Vauhditetaanko kaupungistumista?

Myös ansiotulo- ja kulutusverot vaikuttavat väestön alueelliseen jakautumiseen.

raha 15.06.2018 06:00
tuukka saarimaa
© JANNE TERVAMÄKI

Ajatuspaja e2:n julkaiseman tuoreen kyselyn perusteella vain 16 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että julkisen vallan tulisi vauhdittaa kaupungistumista. 76 prosenttia vastustaa.

Julkinen valta vaikuttaakin kaupungistumiseen monin eri tavoin. Kunnilla on kaavoitusmonopoli.

Esimerkiksi Helsinki voi kaavoituspäätöksillään melkeinpä suoraan päättää, kuinka paljon kaupunki kasvaa, koska tulijoita riittää.

Myös valtio vaikuttaa kaupungistumiseen. Eniten keskustelua on käyty kuntien valtionosuuksista ja muuttamista jarruttavasta varainsiirtoverosta.

Paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös valtion ansiotulo- ja kulutusverotuksella on rooli kaupungistumisessa ja väestön alueellisessa jakautumisessa ylipäänsä.

Keskeinen kaupunkien vetovoimatekijä on niiden korkea tuottavuus- ja palkkataso. Kaupunkiin muuttaminen johtaa yleensä merkittävään palkankorotukseen, ja korotus on sitä suurempi, mitä suurempaan kaupunkiin muutetaan.

Sisältö