Vanhusten suut tukitaan psyykenlääkkeillä

Talous 19.9.2009 07:01

Suomalainen vanhuskielteisyys johtaa siihen, ettei asiantuntijoiden antamia suosituksia toteuteta, sanoo professori Sirkka-Liisa Kivelä.

Sirkka-Liisa Kivelä Sirkka-Liisa Kivelän mukaan potilaan kemiallinen sitominen on meillä paljon yleisempää kuin muissa pohjoismaissa. Kuva Mikko Stig / Lehtikuva

Turun yliopiston professori Sirkka-Liisa Kivelä, teitä pyydettiin selvittämään miten hoitohenkilökunnan koulutusta voisi parantaa, vanhusten lääkehoidon haittoja ehkäistä ja masennuksen hoitoa kehittää. Mihin toimenpiteisiin kolme vuotta sitten antamienne ehdotusten perusteella on ryhdytty?

”Valtion puolelle esitetyille asioille ei ole tapahtunut mitään. Meillä mitätöidään asiantuntijat, eikä katsota tilastoista mitä on tapahtumassa. Itse olen juossut ministerin puheilla ja eduskunnassa, mutta se on kuin kaataisi vettä hanhen selkään.”

”Tärkeintä olisi saada lisää geriatrista eli vanhusten hoidon erikoiskoulutusta. Vanhuspsykiatriasta pitäisi tehdä lääketieteen erikoisala. Yksittäiset tahot, kuten Helsinki Missio ovat heränneet, ja esimerkiksi farmasian alalla on täydennyskoulutusta.”

Kritisoitte vanhusten liian runsasta lääkehoitoa ja terveydenhuollon henkilökunnan huonoa koulutusta tässä asiassa.

”Vanhuksille syötetään liian voimakkaita lääkkeitä ja monia lääkkeitä yhtä aikaa, eikä tunneta niiden haitallisia yhteisvaikutuksia. Koulutus on puutteellinen, ei opeteta katsomaan kokonaistilannetta. Lääkkeet vaikuttavat vanhukseen eri tavalla kuin keski-ikäiseen ihmiseen. Eihän kukaan määrää samaa annosta lääkettä kolmivuotiaalle lapselle ja aikuiselle, mutta vanhuksille annetaan.”

Ongelma ovat etenkin uni- ja psyykenlääkkeet. Miten vanhusten ahdistusta ja uniongelmia pitäisi hoitaa?

”Vanhus on hauras, maksan, munuaisten ja aivojen toiminta on hidastunut. Etenkin keskushermoston kautta vaikuttavat kipu- ja psyyken lääkkeet vaikuttavat vanhukseen voimakkaammin, ja lääkkeen haitat korostuvat. Unilääkkeitä tarvitaan hyvin harvoin, kunhan on selvitetty unettomuuden syy ja hoidettu se.”

Mitä sisältää suosittelemanne vanhusten masennuksen ehkäisy- ja hoito-ohjelma?

”Erilaisia virikeryhmiä, sosiaalista kanssakäymistä, muisteluryhmiä ja -terapiaa, erilaisia liikuntaryhmiä. Niillä on todettu olevan yhtä suuri vaikutus lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa kuin masennuslääkkeillä.”

Tarvitaanko lääkkeitä?

”Kyllä tarvitaan enkä ole koskaan puhunut niitä vastaan. Mutta on lääkkeitä, joita vanhuksilla tulisi välttää. Niiden tilalle on valittava turvallisempia lääkevaihtoehtoja. Lääkkeissäkin on tapahtunut kehitystä.”

Vaikuttaako rahan puute lääkkeiden käyttöön?

”Kallista on se, että potilas kaatuu lääkityksen johdosta, tulee lonkkamurtuma ja leikkaus, eikä kukaan edelleenkään selvitä tilannetta. Meillä systeemi tuottaa liikuntakyvyttömiä potilaita. Suomessa tehdään vanhuksille enemmän lonkkaleikkauksia kuin muissa Pohjoismaissa. Syy ei ole hoitohenkilökunnassa vaan yhteiskunnan asenteissa. Vanhuskielteisyys ja vanhusten mitätöinti johtaa siihen, ettei asioilla ole väliä. Pannaan suu tukkoon psyyken lääkkeillä.”

Miten asenteet muutetaan?

”Uskon tiedon lisäämiseen. Olen nähnyt hyvissä hoitolaitoksissa itseään arvostavia ihmisiä, jotka näyttävät taitonsa. Meillä tehdään myös erittäin hyvää vanhustyötä.”

Uusi selvitys

  • Oikeusasiamies pyysi selvityksen ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten hoidon valvonnasta
  • Tuoreet vastaukset paljastavat hoidon puutteita mm. ruokailussa, ulkoilussa, vaippojen vaihdossa ja lääkkeiden käytössä
  • Tuloksista ei ole vielä virallista yhteenvetoa
  • Kolme vuotta sitten tehdyn sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen parannusehdotuksia ei ole toteutettu