Pasi Malmi ei usko huru-ukkoiluun: ”Miesasia on seksikästä”

Jukka Ukkola
Talous 7.11.2009 11:01

Tutkija Pasi Malmin mielestä miesliike on kunniallinen ja suorastaan seksikäs harraste.

Pasi Malmi Tutkija Pasi Malmin mukaan miesten rooli on nyt murroksessa, kun naisten alkaa jo selkiytyä. Kuva Kaisa Rautaheimo

Kuluva viikko, joka päättyy isänpäivään, on nimetty miesten viikoksi. Tarvitaanko sellaista, ja mihin, miesten syrjinnästä väitellyt tutkija, Miesten tasa-arvo r.y:n varapuheenjohtaja Pasi Malmi?

”Kyllä miesten viikko on tarpeellinen. Sen avulla ja aikana voidaan kiinnittää huomiota tasa-arvo-ongelmien analysointiin, ratkaisemiseen ja tiedottamiseen sekä tehdä ehdotuksia tasa-arvon parantamiseksi.”

Mikä on miehen rooli tämän päivän Suomessa?

”Se on murrosvaiheessa. Siihen kohdistuu ennestään vanhaa painolastia, kuten perheen taloudesta huolehtiminen, ja toisaalta uusia roolipaineita, kuten kotityöt ja lastenhoito. Jotkut kokevat tämän ahdistavaksi ja ongelmalliseksi. Naisten rooleissa samantapainen murros oli jo aikaisemmin, viime vuosisadan loppupuolella, kun piti olla yhtä aikaa pullantuoksuinen kotiäiti ja uraohjus. Nyt heidän roolinsa alkaa jo selkiintyä, ja kun naisjärjestöt ovat ansiokkaasti tuoneet ongelmia esille, niitä on myös alettu korjata.”

Millaisia miesten ongelmat ovat käytännössä?

”Suurimpana niistä pidän eriarvoistavaa lainsäädäntöä, kuten erilaisia kansalaisvelvollisuuksia miehille ja naisille. Näkyvin näistä on asevelvollisuuslaki, joka pitäisi saada YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaiseksi. Näyttää siltä, että miehiä syrjitään jonkin verran myös rikosoikeudessa ja huoltajuuskiistoissa. Olisi viranomaisten velvollisuus selvittää, onko näin todella.”

Voidaanko naisten ja miesten syrjinnän määrää jotenkin vertailla?

”Sitä on vertailtukin esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksessa vuonna 2008. Sen mukaan työelämän syrjintävalituksista joka neljäs koskee miehiä. Työelämän ulkopuolella osuus on suurempi, ja kaikista syrjintätapauksista kolmasosa kohdistuu miehiin. Työelämän ulkopuolista syrjintää voi olla esimerkiksi asiakaspalvelussa tai sosiaalisissa käyttäytymissäännöissä: joillakin risteilyillä vain naiset saavat alennuksia, jossakin miehiä ei huolita vuokralaisiksi, joissakin paikoissa miehille ei sallita shortseja mutta naisille sallitaan ja niin edelleen.”

Kun naisia on syrjitty tuhansia vuosia ja syrjitään edelleen enemmän kuin miehiä, pitäisikö nyt saada ensin syrjintäsaldot tasapainoon ja sitten syrjiä miehiä seuraavat tuhannet vuodet?

”Tuollainen kostolinja on aika alkeellista. Kaikki syrjintä pitäisi poistaa eikä vain ensin jotain.”

Uskaltavatko suomalaiset miehet ajaa miesasiaa?

”Pari vuotta sitten vain muutama nettikirjoittaja rohkeni puolustaa miehiä, ja vieläkin voidaan leimata huru-ukoksi, mutta tilanne on nopeasti muuttunut. Miesliikkeestä on tulossa vakavasti otettava poliittisen järjestelmän osa ja meillä on tiiviit ja asialliset yhteydet päättäjiin ja muihin tahoihin. Miesliikkeestä on tullut kunniallinen ja suorastaan seksikäs harraste.”

Mistä tuo muutos johtuu?

”Suomeen on perustettu sekä puolueisiin että niiden ulkopuolelle jo useita miesjärjestöjä, jotka toimivat aktiivisesti ja avoimesti, joten asia ei ole enää nimettömän nettiräksytyksen varassa. Lisäksi akateeminen miestutkimus on virinnyt: itse olen tehnyt väitöskirjan ja tekeillä tai tehtynä on myös graduja.”

Onko sinua syytetty sovinistiksi?

”Joskus, mutta ihmeelliseltä ja perusteettomalta se kuulostaa. On minut jossain luokiteltu myös ’yhdeksi Suomen neljästä vaarallisimmasta miehestä’.”

