Tarja Halonen: ”En lämpene kollektiivisille anteeksipyynnöille”

SK:n toimitus
Kotimaa 26.3.2009 14:17

Presidentti Tarja Halonen ei kannata ajatusta, että Suomen pitäisi pyytää anteeksi suhtautumistaan Viron uudelleen itsenäistymiseen.

Halosen mukaan ihmiset voivat oppia asioista ja muuttaa käytöstään, mikä on kollektiivista anteeksipyyntöä parempi tapa toimia. Lisäksi suomalaiset ovat tehneet Viron eteen monenlaisia asioita.

Entinen kansanedustaja Jutta Zilliacus toivoi Aamulehdessä presidentti Mauno Koiviston pyytävän anteeksi pidättyvää linjaansa Viron uudelleen itsenäistymiseen vuonna 1991. Kirjailija Sofi Oksasenkin mielestä anteeksipyyntö olisi hieno diplomaattinen ele.

Halonen antaa ymmärtää, että virolaisten ja Koiviston välit ovat olleet kunnossa.

”Kun Viron presidentti Lennart Meri kuoli, tämän omasta ja perheen toivomuksesta paikalla oli myös presidentti Mauno Koivisto”, Halonen sanoo.

Halonen tapaa Obaman

Presidentti Halonen lähtee 5. huhtikuuta Prahaan, jossa Yhdysvaltain presidentti Barack Obama tapaa EU:n valtionpäämiehet. Halosen mukaan on epärealistista, että jokainen presidentti pyrkisi kohtaamaan Obaman kahden kesken.

Sen sijaan on mahdollista, että Halonen keskustelisi Yhdysvaltain ulkoministerin kanssa. ”Jos paikalla on ulkoministerit, niin minä tunnen vanhastaan Hillary Clintonin.”

Halonen ja monikulttuurisuus

Halonen tutustui torstaina Vantaan aikuisopistossa maahanmuuttajaopetukseen. Hän kävi muun muassa seuraamassa toiminnallisen suomen kielen kurssin keittiöpäivää. Opiskelijat olivat kotoisin 17 maasta, mutta keittiössä rypytettiin supisuomalaisia karjalanpiirakoita.

Opiskelijoiden valitellessa rypyttämisen vaikeutta Halonen lohdutti iloisesti: ”Ei mekään osata!”

Presidentti oli tyytyväinen siihen, että Vantaa on ottanut maahanmuuton ja monikulttuurisuuden haasteen vastaan. ”Ilmapiiri monikulttuurisuuden suhteen on yleisesti ottaen muuttunut luonnollisemmaksi kuin edellisellä vierailullani Vantaalle 2000-luvun alussa.”

Lähde ja teksti Marika Harjumaa / STT

Keskustelu

Ihmisten, jotka eivät ole olleet esimerkiksi oheisessa historian vaiheessa olleet niin vanhoja, että olisivat lukeneet viestintävälineitä ja erilaisia näkökulmia asioihin tuolloin, on hyvin vaikea suhtautua julkiseen mediakeskusteluun, johon valikoidaan vain tiettyjä kommentteja historiasta ja sen kontekstista. Jotta keskustelu olisi kohtuullisen sivistynyttä, eikä lietsoisi ja pelottaisi ihmisiä, voitaisiin taustoituksena artikkeleihin lisätä esimerkiksi tutkimuksia ja arkistomateriaalia.

Ohessa mielestäni hyödyllinen linkki viestintää ja sen puolueellisuutta kulloinkin arvioidessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda.

Kun esimerkiksi oheiseen ”Suomalaisten luulot historiasta tutkitaan” uutiseen liittyen, ketkä 4000 suomalaista kuudesta miljoonasta oheiseen keskusteluun valikoidaan, kuka tutkimuksen tekee ja kenen näkemykset vielä neljästä tuhannesta vastaajasta karsitaan?

http://yle.fi/uutiset/kulttuuri/2009/03/suomalaisten_luulot_historiasta_tutkitaan_642845.html?origin=rss

Vuonna 2009 Suomessa on voimassa oheinen lainsäädäntö

Finlex – Suomen laki
http://www.finlex.fi

Ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten

Euroopan unionin perusoikeuskirja
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

Avain EU-käsitteisiin
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=94354&nodeid=37844&contentlan=1&culture=fi-FI

http://www.europa.eu
”Mikä Euroopan unioni on? EU on ainutlaatuinen taloudellinen ja poliittinen yhteistyökumppanuus, jonka muodostaa 27 demokraattista Euroopan maata. Mitkä ovat unionin tavoitteet? Rauhaa, hyvinvointia ja vapautta unionin 495 miljoonalle kansalaiselle – oikeudenmukaisemmassa ja turvallisemmassa maailmassa. EU:n jäsenvaltioden välillä ei ole ollut sotia yli 60 vuoteen”

CPT-European Committee for Prevention of Torture
http://www.cpt.coe.int/en/

Lasten oikeuksien sopimus
http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus

