Tutkijoiden talousresepti: Korottakaa opettajien palkkoja

Talous 16.8.2013 05:00

Yrittäjäkoulutusta pitäisi antaa myös muualla kuin kauppakorkeakouluissa. Näin ehdottavat amerikkalaistutkijat Erik Brynjolfsson ja Andrew McAfee.

Viime aikojen suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa on korostettu paljon työlinjaa eli työn tarjonnan kasvattamista (esimerkiksi Juhana Vartiainen: Miten työsuhteet syntyvät?)

Kuitenkin myös työn tuottavuus on tärkeä asia, kuten Mika Maliranta ja Vesa Vihriälä toteavat (Työ ei yksin riitä, SK 23/2013).

Samaa aihepiiriä ovat tutkineet myös MIT-yliopiston professori Erik Brynjolfsson ja saman yliopiston tutkija Andrew McAfee. Kirjassaan Race Against the Machine (Digital Frontier Press, 2011) he päätyvät siihen, että teknologia ja automaatio voivat edistää työllisyyttä, vaikka monet sitä epäilevätkin. (Lisää heidän ajatuksistaan jutussa Sloganit vaihtuvat, SK 33/2013).

Heidän mukaansa ”ihminen + kone + prosessi” on voittava yhtälö, jollaja jonka avulla luodaan työpaikkoja automaation hävittämien töiden tilalle. Yhteenveto heidän kirjastaan on julkaistu Futurist-lehden artikkelissa Thriving in the Automated Economy.

Se edellyttää kuitenkin järkevää talous- ja koulutuspolitiikkaa.

Brynjolfsson ja McAfee esittävät poliitikoille 19 kohdan listan tarvittavista uudistuksista. Linjaukset ovat pikemminkin yritys virittää keskustelua kuin varsinainen politiikkaohjelma.

”2000-luvulla menestyy sellainen talous, joka kehittää parhaat tavat ruokkia innovaatioita ja osaamisen kehittymistä”, he kirjoittavat.

Moni alla olevista ajatuksista on tuttu jo suomalaisesta keskustelusta. Osin taas ideat liittyvät konkreettisesti USA:n talouteen ja lainsäädäntöön, osin ne tuntuvat muuten vain kovin amerikkalaisilta. Kiinnostavia ne ovat silti.

Investoikaa koulutukseen

1. Aloittakaa korottamalla opettajien palkkoja, niin alalle saadaan parhaat voimat.

2. Lisätkää opettajien tulosvastuuta. Korkeamman palkan vastineeksi voisi ajatella virkojen määräaikaisuutta.

3. Tenttitulokset ovat huono mittari oppimistuloksille – keskittykää siihen, mikä on koulutuksen todennettava ja mitattava tulos.

4. Pitäkää alle 12-vuotiaat luokissa nykyistä pitempi aika. USA:n opiskelijat jäävät jälkeen kansainvälisessä kilpailussa jo siksi, että he saavat vuodessa kuukauden verran vähemmän opetusta kuin vertailumaiden oppilaat.

5. Lilsätkää ammattitaitoisten työntekijöiden määrää rohkaisemalla päteviä maahanmuuttajia ja ulkomaisia opiskelijoita – ennen kaikkea teknisten ja luonnontieteiden tohtoriopiskelijoita – tulemaan maahan.

Opettakaa yrittäjyyttä

6. Yrittäjyys on liian tärkeä asia, että sen voisi jättää vain kauppakorkeakouluille – opettakaa yrityksen perustamisen ja johtamisen perusteita
kaikissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

7. Vauhdittakaa yrittäjyyttä myöntämällä yrittäjäviisumeita Kanadan mallin mukaisesti.

8. Luokaa tietopalveluita ja -kantoja, joista uudet yrittäjät löytävät helposti käytännön oppaita start up -yrityksilleen.

9. Madaltakaa hallinnollisia kynnyksiä yritysten perustamiselle. Liian monella alalla täytyy täyttää yksityiskohtaisia vaatimuksia, joiden tarkoitus on loppujen lopuksi vain suojella kilpailulta vanhoja yrityksiä.

Investoikaa tieto- ja liikenneväyliin

10. Investoikaa viestintä- ja liikenneyhteyksiin. USA:n talouden perusrakenne, niin sanottu infrastruktuuri, ei ole hyvässä kunnossa. Sen parantaminen helpottaisi tiedon, ihmisten ja teknologian virtausta yhteiskunnassa ja nostaisi talouden tuottavuutta.

11. Lisätkää perus- ja soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen määrärahoja. Yritysten innovaatiosta pitäisi tehdä tutkimusrahoituksen uusi painopiste.

Uudistakaa lakeja ja verotusta

12. Säilyttäkää työmarkkinoiden joustavuus. Vastustakaa yrityksiä rajoittaa työntekijöiden palkkaamista ja irtisanomista. Irtisanomisrajoitukset voivat paradoksaalisesti alentaa työllisyyttä, koska ne lisäävät riskiä, joka syntyy uuden työntekijän ottamisesta.

13. Muuttakaa verotusta niin, että ihmisen – vaikkapa pitkäaikaistyöttömän – palkkaaminen on vetovoimaisempi vaihtoehto kuin ostaa uutta teknologiaa.

14. Irrottakaa työpaikan ja terveydenhoidon kytkennät. Vakuutuksen ja vanhan työpaikan sidos haittaa työntekijöiden lähtöä uusiin yrityksiin.

15. Älkää rynnätkö sääntelemään uutta verkkoliiketoimintaa. Esimerkiksi työvoiman innovatiivisten markkinapaikkojen pitäisi saada maksimaalinen vapaus.

16. Poistakaa tai vähentäkää asuntolainojen massiivista tukea. Se pitäisi suunnata tutkimukseen ja opetukseen, sillä omistusasuminen vähentää työvoiman liikkuvuutta ja talouden joustavuutta.

17. Vähentäkää rahoituspalveluiden tukia. Pankeilla on varaa palkata välkyintä väkeä, koska valtio takaa rahalaitokset, jotka ovat ”liian suuria kaatumaan”.

18. Uudistakaa patenttijärjestelmä. Liian moni patentti myönnetään turhaan, liian moni patentti kahlitsee innovaatioita sen sijaan että edistäisi niitä.

19. Vähentäkää tekijänoikeusmonopolin kattavuutta ja lyhentäkää copyright-aikoja. Digitaalisten sisältöjen tiukka tekijänoikeuslainsäädäntö estää niiden luovaa käyttöä ja kehittämistä.