Stora Enson Karvinen: ”Hyvä kauppa”

Talous 26.10.2007 08:44

Amerikassa miljarditappiot tehneen Stora Enson tiukka tuottavuuskuuri jatkuu, varoitti toimitusjohtaja Jouko Karvinen kuukausi sitten (SK 39/2007).stora enso

Teksti Jukka Ukkola
(SK 39/2007)

Stora Enso myy Pohjois-Amerikan liiketoimintansa 1,8 miljardilla eurolla. Onko hinta tyydyttävä, toimitusjohtaja Jouko Karvinen?

”Kauppa on arvoltaan hyvä. Käteisestä, lainasta ja 20 prosentin osakkuudesta New Page Corporationissa koostuva hinta on nykyoloissa paras mahdollinen – varsinkin, kun samalla luodaan uusi yrityskokonaisuus, jolla on erinomaiset kustannus- ja kilpailuedellytykset Pohjois-Amerikan markkinoilla.”

”Tiedotusvälineitä tietysti kiinnostaa kauppahinnan ja alkuperäisen hankintahinnan suuri ero – Stora Ensoa taas panostukset Eurooppaan sekä uusille kasvualueille Latinalaisessa Amerikassa, Kiinassa ja Venäjällä.”

Nyt on kuukauden sisällä ilmoitettu 1,3 miljardin euron alaskirjauksista ja Amerikasta vetäytymisestä. Mitä ja milloin on odotettavissa seuraavaksi?

”Äskettäin julkistetun alaskirjauksen ja Amerikan kaupan ajoitukset ovat toisistaan riippumattomia, vaikka jälkimmäinen pienentääkin alaskirjauksen alle puoleen – 1,3 miljardista eurosta 500 miljoonaan euroon. Uusia rakenteellisia parannuksia on tulossa niin nopeasti kuin niitä järkevillä arvostuksilla ja päätöksillä saadaan aikaan. Matka luvattuihin pääoman tuottotavoitteisiin on alkanut. Uusista asioista kerrotaan, kun todelliset päätökset ja sopimukset on saatu aikaan. Nyt tarvitaan tekoja enemmän kuin lupauksia.”

Mihin rahaa aiotaan suunnata?

”Ensisijaisesti korkeakorkoisten lainojen lyhennyksiin, joilla saadaan rahoituskustannuksia alas, sekä olemassa olevan liiketoiminnan ja keskeisesti sen kustannuskilpailukyvyn parantamiseen – erittäin kovalla seulalla.”

Miten Amerikasta vetäytyminen ja toisaalta investoinnit esimerkiksi Venäjälle ja Brasiliaan vaikuttavat konsernin toimintoihin Suomessa?

”Vetäytyminen oli ensimmäinen selkeä harppaus eteenpäin polulla, jolla valitsemme ne liiketoiminnat, joissa on saatu ja joissa saadaan konsernin tavoitteen mukaisia tai sen ylittäviä pääoman tuottoja. Emme tarkastele näitä asioita maakohtaisesti. Menestyvät liiketoiminnat ovat hyviä maasta riippumatta, toisaalta heikkoja on pakko korjata samalla periaatteella.”

Miten yhtiön tulevaisuuteen vaikuttavat energian hinta ja saatavuus Suomessa, työvoiman hinta, ympäristökysymykset, Venäjän puutullit?

”Rehellisesti sanottuna meillä on juuri nyt merkittäviä kustannuspaineita, esimerkkinä puuraaka-aineen raju kustannusnousu. Energiakustannuksista ei juuri nyt puhuta, vaikka ne jo vuosi sitten olivat voimakkaasti esillä. Työvoimakustannusten kehitys on toki yhtenä huolen aiheena mukana.”

”Voivottelulla tai toiveajattelulla markkinoiden parantumisesta asiat eivät kuitenkaan hoidu. Ellemme saa merkittäviä ratkaisuja esimerkiksi koivukuitupuun hankintakustannuksiin nopeasti, minun on sopeutettava yhtiön toiminta näihin realiteetteihin. Odottaminen ei johda muuhun kuin entistä suurempiin ongelmiin ja kipeämpiin ratkaisuihin.”

Millaisena näette ihanteellisen Stora Enson viiden vuoden kuluttua? Mitkä ovat sen ydintoimialat? Paljonko työntekijöitä konsernissa on silloin?

”Näen Stora Enson, joka tuottaa jo vuosia sitten luvatun 13 prosenttia sijoitetulle pääomalle yli suhdannesyklin, eli selkeästi enemmän kuin pääomakustannuksemme ovat. Ydintoimialoja ovat ne, jotka tukevat tämän tavoitteen saavuttamista. Henkilöstö on tuolloin juuri sen kokoinen kuin tällaisen tuloksen tekemiseen tarvitaan, ei sen suurempi eikä pienempi.”

Haastattelu on tehty sähköpostitse.