Väärin ostettu

Suomessa julkinen hankinta pitää kilpailuttaa, jos sen hinta ylittää lain määrittämät rajat. Silti laittomia hankintoja tulee ilmi tasaiseen tahtiin.

Huoltovarmuuskeskus on ostanut korona-aikana lähes 300 miljoonalla eurolla suojavälineitä ilman kilpailutusta.
Huoltovarmuuskeskus on ostanut korona-aikana lähes 300 miljoonalla eurolla suojavälineitä ilman kilpailutusta. © Kalle Parkkinen/lk

Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 40 miljardilla eurolla. Summa vastaa noin kuudesosaa bruttokansantuotteesta, joka vuonna 2020 oli 240 miljardia euroa.

Hankintalaissa on määritelty niin kutsutut kynnysarvot, joiden perusteella kalliimmat julkiset hankinnat pitää kilpailuttaa. Tällaisia hankintoja tehdään arviolta 15 miljardilla eurolla vuosittain. Lain tarkoitus on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja estää muun muassa korruptiota. Laki perustuu EU-direktiiviin.

Suomessa julkisia hankintoja valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n hankintayksikkö. Se aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa, kun uudistettu hankintalaki tuli voimaan. Uudistetussa laissa muun muassa nostettiin kilpailutusten kynnysarvojen rajoja, jotta hankintaprosesseista tulisi kevyempiä.

Sisältö