Häirinnästä kannellut alennettiin

Patentti- ja rekisterihallitus karsi kriisiin ajautuneesta yksiköstä päällikön virkoja. Myös epäasiallisesta johtamisesta kannellut työntekijä menetti esimiesasemansa.

kotimaa 02.07.2020 12:10
matti rämö
Patentti- ja rekisterihallitus valvoo tilintarkastajien työn laatua.
Patentti- ja rekisterihallitus valvoo tilintarkastajien työn laatua. © VESA MOILANEN/LK

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvontaa tekevän Tiva-tulosalueen kriisi tuli julkisuuteen Suomen Kuvalehdessä 5. helmikuuta 2020. Tiva hyväksyy tilintarkastajien auktorisoinnit, valvoo työn laatua ja tutkii väärinkäytösepäilyt.

Vuoden 2016 jälkeen Tivasta on irtisanoutunut 17 ihmistä. Moni on ollut psykofyysisestä kuormituksesta johtuvalla sairauslomalla.

”Tilintarkastusvalvonnan toiminta on tällä hetkellä käytännössä halvaantunut huonon johtamisen takia”, Tivan entiset ja nykyiset työntekijät kirjoittivat Etelä-Suomen aluehallintovirastolle osoittamassaan valvontapyynnössä lokakuussa 2019.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto aloitti Tivassa valvontapyynnön myötä työsuojelutarkastuksen. Se valmistui 3. maaliskuuta 2020.

”Näkemykseni mukaan työntekijöihin on kohdistunut työturvallisuuslain 28 §:ssä tarkoitettua häirintää ja epäasiallista kohtelua heidän terveyttään vaarantavalla tavalla yhden päällikön sekä tulosalueen johtajan taholta”, avin tarkastaja Tiina Isokoski kirjoitti raportissaan.

Sisältö