Sijoittajat hakevat uusia turvallisia kohteita

Talous 21.7.2008 17:01

Osakkeiden arvon lasku ja talouden yleinen epävarmuus on saanut sijoittajat varovaisiksi. Rahoja siirretään nyt kiireen vilkkaa pois osakesijoituksista turvallisempiin sijoituskohteisiin.helsingin pörssi

Erilaisten määräaikaisten sijoitustilien suosio on viimeisen puolen vuoden aikana kasvanut selvästi. Syksystä lähtien sijoittajat ovat kiinnostuneet entistä enemmän myös pääomaturvatuista sijoitustuotteista, kuten indeksilainoista.

”Sijoittajia kiinnostavat osakekorit, hyödykkeisiin sijoittaminen ja tuotteet, joissa on mukana useita eri sijoitusmuotoja”, sanoo Nordean säästämisen ja sijoittamisen tuotteista vastaava Taina Ahvenjärvi.

Turvaa pääomalleen saisi hajauttamalla sijoituksensa hyvin. Pankin tarjoama pääomaturva on maksullinen vakuutus sijoitukselle.

”Toisaalta pääomaturva on halpa vakuutus siitä, että rahansa saa takaisin. Mutta jos sijoituksen arvo nousee, asiakkaalle voi tulla olo, että hän on maksanut turvasta turhaan. Osa sijoittajista ottaa mieluummin riskin, sanoo OP-ryhmän varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Timo Liukkonen.

Tuottoa ei saa ilman riskinottoa

Suomalaisten turvallisuuden kaipuu on lisännyt sijoitustilien tarjontaa. Pankit markkinoivat nyt paljon tilejä, joissa talletustiliin yhdistetään jokin sijoitustuote, kuten indeksilaina.

Tuotekehittelyä hidastaa se, että tuotteet eivät saa olla liian monimutkaisia. Niiden sisältö pitää pystyä kertomaan asiakkaalle selkeästi.

”Pääomaturva on vakuutus, joka maksaa. Tämä on vielä helppo selittää. Sen sijaan tuottoa tuovia rakenteita on markkinoilla paljon erilaisia, mikä vaikeuttaa sijoitustuotteiden vertailua”, sanoo Liukkonen.

Huono uutinen turvallisuutta hakevalle sijoittajalle on se, että sijoituksissa riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Mitä vähemmän riskiä, sitä pienempi on sijoituksen tuotto.

Pääomaturvattuja tuotteita löytyy myös rahastoista.

”Kaikki mikä vähentää riskiä, on tuotosta pois. Pääomaturvattujen rahastojen kulut ovat monesti hieman korkeammat kuin muiden rahastojen kulut”, sanoo Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen apulaisjohtaja Vesa Sainio.

Korkosijoitus voittaa talletuksen

Talletustilien korot ovat kilpailun myötä nousseet. Helsingin kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttosen mukaan ne eivät silti ole sijoittajan kannalta järkevin vaihtoehto.

”Jos haluaa pientä riskiä, voi sijoittaa lyhyen koron rahamarkkinarahastoon. Tällöin saa saman tuoton kuin mitä markkinakorot ovat, miinus rahaston palkkiot. Tuotto on siis parempi kuin sijoitustileillä. Lisäksi sijoituksen saa pois koska vaan. Nykyaikaa olisi sijoittaa näihin”, Puttonen sanoo.

Rahaston puolesta puhuu myös riskin hajauttaminen. Jos kaikki rahat laittaa talletukseen, ne ovat kiinni yhdessä pankissa.

”Mitä jos sille pankille tapahtuu jotain? Silloin minulla on kaikki munat samassa korissa. Vaikka on epätodennäköistä, että pankki joutuu maksuvaikeusongelmiin, näin on maailmalla tapahtunut, eikä se meilläkään ole mahdotonta. Rahamarkkinarahasto sijoittaa kymmeniin erityyppisten pankkien sijoitustodistuksiin, jolloin riski on hajautettu”, Puttonen sanoo.

