Paula Risikko kunnille: Terveydenhuollon himmelitalkoot loputtava

Talous 11.9.2009 11:00

Paula Risikko

Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok) yllätti kuulijansa Tampereella Terveysakatemian tilaisuudessa viime viikolla. Kunnat hiovat vielä Paras-puitelain vaatimia sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia, mutta peruspalveluministeri tähyää jo eteenpäin. Hän nosti keskusteluun 40-60 sosiaali- ja terveysalueen mallin.

Risikon mallin perustana on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen luja kolmiyhteys.

”Sosiaali- ja terveysalueet olisivat joko riittävän suuria kuntia tai kuntayhtymiä. Ne kykenisivät järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden lisäksi myös valtaosan erikoispalveluista.”

Vaativaa erikoissairaanhoitoa ja yksittäisiä sosiaalihuollon erityispalveluja, kuten päihdeäitien pakkohoitoa, ministeri ehdottaa keskitettäväksi nykyiselle viidelle erityisvastuualueelle.

”Malli olisi selkeä sekä kuntien että kansalaisten kannalta ja toimisi nykymalleja kustannustehokkaammin.”

Kuntatalous muutti näkymät

Miksi uusi malli pöydälle nyt, vaikka selonteon linjaukset Paras-hankkeen ratkaisuista ovat vielä auki?

Paula Risikon mukaan kuntien taloudellinen tilanne on muuttunut lyhyen ajan sisällä dramaattisesti.

”Kuntatalous ajautuu ahdinkoon, mutta kansalaisten terveydenhuoltopalveluiden on toimittava siitä huolimatta.”

Risikko on jaksanut kritisoida kuntien ”himmelitalkoita”.

”Joissakin kunnissa rakennellaan parhaillaan niin monimutkaisia terveydenhuollon organisaatioita, että asukkaat jäisivät keskenään eriarvoiseen asemaan siitä riippuen, missä kunnassa sattuvat asumaan. Sellainen peli ei vetele. Kyseessä ovat lakisääteiset peruspalvelut”, ministeri linjaa.

Kunnat ovat syyttäneet Risikkoa siitä, että ministeriö yrittää ohjata kuntia yli valtuutensa.

”Toki ohjaamme, jos näemme, että kunnan laatima asetelma ei toimi kansalaisen parhaan mukaan. Kuka vastaa kansalaisten oikeudesta yhdenvertaisiin ja toimiviin peruspalveluihin? Olen ymmärtänyt, että peruspalveluministerinä minä.”

Risikon mukaan nykyrakenteilla on toivotonta vastata sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kysynnän kasvuun, joka on edessä lähivuosina. ”On pakko parantaa työnjakoa.”

Ministeri liputtaisi mieluiten vahvojen peruskuntien puolesta, jolloin kunta sekä sosiaali- ja terveysalue olisivat yhtä. ”Jos toivottuja kuntaliitoksia ei synny, tässä olisi toimiva ratkaisu myös kuntayhtymäpohjalta.”

Teksti Eeva-Liisa Hynynen

Lue lisää kuntatalouden ongelmista SK:sta 37/2009 (ilm. 11.9.2009).