustalla on varmasti monella huoli eläimistä, ja sen huolen jaan itse. Mutta haluan keskittyä parantamaan oloja, enkä kieltää kokonaista elinkeinoa. Harva tietää, kuinka paljon tämä elinkeino itse satsaa eläinten hyvinvointiin ja tutkimukseen.”

”Meillä on esimerkiksi Vaasassa Fin Fur Lab Oy, joka tutkii eläinsairauksia ja rehun koostumusta. Ala käynnisti vuonna 2006 maailmassa ainutlaatuisen turkistilojen sertifiointijärjestelmän, jonka tavoitteena on turkiseläinkasvatuksen jatkuva kehittäminen. Tällä hetkellä noin 80 prosenttia tuotannosta ja 70 prosenttia tiloista on sertifioitu. Lähes koko suomensupituotanto on sertifioitu, kettutuotannosta yli 80 prosenttia ja minkkituotannosta 70 prosenttia.”

”Liiton palkkalistoilla on eläinlääkäreitä ja auditoijia. Lisäksi olemme panostaneet rehuneuvontaan. Paraikaa elinkeinolle rakennetaan omaa terveydenhuoltojärjestelmää, jonka tarkoituksena on huolehtia entistä paremmin turkiseläinten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ennaltaehkäistä sairauksia.”

Miksi turkistarhausta ei pitäisi lakkauttaa Suomessa?
”Se on yksi perinteinen suomalainen perustuotantoala muiden joukossa. Se tuntee vastuunsa eläimistä ja luonnosta, ja tuo maahamme vientituloja ja työpaikkoja sekä maksaa veroja. Ala on mukana hyvinvointivaltion pelastamistalkoissa.”

Mitä seuraisi siitä, jos kansalaisaloite hyväksyttäisiin ja turkistarhaus lopulta kiellettäisiin Suomessa?
”Tuotanto siirtyisi muualle, missä eläinten hyvinvointi ei varmasti ole yhtä hyvin säädelty ja valvottu kuin meillä. Näin on käynyt hollantilaiselle tuotannolle, kun turkiskiellosta on keskusteltu maailmalla.”

”Turkistuotannon määrä ei laskisi ollenkaan, mutta eläimet kasvaisivat heikoimmissa olosuhteissa. Suomi menettäisi satoja miljoonia puhtaita vientieuroja vuodessa, ja tuhannet ja taas tuhannet ihmiset menettäisivät elantonsa. Paikallistalous suuressa osassa Pohjanmaasta romahtaisi.”

Käytätkö itse turkiksia?
”Käytän. Minulla on kaksi turkkia. Saatan hankkia uudenkin. Käytän turkiksia paukkupakkasilla ja juhlavissa hetkissä. Hiihtopipossani ja vaatteissani on myös turkissomisteita.”

Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi on käsiteltävänä eduskunnan kyselytunnin jälkeisessä lähetekeskustelussa tänään torstaina 25. huhtikuuta. Keskustelu tullaan eduskunnan tiedotteen mukaan käymään nopeatahtisena enintään kolmen minuutin puheenvuoroin.

Aloite ja siihen liittyvä muistio löytyvät Turkistarhaton Suomi -kampanjan kotisivuilta.