Korkorahastot eivät ole yhtä suosittuja kuin tilit, koska ne eivät lupaa mitään tiettyä tuottoa.

”Ihmisistä on mukava ankkuroitua pankin lupaamaan nimelliseen tuottoon. Se on epärationaalista”, Puttonen sanoo.

Sijoittamista pidetään lottoamisena

Vaikka korkojen nousu on tehnyt talletustileistä varteenotettavan vaihtoehdon, ainakin lyhyellä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä paremman tuoton saa osakkeista.

”Vaikka osakkeiden hinnat ovat tulleet alas, pitkässä juoksussa paras tapa suojautua inflaation vaikutuksilta on omistaa suomalaisten yritysten osakkeita. Yritykset voivat nostaa hintojaan ja niiden omaisuuden arvo nousee. Pitkällä aikavälillä tuotto-odotusta menetetään sillä, kun sijoitetaan korkoihin”, Puttonen sanoo.

Suomalaiset ovat sijoittajina hyvin turvallisuushakuisia. Rahat ovat kiinni etenkin kiinteistöissä. Lopuista varoista suurin osa on talletuksissa.

”Toisaalta meillä on tällainen lottomentaliteetti. Moni suhtautuu pörssiosakkeisiin pelinomaisesti, toisin kuin säästämiskulttuuriltaan kehittyneemmissä maissa, joissa osakkeita omistetaan kymmeniä vuosia”, Puttonen sanoo.

Kun muualla sijoitetaan kauas eläkepäivien varalle, Suomessa sijoitetaan lyhytjänteisesti pahaa päivää varten.

Suomalaisten kärsimättömyys johtaa helposti siihen, että osakkeet myydään silloin kun ne ovat halpoja ja uusia osakkeita ostetaan kun osakekurssit ovat nousussa.

”Kun osakemarkkinoihin suhtaudutaan kuin peliin, tuottoa odotetaan saatavan kymmeniä prosentteja, mikä on epärealistista. Siksi markkinoilla myös petytään herkästi.”

Jos korkotaso on viisi prosenttia, osakemarkkinoilta voi odottaa noin 8-10 prosentin tuottoa. Tämä tuntuu monesta laimealta.

”Mutta itse asiassa, kun saa korkoa korolle, tuotto on pitkällä aikavälillä aika paljon enemmän kuin se viisi prosenttia.”

Neuvoja sijoittajalle

* Talletuksiin virtasi viime vuonna uutta rahaa 6 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.
* Rahasto-osuuksia hankittiin vähemmän kuin ennen eli enää vajaalla miljardilla eurolla. Pörssiosakkeita kotitaloudet vähensivät miljardilla eurolla.
* Täysin riskitöntä sijoitusta ei ole olemassa. Talletuksetkin ovat turvattuja vain 25 000 euroon asti.
* Riskiä voi vähentää hajauttamalla sijoituksiaan tai valitsemalla korkorahaston osakerahaston sijaan.
* Turvallisuutta etsivälle sijoittajalle on tarjolla pääomaturvattuja sijoitustilejä, rahastoja ja strukturoituja sijoitustuotteita.
* Strukturoituja sijoitustuotteita ovat esimerkiksi indeksilainat. Ne ovat joukkolainoja, joista sijoittaja saa pääomansa takaisin laina-ajan päätyttyä. Lainaan liittyy mahdollisuus lisätuottoon, joka on sidottu johonkin indeksiin, esimerkiksi tiettyjen osakkeiden kehitykseen.
* Muita strukturoituja tuotteita ovat esimerkiksi hyödyke-, valuutta-, korko- ja rahastosidotut lainat.
* Muista sijoittaa vain sellaisiin kohteisiin, joiden toiminnan ymmärrät täysin.

Teksti Anni Erkko (STT)

Kuva Markku Ulander / LK