ETYJ
http://www.osce.org

Vähemmistövaltuutettu
http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/

”Vähemmistövaltuutettu muistuttaa puolueita eurooppalaisesta rasismin vastaisesta peruskirjasta, jonka kaikki eduskunnassa edustettuina olevat puolueet ovat allekirjoittaneet. Peruskirjan mukaan puolueet sitoutuvat olemaan edistämättä ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä millään tasolla.
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/Pages/BF727AF21B918231C2257501003DC1B3

Voimassa olevat ihmisoikeussopimukset YK – UN Human rights agreement
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=31460&contentlan=1&culture=fi-FI

YK
http://www.un.org
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020

”…tukea Suomen anomusta päästä Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneksi ja niinikään liittyä jokaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien turvin solmittuun yleissopimukseen

YK pähkinänkuoressa ja YK:n yleissopimuksesta
http://www.ykliitto.fi/tiedottaa/yk_pahkinankuoressa

”YK perustettiin ylläpitämään maailmanrauhaa. Peruskirjan mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat ratkaisemaan erimielisyytensä rauhanomaisin keinoin ja välttävät voimankäyttöä tai toisen jäsenvaltion uhkaamista sillä. Keskeisintä on konfliktien ehkäiseminen, eli toiminta, joka estää kiistojen ja erimielisyyksien kehittymisen aseellisiksi konflikteiksi ja torjuu konfliktien uusiutumisen. Keinona on ehkäisevä diplomatia – neuvottelut, sovittelu ja luottamusta rakentavat toimet, rauhanturvatoiminta, aseidenriisunta sekä tilanteen niin vaatiessa, sanktioiden käyttö.”

Koska myös nuoret lukevat viestintävälineitä voitaisiin neuvoa myös asiallisesta keskustelusta
turhan lietsonnan välttämiseksi, esimerkiksi oheisissa asioissa

Toimittajan etiikkaa ja juridiikkaa
http://www.stt.fi/fi/tyylikirja/toimittajan_etiikkaa_ja_juridiikkaa/

Julkisen sanan neuvosto
http://www.jsn.fi

MLL Mannerheimin Lastesuojelu Liitto – mediakasvatus
http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/

on kohtuullisen paljon vertailun varaan oheiseen viestintään
http://www.jokela-adressi.fi ja http://www.loopikuriin.net

Mikäli esimerkiksi Ylen toimittajat ovat Jokelan adressin mukaan tosiaan käyttätyneet, kuten adressissa on mainittu, on kyseessä Suomen valtion pääomistuksessa oleva yritys, jonka korkeinta hallintovaltaa käyttää eduskunta. Eduskunta edustaa kansaa ja Suomen perustuslain 22§ mukaan julkisen vallan on turvattava ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen. Eikö oheisesta asiasta olisi asiallista keskustella eduskunnassa?

Miten sananvapaus määritellään, eli mitätöityvätkö kaikki ihmisten oikeudet ”sananvapauden” vuoksi? Ei herjaus ja laiton uhkaus ole sananvapautta. Oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus yksityisyyteen, turvallisuuteen, lastenoikeudet, oikeus elämään… yms.

Eikö viestintävälineillä ja poliitikoilla, kuten julkisella vallalla ole lainkaan vastuutta nykyisyydestä?
http://www.stakes.fi/FI/ajankohtaista/tiedotusvalineet.htm

Minun mielestä lapsilta ja viestintävälineiden uhreilta pitäisi pyytää anteeksi viestintää, joka ei noudata lainsäädäntöä, etiikkaa eikä moraalia ja sitä, että oikeudet hyvinvointiin uhrataan väkivallalla, väkivaltaviestinnällä ja lietsonnalla. Kuten, että julkinen valta ei ole noudattanut Suomen perustuslain 22§, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava ihmisoikeudet ja perusoikeudet. Myöskään viestintävälineissä, kuten yleisradiossa, joka on julkisen vallan alaisuudessa. Onko ihmisoikeudet ja lastenoikeudet Suomessa vain tietyillä lapsilla? ja esimerkiksi lastensuojelusta luovutaan ja kidutus sekä epäinhimillinen kohtelu työpaikoilla sallitaan vanhojen poliittisten kiistojen vuoksi http://www.finlex.fi?

Oheiseen vielä kommenttina, että Sofi Oksasen ja Impi Pajulan kirjanjulkaisutilaisuus ja
Presidentti Koiviston kommentit uutisoitiin niin, että uutissensaatioilta on vaikeata mieltää historiaa ja nykyisyyttä ja mitä intressejä erilaisilla ihmisillä on. Yksittäiset kommentit, jotka ovat irrallisia kontekstista eivät ole objektiivista uutisointia. Sensaation jälkeen taustoitusta on ollut viestintävälineissä. Oheinen taustoitus voisi olla siinä vaiheessa, kun asia uutisoidaan.

On ihan eri asia, miten Viron venäläisiä kohdellaan Virossa ja kuinka Neuvostoliitto ja Stalin ovat joskus käyttäytyneet. Venäjä ei ole Neuvostoliitto. A-talk ohjelmassa oli taustoittava keskustelu aiheesta. Eivät agressiivisuus ja rikokset edesauta myönteistä vuorovaikutusta.