Taulukko

Keskustelu

Lisää verrokkitapauksia!

Tätä on haluttu! Tämä on hyvinvointivaltion kokokuva!! Toivon ja pyydän, että arvon toimittajakunta ryhtyisi toimeen ja kysyisi *asianosaisten* kannanottoja asiaan: Tarja Halonen, Tuija Brax, oikeuskansleri, oikeusasiamies, KKO:n presidentti Pauliina Koskele ja tietysti Euroopan ex. oikeusasiamiestä Jacob Södermanin arvokasta mielipidettä unohtamatta?

Jaksamista kaikille…

Erkki K. Laakso
Alavus
http://erkkikalevilaakso.blogspot.com/

Tasa-arvon kannalta on eläkeikäkysymys aivan oleellinen. Koska naisten odotettavissa
oleva keskimääräinen elinaika on seitsemän vuotta pidempi kuin miesten olisi naisten
yleinen eläkeikä nostettava seitsemäänkymmeneen ja miesten pudotettava kuuteen-
kymmeneenneljään. Näin saataisiin keskiarvo nostettua 67 vuoteen, ja naisten työuran
ansaitsemat tulot saavuttaisivat miesten vastaavat. Naisten valloittaessa myös korke-
amman koulutuksen paikat saataisiin työuria pidentämällä kipeästi kaivattuja, kokeneita
ja ammattitaitoisia naisjohtajia lisää. Kumpikin sukupuoli ehtisi nauttia ansaituista eläke-
päivistä yhtä pitkään, ja miehet saisivat oivan tilaisuuden perehtyä kodinhoitoon naisten
tienatessa lisää särvintä leivän päälle. Yksilölliset ja ammattikohtaiset erot toki huomioi-
taisiin kuten tähänkin asti.

Se, että Pasi Malmi on samaa mieltä jonkun muun kirjoittajan tai tutkijan kanssa jostain asiasta ei minusta tarkoita sitä, että hän omisi muiden töitä. Useimmat hänen kommenteistaan perustuvat väitöskirjatyön yhteydessä esille tulleisiin tilastotietoihin, joten ne taas eivät ole mielipiteitä lainkaan.

Kun PM pitää miestutkimusta seksikkäänä harrastuksena, niin kai se sitä on, kun media on siinä määrin kiinnostunut, että haastattelee. Varmaan haastattelee Heiskalaakin, jos sen aiheelliseksi arvioi.

Mitä tulee PM:n profeminismiin, niin minun käsittääkseni se on ihan terve piirre. Onhan tosi, että naiset ovat monissa asioissa huonommassa asiassa ja tarvitsevat niissä miesliikkeen tukea.
Onhan esimerkiksi järjetöntä, että äitiysajan kulut kaatuvat vain naisen työnantajan niskaan, mistä seuraa synnytysikäisten naisten syrjintää työmarkkinoilla. On aiheellista odottaa miehille vastaavaa tukea naisliikkeeltä.

Hei!

On totta, että kaikki miesten tasa-arvo-ongelmat eivät nousseet lehtijutussa tarpeeksi hyvin esiin. Oman mainintansa olisivat ansainneet mm.

– miesten huono asema sukupuolitetuissa tilastoissa (stressiperäiset sairaudet, itsemurhat, onnellisuuden puute, alkoholismi, tapaturmat, asunnottomuus, yms.)

– miehiä syrjivät kaksoisstandardit mediassa (moni asia on naisille sallittua, mutta miehille ei)

– miehiin kohdistuva ”vihanlietsonta” mediassa (mm. kymmenet elokuva ja tv-sarjat, joissa kannustetaan naisia miesten pahoinpitelemiseen)

– miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta: 4% suomalaisista miehistä ja 2% suomalaisista naisista pelkää joutuvansa perhepiirissä väkivallan uhriksi (lähde: STM:n tasa-arvobarometri 2008)

Toinen kommenttini tähänastisiin kirjoituksiin on se, että haluaisin miesaktivistien oikeasti suuntaavan aktivisminsa sellaiseen poliittiseen toimintaan, jolla on todellisia vaikutuksia (siis muitakin vaikutuksia kuin se, että miesasia-aktivistit leimataan huru-ukoiksi).

Tässä muutamia tapoja, joilla asioihin voidaan Suomessa vaikuttaa

– jonkin puolueen miesjärjestöön liittyminen tai peräti miesjärjestön perustaminen

– lausuntojen antaminen ministeriöille ja eduskunnalle kyseisen järjestön nimissä

– puolueiden ohjelmien tekemiseen osallistuminen: Esimerkiksi itse olen tällä hetkellä mukana Vihreän liiton yhdenvertaisuusohjelman tekemisessä (ohjelma on merkittävä, koska se ohjaa Vihreiden tavoitteenasettelua seuraavissa hallitusneuvotteluissa)

Kannattaa tiedostaa, että Suomi on hyvin korporativistinen maa. Täällä on helppoa vaikuttaa politiikan suuntaan järjestöjen ja puolueiden kautta – yhteistyössä ministeriöiden kanssa – ja hyvin, hyvin vaikeaa vaikuttaa asioihin pelkkänä ”kiukkuisena yksilönä” tai pienenpienenä heikosti organisoituneena porukkana.

