SK palkitsi parhaat yritykset

Talous 21.11.2007 14:43

Suomen Kuvalehti on palkinnut vuoden parhaat yritykset. Neljässä eri kategoriassa menestyneet yritykset ovat Seppo Koskinen Ravintolat, Lappset, Konecranes ja Kuusakoski.suomen parhaat yritykset

Palkitsemisvuorossa Seppo Koskinen joukkoineen. Palkinnon jakajana vuorineuvos Matti Honkala.

Seppo Koskinen Ravintolat
Suomen paras kasvuyritys: Seppo Koskinen Ravintolat Oy

Seppo Koskinen Ravintolat Oy on alallaan ennennäkemätön yhdistelmä huikeaa kasvua ja hyvää kannattavuutta. Yhtiölle nimensä antanut yrittäjä on rohkeasti kasvattanut konserninsa kymmenessä vuodessa Suomen suurimmaksi yksityiseksi ravintolayritykseksi ja aikoo kasvattaa toimintaa edelleen. Yritys toimii vaikealla alalla uudella tavalla ennakkoluulottomasti.

lappset
Suomen paras työllistäjä: Lappset Group Oy

Lappset Group Oy on leikki- ja urheilupaikkavälineiden kansainvälinen kärkinimi. Korkealuokkaista muotoilua edustavien tuotteiden raaka-aine on pääosin suomalainen mänty. Innovatiivinen ja luova perheyritys on kyennyt jatkuvasti luomaan uusia työpaikkoja. Lappset on laajentanut suomalaista osaamista lasten leikkivälineistä koko kansan kunnon kohottamisen keinoihin kansanterveyden ylläpitämiseksi.

konecranes
Suomen paras kansainvälistyjä:Konecranes Oy

Konecranes Oyj kuuluu johtaviin kansainvälisiin nostolaitteiden valmistajiin ja kunnossapitäjiin, jonka asiakkaita ovat teollisuus, telakat ja satamat kautta maailman. Yritys on kasvattanut voimakkaasti ulkomaista toimintaansa: sillä on noin 8 000 työntekijää 43 maassa. Samalla se on ollut omistajilleen erinomainen sijoituskohde.

kuusakoski
Suomen paras perheyritys: Kuusakoski Group Oy

Kuusakoski Oy on johtava pohjoismainen kierrätysyritys ja yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista, joka on pystynyt vankkaan kasvuun tinkimättä hyvästä kannattavuudestaan. Kestävät ympäristöperiaatteet ovat yrityksen osaamisen ja arvomaailman ydintä. Kuusakoski näyttää toiminnallaan suuntaa tulevaisuuteen.

Kunniapalkinto: Sulake Corporation Oy

Tänä vuonna palkintoraati halusi lisäksi antaa kunniapalkinnon yritykselle, joka on kunnostautunut mainittujen sarjojen ulkopuolella. Vuoden 2007 kunniapalkinnon saaja on Sulake Corporation Oy.

timo soininen
Toimitusjohtaja Timo Soininen

Sulake Corporation on uuden ajan teknologiayritys, joka on saanut lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia palkintoja Habbo Hotel -viihdepelin konseptista ja toteutuksesta. Sulakkeen kehittämät innovaatiot ovat alansa merkittävä globaali ilmiö: Habbo-yhteisö toimii jo kymmenissä maissa ja siihen kuuluu miljoonia nuoria. Huhtikuussa 2007 Sulake laajensi valikoimaansa ostamalla IRC-Gallerian, www-yhteisöpalvelun. Sulake osoittaa, miten internetin kautta voidaan tavoittaa kokonaisia nuoria ikäluokkia. Kunniapalkinnolla halutaan rohkaista uutta yritystoimintaa, vaikka sen taloudellinen menestys sisältääkin vielä riskejä.

Sulake Corporation Oy on ensimmäinen suomalainen yritys, joka on luonut internet-alustalle maailmanlaajasti kiinnostavan verkkoliiketoiminnan kokonaisuuden. Haluan tässä yhteydessä korostaa myös sitä, että Sulake-yhtiön yhteisöpalveluissa on pyritty myös käymään keskusteluja internetin etiketistä ja arvoista. Yhteistyökumppanina on ollut lasten ja nuorten parissa työtä tekeviä. Onkin tärkeää, että internet-yhteisöt eivät eristy ja että vanhemmat tietävät lastensa toimet nettiyhteisössä.

