Suomen kautta Venäjälle miljoona autoa vuodessa

Talous 23.7.2008 11:51

Venäläisten autorekkojen kolonnat rassaavat lähivuosina yhä rankemmin kaakkoissuomalaisia, mikäli maantie pysyy autojen viennin valtaväylänä. Transitoliikenne tuo kuitenkin sekä rahaa että työtä alueelle.rekkajono kuutostiellä
Venäläisiä autorekkoja valtatie 6:n varressa lähellä Imatraa.

Noin 450 000 venäläistä saa tänä vuonna Kotkan sataman kautta tulleen auton. Toimitusjohtaja Kimmo Naskin mukaan sataman rahkeissa on kasvuvaraa.

”Laskennallinen kapasiteettimme on käsitellä noin 600 000 autoa vuodessa. Sen määrän ylittämien edellyttäisi autojen nopeampaa kiertoa”, Naski sanoo. Nykyisin autot viipyvät Kotkassa muutamasta päivästä yli kuukauteen merkistä riippuen.

Vuonna 2003 käynnistynyt autojen kauttakulkuliikenne on Naskin mukaan erittäin hyvää liiketoimintaa. Rekkojen ohella autoja menee Kotkan kautta Venäjän markkinoille sekä rautatietä että merta pitkin. Kisko- ja meritietä pitkin menee toistaiseksi marginaalisen vähän autoja.

”Sekä jälleenlaivauksen että rautatiekuljetusten lisääntyminen keventäisi tie- ja rajaruuhkia. Ne ovat tervetulleita”, Naski toteaa.

Venäjän vastaanottovalmiuksissa parannettavaa

Kotkan Hietasen satamassa on autojen rautatievaunuihin meneville autoille oma lastauspaikka. Se on toistaiseksi ollut vain satunnaisessa käytössä.

”Esteenä on tähän saakka ollut se, että Venäjällä ei ole ollut valmiuksia ottaa vaunuja vastaan”, Naski sanoo.

Muut rautatiekuljetusten pullonkaulat ovat Naskin mukaan autojen kuljetuksessa tarvittavien vaunujen riittämättömyys, rekkaliikenteen joustavuus ja venäläisten tottumus ja kauppatapa, joka suosii alle tuhannen kilometrin matkoilla kumipyöräliikennettä.

Kotkan satamasta on tullut myös jälleenlaivauspaikka. Tuhansia autoja nielevät valtamerilaivat tuovat lastin Kotkaan, jossa autot laivataan Pietariin meneviin alukseen.

Wallenius-Wilhelmsen Logistics Finland on käynnistänyt jälleenlaivaustoiminnan Kotkasta Pietariin alkukesän kuluessa. Kotkan satamalle kannattavan toiminnan tulppa on sekin Venäjän päässä.

”Jälleenlaivauksen ongelma on Venäjän satamien riittämätön kapasiteetti pientenkin laivojen purkamiseksi”, Naski sanoo.

Miljoonan raja pian rikki

Venäjän voimakkaan talouskasvun laineet lyövät Suomen satamissa ja teillä. Suomen kautta meni Venäjälle Tiehallinnon mukaan viime vuonna lähes 680 000 ajoneuvoa, kun luku vuonna 2004 oli vajaat 240 000 autoa. Miljoonan auton raja saavutetaan laskelmien mukaan kuluvana tai viimeistään ensi vuonna.

Tammi-kesäkuussa Kotkan sataman kautta vietiin runsaat 218 000 autoa, josta valtaosa Venäjälle. Hangon satamasta kuljetettiin Venäjälle vastaavan ajanjakson aikana reilusti yli 181 000 autoa. Viime vuonna Hangon kautta Venäjälle vietävien autojen kokonaismäärä oli liki 360 000.

Noin kaksi kolmasosaa venäläisten ostamista uusista autoista menee Suomen kautta. Valtaosa uusista peltilehmistä kyyditetään autonkuljetusrekoilla Kotkan ja Hangon satamista. Viime vuonna satamista kohti rajaa jyräsi liki 120 000 autonkuljetusrekkaa.

Autojen ohella kauttakulkuliikenne on muissakin tavararyhmissä dynaamisessa kasvussa. Kotkan satamassa käsiteltiin vuoden ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana tavaroita kauttakulkuliikenteessä 35,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Autojen kauttakulkuliikenne kasvoi Kotkassa 54,3 prosenttia.

Teksti Kalevi Suolanen (STT)

Kuva Mikko Stig / LK