Tasa-arvoa? Miehet ja naiset kokevat parisuhteessa yhtä paljon väkivaltaa

Kotimaa 23.11.2010 08:05

Miehet ja naiset kokevat parisuhteessa yhtä paljon väkivaltaa, kertoo tuore tutkimus. Väkivalta tässä yhteydessä tarkoittaa myös lieviä tekoja, kuten läpsäisyjä, sekä uhkailua. Miehistä 16 prosenttia kertoi, että oli kokenut väkivaltaa nykyisessä suhteessaan. Naisilla tulos oli sama.

Erojakin löytyy. Entinen puoliso käyttäytyy naista kohtaan väkivaltaisesti selvästi useammin kuin miestä. Miehistä 22 prosenttia oli joutunut entisen kumppanin väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Naiset kokivat entisen kumppanin tekemää väkivaltaa kaksi kertaa useammin kuin miehet.

Miesten kohtaamat väkivallanteot ovat kuitenkin yleisimmin toisen, tuntemattoman miehen aiheuttamia. Tuntemattoman tekemän väkivallan tai uhkailun kohteeksi on 15 ikävuoden jälkeen elämässään joutunut 42 prosenttia miehistä. Tästä väkivallasta aiheutui miehille lähes puolessa tapauksista fyysisiä vammoja tai psyykkisiä seurauksia. Tuntematon tekijä oli lähes aina mies ja neljässä tapauksessa viidestä päihtynyt.

Miehistä kaikkiaan yli puolet – 55 prosenttia – on kokenut 15 vuotta täytettyään tuntemattoman, tutun, nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa tai uhkailua.

Tiedot perustuvat Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin raporttiin Tuhansien iskujen maa. Miesten kokema väkivalta Suomessa. Sen ovat kirjoittaneet Markku Heiskanen ja Elina Ruuskanen.

Tilastokeskus haastatteli tutkimusta varten 1918 miestä ja 1283 naista. Iältään he olivat 15-74-vuotiaita.