Haluavatko Viron venäläiset olla Viron kansalaisia ja siten EU:n jäsenvaltion kansalaisia?

”The Soviet Story” – Viron lähetystö levittää valheita ja väärennöksiä
http://johaneurovaali.blogit.uusisuomi.fi/2009/03/19/soviet-story-viron-lahetysto-levittaa-valheita-ja-vaarennoksia/

Naši-nuoret tunnustivat Viron kyberhyökkäykset
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Na353i-nuoret+tunnustivat+Viron+kyberhy%C3%B6kk%C3%A4ykset/1135244258136?ref=rss

Suomi-brändi Venäjällä – valkorosvoista naapureiksi
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52853-suomi-brandi-venajalla-valkorosvoista-naapureiksi

Ohessa siis vielä
http://fi.wikipedia.org/wiki/Propaganda

Esimerkiksi siis Internetin viharyhmät, joista uutisoidaan ja oli artikkeli SK:ssa ovat ihmisille pelottavia, kuten hyökkäykset julkisiin palveluihin ja vastakkainasettelut. Eikö ole kaikille mielekkäämpää ystävällisesti pyrkiä myönteiseen vuorovaikutukseen? ja eivätkö suomalaiset ihmiset saa suhtautua myönteisesti suomalaisuuteen ja ystävällisesti erilaisiin ihmisiin sekä virolaisiin, että venäläisiin, kuten erimaalaisiin ihmisiin?

Suomalaisissa ihmisissä http://www.suomi.fi on kantaväestöä, veteraaneja, sotalapsia ja evakkoja joiden sukulaisia on kuollut, kodit ja kulttuuri tuhoutunut ja lisäksi Suomessa asuu maahanmuuttajia ja pakolaisia. Ei mielestäni negatiivinen vuorovaikutus hyödytä ketään. Mielummin suhtautuu ystävällisesti erilaisiin ihmisiin. Suomella ja suomalaisilla ihmisillä on paljon myönteistä vuorovaikutusta sekä Venäjän, venäläisten että Viron ja virolaisten ihmisten kanssa.

Ihminen ihmisenä.

Aiemmassa viestissä näytä on oikeuksia, joita ihmisillä lain mukaan on. Ei muiden oikeuksia polkemalla ja lietsomalla edistä kenenkään, omiakaan oikeuksia. Jos suomalaiset ihmiset kieltäytyisivät esimerkiksi vuorovaikutuksesta toistensa kanssa historian vuoksi eihän kukaan voisi olla vuorovaikutteinen. Onko oheista mielekästä lietsoa?

Ongelma ei ole oikein esitetty: ”kollektiivinen anteeksipyyntö” ei täsmennä sitä. Se on sinänsä hölynpölyä ideana. Suomen nykyisten johtajien – ml kaikkien presidenttien – tulisi vastata joukkoon täsmällisiä kysymyksiä – kansalaisille tai oikeusviranomaisille. Onhan jotakin outoa tilanteessa, jossa ”virheitä edustaneet” poliitikot yhä istuvat johtavissa asemissa. Halosen ja Koivistonkin kohdalla DDR:n inokas tuki oli sitä. Sitten tuli konkurssi. Jotenkin nämä virheet – ja tulokset – liittyivät toisiinsa. Normaalisti toimivassa kansanvallassa vastuullisten olisi tullut maksaa niistä. Nyt kansalaiset yhä maksavat vastuullisille. Ahtisaaari taas on jättänyt selittämättä, miksi Natoon ei liitytty hänen aikanaan, kun asia oli tärkea. Olivatko modernin USA-hävittäjän osto, joka ilman Natoa ei takaa mitään, niin tärkeä – vai mitä muuta – ettei selvästi tarvittua päätöstä tarvinnut tehdä. Tämäkin asia on ensiarvoisen tärkeä – myös selvittää. Mutta A-saari sen kun täyttää Demarien Natoa optiota nyt – kun vastuu ja päätökset kuuluivat hänen omalle presidenttikaudelleen. Liian helppoa!

Suomella ei ole mitään anteeksipyydettävää ulkomailta. Sen sijaan poliitikkojen ehkä pitäisi pyyttää anteeksi suomalaisilta maan itsenäisyyden luovuttamista vähin äänin EU:lle. Ja sitä,että tänne on päästetty ulkomaiset saalistajat ostamaan lähes kaiken arvokkaan ja yleensä alihintaan.

Virolaiset naiset ovat synnyttäneet täällä järjettömän suuren mediamylläkän Viron menneisyyden ongelmista,joilla ei ole mitään tekemistä Suomen ja suomalaisten kanssa. He vaikenevat Viron nykyisistä ongelmista mm. suuren venäjänkielisen väestön sorrosta. Sitä YLE:n A-talk ohjelmassa kuvasi parhaiten toimittaja L.Hietanen.

Suomen intressi on Viron konfliktien ennaltaehkäisy. Nobelisti M.Ahtisaarella olisi töitä naapurissa.