Ranskalaisekonomisti moittii Suomen elvytystä vaisuksi

Kustaa Hulkko
Talous 14.10.2009 14:30

Ekonomisti Karine Berger sanoo, että Suomen talouspolitiikassa on asetettu aivan liian vaatimattomat elvytystavoitteet.

Mitä talouteen kuuluu? Ovatko viime aikojen hyvät uutiset vain merkki pienestä pompusta vai joko todellinen nousu on käsillä?

”Pomppu vain, ei vielä kunnon toipumista”, kuului ranskalaisekonomisti Karine Berger’n vastaus tänään Helsingissä Euler Hermesin seminaarissa. Euler Hermes on kansainvälinen luottovakuutusyritys, joka toimii myös Suomessa. Se on osa vakuutus- ja finanssikonserni Allianzia.

Suomen syvä taantuma johtuu suurelta osin viennin romahduksesta. Berger muistutti, että suuret kauppakumppanimme Saksa, Ruotsi, Venäjä, Britannia ja Hollanti kärsivät lamasta selvästi enemmän kuin OECD-maat keskimäärin.

Viennin syöksy ei ole kuitenkaan Suomen ongelmien ainoa syy. Berger korosti, että Suomen taloutta kuristaa myös kotimaisen kysynnän hiipuminen.

Hän kritisoi tässä yhteydessä selvin sanoin Suomen hallitusta. Se ei hänen mielestään ole tarpeeksi panostanut elvytykseen eli kotimaisen kysynnän tukemiseen, vaikka pelivaraa olisikin.

”Suomi olisi voinut lisätä elvytystään 1-2 prosenttia bkt:sta”, Berger arvioi. Hän huomautti, että varsinkin rakennussektori on suurissa vaikeuksissa.

Euler Hermes pitää yllä globaalia tietokantaa konkursseista ja maksukyvyttömyystapauksista. Yhtiön konkurssi-indeksin mukaan konkurssien määrä kasvaa Suomessa tänä vuonna 39 prosenttia. Kasvu ei taitu vielä ensi vuonnakaan

OECD: Pahin ohi

Teollistuneiden OECD-maiden kriisin pahin vaihe on jo takana. Bergerin mukaan riskejä kuitenkin on, ja kasvu jatkuu heikkona yhä 2010.

Euroalue ja USA ovat menettäneet bkt:stään neljän vuoden kasvun. OECD-maissa bkt:n 12 kuukauden muutosprosentti muuttuu positiiviseksi vasta ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja työttömyys alkaa vähentyä vasta vuoden 2010 lopulla.

Kotimaisen kysynnän heikkous pysyy teollistuneiden maiden ongelmana, koska työttömyys kasvaa ensi vuonna.

Euler Hermesin globaali konkurssi-indeksi nousi viime vuonna 34 prosenttia ja se jatkaa nousuaan vielä ensi vuonna.

Kehittyvä Aasia – erityisesti Kiina – on näkyvä poikkeus maailmantalouden muuten epämääräisessä kuvassa. Kiina on jo noussut taantumasta ja esimerkiksi sen autotuotanto on päässyt takaisin samalle jyrkästi nousevalle kasvutrendille, joka vallitsi ennen kriisiä.

Keskustelu

Ranskalaisekonomisti on aivan oikeassa. Vaikka virallinen propaganda meillä toisin väittääkin, Suomessa on todellisuudessa elvytetty sangen vähän ja tehottomasti. Esimerkiksi veronkevennysten – jotka käytännössä ovat tarkoittaneet lähinnä suurituloisten verotuksen keventämistä – elvytysvaikutus on hyvin mitätön, vaikka hallitus kernaasti juuri tähän ”elvytykseen” onkin ollut vetoamassa.

Asiassa ei ole edes mitään uutta tai ihmeellistä. Kansantaloustieteilijöiden keskuudessa on jo vuosikausia tiedetty, että suurituloisten ostovoiman paraneminen ei merkittävästi piristä kansantaloutta. Huomattavasti suurempi merkitys olisi pieni- ja keskituloisten ostovoiman lisäämisellä, koska näiden ryhmien ostovoiman kasvu kohdistuisi paljon enemmän kotimaiseen kulutuskysyntään. Ideologisista syistä hallitus ei kuitenkaan ole halunnut lähteä näiden ryhmien ostovoimaa kasvattamaan. Ei sittenkään, vaikka se nimenomaan elvytyksen näkökulmasta olisi tehokasta ja toivottavaa.

Joku voi tietysti huomauttaa, että onhan hallitus keventänyt pienituloisempienkin verotusta. Tämä ”verotuksen keventäminen” on kuitenkin suurimmaksi osaksi ollut pelkkää silmänlumetta. Ensinnäkin tuloverojen kevennykset ovat palkkahaitarin alapäässä paljon vähäisempiä kuin yläpäässä. Lisäksi hallitus on korottanut erilaisia välillisiä veroja ja veroluontoisia maksuja, mikä on käytännössä merkinnyt pienituloisten kokonaisveroasteen nousemista. Heidän ostovoimaansa on siis heikennetty, mikä tässä suhdannetilanteessa on ollut äärimmäisen epäviisasta kansantaloudellisesti.