Rajalliset resurssit, rajaton mielikuvitus

Talous 21.11.2007 11:05

Toimitusjohtaja Pertti Ura sanoo, että rohkeus ja mielikuvitus tekevät Lappsetistä kokoaan vahvemman.

Pertti Ura
Lappsetin toimitusjohtaja Pertti Ura

Rohkea heittäytyminen kansainvälisille markkinoille on kuulunut Lappsetin identiteettiin alusta lähtien. Nyt kansainvälistyminen perustuu kirjoitettuun ja huolellisesti mietittyyn strategiaan. Siinä linjataan kohdemaiden valinta ja kuinka asiakaskunnan eri segmentit otetaan haltuun eri maissa.

Lappsetin tuotteita on myyty esimerkiksi Grönlantiin ja Kuubaan. Juuri näihin maihin ei silti ole tarkoitus perustaa myyntikanavaa.

”Meidän on tiedettävä tarkasti, miksi mihinkin maahan mennään.”

”Ongelma on usein se, että toimitukset ovat hankekohtaisia. On haaste saada aikaan pysyviä asiakassuhteita.”

Markkinatiedosta ei ole pulaa. Uran mukaan sitä pitää vain osata kanavoida Lappsetin organisaatioon. Vientivastuu kuuluu viidelle aluejohtajalle, mutta myös Uran työstä suuri osa myös liittyy kansainvälistymiseen. Hän matkustaa satana päivänä vuodessa.

Lappset Euroopan kolmas

Leikkivälinebisnes on toistaiseksi ollut hajanainen, fragmentoitunut toimiala, mutta Uran arvion mukaan se on alkanut vähitellen keskittyä. Yhdysvalloissa on kourallinen yrityksiä, jotka hallitsevat maan markkinoita. Euroopassa on muutamia isoja ja satoja pieniä. Pelkästään Saksassa on noin 300 ja Puolassa noin 200 leikkivälineiden tuottajaa.

”Periaatteessa joka kylässä on leikkivälinetimpuri. Pienten on kuitenkin vaikea pärjätä kilpailussa jo siksi, että niiden on vaikea noudattaa turvastandardeja”, Ura sanoo.

Kiinalaiset ovat tulossa näillekin markkinoille. Toistaiseksi Kiinan tuotteiden laatu ei ole kuitenkaan vakuuttanut leikkivälineiden eurooppalaisia ostajia. Lappsetin tuotteet ovat design-tavaroita ja brändi on yritykselle tärkeä asia. Sitä on viime aikoina vielä kirkastettu erityisellä brändiharjoituksella.

”Lappset elää brändistään”, Ura kiteyttää asian.

”Pyrimme olemaan leikin paras asiantuntija ja luotettava ja joustava partneri. Lisäksi yksi brändiarvoistamme on lappilainen eksotiikka.”

Ura korostaa, että  yrityksen arvojen on oltava aidosti sitä, mitä yritys julistaa. ”Muuten jäät heti kiinni. Hänen mukaansa Lappsetin tapauksessa arvot ovat olleet kohdallaan alusta lähtien.

Lappsetin lappilaisesta männystä valmistetut tuotteet ovat tunnettuja ympäri maailman, sikäli liiankin tunnettuja, että niitä yritetään kopioida innokkaasti. Kiinassa Lappsetin oli pakko mennä oikeuteen, jotta eräs yritys saatiin lopettamaan laiton kopiointi.

Se ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu. ”On vain mentävä koko ajan eteenpäin”, kuuluu Uran resepti torjua kopioinnin ehkäisemiseksi. Se tarkoittaa tuotekehitystä, innovaatioita.

Yrityksellä on meneillään useita tutkimushankkeita. Yksi niistä liittyy tulevaisuuden kouluun. Tähän hankkeeseen on saatu myös Tekesin rahoitusta.

”Projektiin liittyy SmartUs, jonka ideana on tuoda älyä leikkikentälle, irrottaa lasten kädet pelikonsoleista ja saada heidät ulos leikkimään ja oppimaan yhdessä muiden lasten kanssa”, Ura kertoo.

Lappsetin yhteistyökumppaneita tässä hankkeessa ovat muun muassa Lapin yliopisto, TKK:n arkkitehtiosasto, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Stanfordin yliopisto ja Helsingin kaupunki. Ura toimii hankkeen puheenjohtajana.

Toinen mielenkiintoinen hanke on ”Dynamic Garden” –projekti. Siinä tutkitaan uuden ajan terveys- ja liikuntapuiston luomista ikäihmisille. Hankkeessa on mukana muun muassa Valencian yliopisto.

”Visiomme on innostaa kolme sukupolvea leikkimään kolmella mantereella”, Ura kertoo.

Lapset ovat edelleen Lappsetin pääkohderyhmä. Silti Lappsetin alkuvuoden eniten myyty tuote oli ikääntyneiden motoriikkarata. Niitä myytiin Pohjois-Espanjaan kerralla 120 kappaleen erä.

Lappsetin tuotekehityksessä on yli 20 ihmistä. Sama tiimi myös tekee turva- ja leikittävyystestit. Uran mukaan asiakkaat ovat tärkeä innovaatioiden lähde. Yritys tekee paljon käyttäjätutkimusta.

Lisäksi yritykseen on perustettu ideapankki. Ideoita kerätään web-järjestelmän ja vanhanaikaisen aloitelaatikon kautta.

”Erityinen Inno-ryhmä arvioi jokaisen ehdotuksen ja eri puolille yritystä on nimitetty innolähettiläitä, jotka vievät eteenpäin innovoinnin ilosanomaa”, Ura kertoo.

Lappset aikoo lähivuosina myydä fyysisten tuotteiden lisäksi entistä enemmän palvelua; yritys nostaa palvelun – kunnossapidon ja huollon – liikevaihto-osuuden 20 prosenttiin.Esimerkiksi Espanjaan myytyihin ikäihmisten motoriikkaratoihin liittyy myös toimintaa ohjaava fysioterapeutti.

Uran mukaan päämäärää edistää myös se, että kuntaliitokset kasvattavat alan ulkoistamismahdollisuuksia. Muutenkin kunnat haluavat hoitaa asiat entistä ammattimaisemmin ja helpommin. Kunnat ja kaupungit ovat Lappsetin tärkeä asiakasryhmä.

Perusteilla Lappset-akatemia

Ura kertoo, että Lappsetin on ollut varsin helppoa saada ammatti-ihmisiä Rovaniemen tehtaaseen ”Meidän pitää pitää yritys vetovoimaisena, että saisimme väkeä myös jatkossa.”

Ensi vuonna yrityksen johtava teema on osaaminen. Lappset perustaa oman akatemiansa.”Pyrimme saamaan myös alueen muita yrityksiä yhteiseen koulutuspooliin.”

Työntekijöiden palkitsemista varten on luotu koko henkilöstön kattava bonusjärjestelmä. Siinä tavoitteet ovat osin henkilökohtaisia, osin yhteisiä koko konsernille. Ura järjestää kerran kuussa aamupalaverin, jossa hän kertoo avoimesti, miten yhtiöllä menee ja mikä on bonustilanne.