THL:n erikoistutkija: Eurooppalainen viinikulttuuri on poikkeavampaa kuin suomalaisten kännäysperinne

Kotimaa 5.8.2013 11:00

Miten suomalainen alkoholikulttuuri on muuttunut sitten 1960-luvun, THL:n erikoistutkija Pia Mäkelä?

”Suurin muutos on tapahtunut naisten alkoholinkäytössä, joka on kuusinkertaistunut. Miesten alkoholinkäyttö on hieman yli kaksinkertaistunut. Ennen alkoholinkäyttö on ollut miehistä ja tapahtunut poissa kotien ja perheiden piiristä. Nykyään alkoholinkäyttö on arkistunut, ja se on kiinteä osa monen suomalaisen perheen elämää.”

Mistä johtuu, että alkoholinkäyttö on tullut enemmän perhe-elämän piiriin?

”Ihmisten näkemykset siitä, mihin tilanteisiin alkoholinkäyttö sopii, ovat muuttuneet olennaisesti.”

Kannattaako siitä huolestua, että kotona juominen on sosiaalisesti sallitumpaa?

”Alkoholin kulutuksen taso on kolmin-nelinkertaistunut 1960-luvulta ja alkoholihaittojen määrä kulkee käsi kädessä sen kanssa. Siksi kehitys on ollut kansanterveyden ja sosiaalisten ongelmien kannalta vahingollista. Juomisen arkipäiväistyminen ei ole johtanut kulutuksen tai humalajuomisen vähenemiseen, vaan kehitys on ollut päinvastainen. Ennen ongelmallisesti juovat olivat miehiä, ja heidän vaimonsa pitivät lapsista huolta. Naisten juomisen ja kodeissa juomisen lisääntyminen on johtanut siihen, että yhä useammin sekä äiti että isä juovat ongelmallisesti, jolloin lasten hyvinvointi kärsii.”

Miten alkoholikulttuuri muuttuisi, jos keskiolut poistettaisiin kaupoista?

”Suomalaisten asennoitumista alkoholiin se tuskin muuttaisi. On arvioitu, että jos elintarvikeliikkeissä saisi myydä vain kakkosoluen vahvuisia alkoholijuomia, alkoholin kokonaiskulutus vähenisi noin kymmeneksellä, minkä seurauksena myös haitat vähenisivät suurin piirtein saman verran.”

Miten suomalaisten suhtautumista alkoholiin voisi sitten muuttaa?

”Nopeita ja tehokkaita keinoja alkoholikulttuurin muuttamiseen ei ole tarjolla, varsinkaan sellaisia joita voisi panna toimeen keskusjohtoisesti. Freetoimittaja Wali Hashin kommentti suomalaisesta alkoholikulttuurista oli yksi hyvä keskustelunavaus. Jos kulttuuria halutaan muuttaa, pitäisi niiden, jotka ovat tyytymättömiä nykymenoon, lopettaa hymistely silloin, kun lähipiirissä tapahtuu ylilyöntejä.”

Kuinka ainutlaatuinen suomalaisten kännäämiskulttuuri on?

”Emme ole poikkeavuus maailmassa. Ennemminkin eurooppalaiset viinikulttuurit ovat maailman mittakaavassa poikkeavia. Paljon yleisempää on, että alkoholi on päihde kuin ravintoaine.”

Kuva Juha Salminen.

Juttuun lisätty 6.8. klo 10.50 Pia Mäkelän nimi.