Kuvat Kristiina Kurronen

Lue lisää palkituista yhtiöistä
Muutosta hallitaan uudenaikaisin työkaluin
Rajalliset resurssit, rajaton mielikuvitus
Nosturiyhtiö kasvattaa palveluitaan
Kierrättäjän kasvu jatkuu

SK netin lukijat saivat etukäteen kommentoida ehdolla olevia yrityksiä. Lue vastaukset lukijoiden kommentteihin.

Edellisten vuosien palkitut

2005
He etsivät Suomen parhaat yritykset (pdf; SK 39/2005)
BasWare (pdf; SK 42/2005)
YIT (pdf; SK 43/2005)
Bella (pdf; SK 46/2005)
Oras (pdf; SK 47/2005)

2006
Yritysten helmet esiin (pdf; SK 43/2006)
Raimrent (pdf; SK 44/2006))
Berner (pdf; SK 45/2006)
Ponsse (pdf; SK 48/2006)
Konepaja Häkkinen (pdf; SK 49/2006)

Taustatietoa kilpailusta

Idea ja historia. Suomen Kuvalehti ja sen julkaisija Yhtyneet Kuvalehdet Oy ovat perustaneet kilpailun nostaakseen esiin suomalaisen yritystoiminnan ja yrittäjyyden asiaa ja edistääkseen siten Suomen ja suomalaisten talouskasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Erityinen korostus on perheyrityksillä.

Kilpailun järjestämisen motiivina on erityisesti se, että Suomessa on pula uusia työpaikkoja luovista kasvuyrityksistä. Haluamme innostaa yrittäjyyteen sellaisia rohkeita ja päteviä suomalaisia, joille yrittäjän vaativa ammatti sopii.

Suomen paras yritys -kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Ensimmäinen kerta oli siis vuonna 2005.

Aikaisemmat voittajat: perheyritysten sarja: Oras ja Berner; kansainvälistyjäsarja: YIT ja Ponsse; kasvajasarja: BasWare ja Ramirent; työllistäjäsarja: Bella-Veneet ja Konepaja Häkkinen.

Raati
Puheenjohtajana toimi vuorineuvos Matti Honkala.

Hänen lisäkseen raatiin kuuluivat Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Anders Blom, Marimekon tuleva toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, mediatoimisto Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio, valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas, Yhtyneiden Kuvalehtien toimitusjohtaja Ilkka Seppälä sekä Itellan johtaja Riitta Vuorenmaa.

Raatia on avustanut tilinpäätösanalyyseihin erikoistuneen Balance Consultingin pääanalyytikko Ari Rajala.

Sarjajako
Kisassa on 4 sarjaa: kasvuyritysten, kansainvälistyjäyritysten, työllistäjäyritysten ja perheyritysten sarjat.

Sarja 1: paras kasvuyritys
Palkitsemisen pääkriteeri on yksinkertaisesti liikevaihdon vankka, monivuotinen kasvusuuntaus.

Sarja 2: paras työllistäjä
Menestyksen päämittarina on usean vuoden jatkunut henkilökunnan suhteellinen lisäys. Tärkeä lisäkriteeri on se, että yritys on aidosti luonut uusia työpaikkoja – toisin sanoen yritysostoihin tai ulkoistamissopimuksiin perustuvaa henkilökunnan kasvua ei painoteta samassa määrin.

Sarja 3: paras kansainvälistyjä
Tunnusmerkkejä ovat viennin ja muun kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta ja niiden kestävä kasvu.

Sarja 4: paras perheyritys
Ehdokkaat poimitaan omistuspohjan perusteella. Voittajalta vaaditaan erinomaisia tunnuslukuja. Lisäksi sillä pitää olla vahvoja näyttöjä yritystoiminnan eri osa-alueilta, muun muassa henkilöstöpolitiikasta.

Aineisto
Parhaat yritykset seulotaan esiin tuhansien yritysten perusjoukosta. Kilpailun perusmateriaalin tuottaa Balance Consulting, jonka tilinpäätöstietokannoista seulotaan esiin muutamia kymmeniä hyviä yrityksiä raadin tutkittaviksi. Voittajaehdokkailla pitää olla vahva ja monivuotinen näyttö hyvästä tuloskunnosta ja taloudenpidosta. Ehdokkaiden vähimmäisliikevaihto on viisi miljoonaa euroa.