Lopuksi vielä miesasialiikkeen seksikkyydestä. Tämä ilmaisu perustuu siihen, että muutamat tasa-arvoa ajavat tunnetut naisaktivistit ovat ilmoittaneet, että haluavat jatkossa toimia mieluummin miesliikkeen jäseninä kuin naisjärjestöissä. Mielestäni miesten kannattaa ottaa ilomielin vastaan nämä yhteistyötä ja miesasian edistämistä haluavat naiset – jos näin teemme, miesliikkeeseen kuuluu kohta enemmän naisia kuin naisjärjestöihin ;-)

t. Pasi

Pasi,

On ikävää, että nimittelet nyt julkisuudessa sitten ”huru-ukoiksi” juuri niitä henkilöitä joille saat olla kiitollinen siitä, että ymmärrät Suomen tasa-arvotilanteesta senkään vertaa kuin nyt ymmärrät, mikä ei sinänsä taida olla kovin paljoa.

Huomionarvoista on, että kun luettelet suomalaisen tasa-arvon epäkohtia, niin en löydä niistä yhtäkään sellaista mistä en olisi kuullut aiemmin, esiin tuomasi oman shortsi-ongelman lisäksi.

Ja jos toimintatavoista ja tuloksista puhutaan, niin miten sinä niin kummasti tunnut taas unohtavan sen ketkä myös sinut kaidemmalla tielle pakotti, heidän yhteiskuntaa muuttavalle toiminnalleen sinänsä toki vain mitättömänä, pienenpienenä sivujuonteena, ja sekin juuri niillä keinoilla jota nyt ”vääriksi” ja ”huru-ukkojen” toiminnaksi nyt esität. Harmittaako se vieläkin?

Kerronpa sinulle syyn sillekin miksi sinä olet medialle sopiva, niin tavattoman vaaraton mies: Sinä olet ”yksi Suomen neljästä vaarattomimmasta miehestä”, eikä kenekään tarvitse menettää yöuniaan takiasi.
Sinä et hallitse kokonaisuutta, toimit epävarmasti ja myötäillen, et kykene tai uskalla nimetä yhtäkään henkilöä joka olisi vastuussa mistään, olet opportunisti, et tuo esiin mitään omaa tai uutta, et mitään hätkäyttävää ( vaikka sitä tässä maassa näissä asioissa riittää ), et kykene tuomaan esiin mitään mitä ”huru-ukoiksi” herjaamasi ( tosiasiassa: ylivoimaisina pelkäämäsi ) tahot eivät olisi tuoneet esiin jo vuosia, joka puolella sinunkin kirjoihin ja kansiinikuistettaviksi.

Mutta, mikä pahinta, sitten kun tuot esiin nuo nappaamasi asiat, veistät ne. Et ymmärrä niitä rakenteita mistä tilanne johtuu, et kykene näkemään naistutkimuksen aivopesultasi asioiden yhteyksiä etkä sitten tietenkään niitä osaa esiin tuoda. Minua se harnmittaa, mutta femmalle se vaan sopii. Puhut ympäripyöreyksiä ja kuluneita latteuksia. Ei vaaraa.

Kuljet nyt pikkuisissa nappaskengissäsi diivaillen, moittimassa sitä lumiauraa joka sinunkin sipsuttelusi tällä saralla mahdolliseksi teki ;ah!

antti heiskala
http://www.lapsenoikeus.info/

PS. Ja sitten jymyuutinen vielä: Vihreät on feministiseksi julistautunut puolue, miesasiaa siis parhaimmillaan varmaan, mielestäsi.

Hih, hih, onneksi ei sylki lennä näytön läpi kotisohvalle. Antti Heiskala keskustelee kiivaasti itsensä ja oppilastensa kanssa. Yhä vain paranee, kun Heiskala mesoaa nimenomaan siitä, että hänet on leimattu huru-ukoksi. Mistähän johtuisi? Aivan dadaahan tämä on. No, onneksi Heiskala on nyt saanut kuulijaksi Lempin,

Nykyään on jonkinlainen mystinen yhteys sen välillä, että jos ihminen uskoo monikulttuurisfeministissuomenruotsalaispunavihreään salaliittoon, joka on Kaiken Pahan (TM) takana ja Kaikkea Hyvää (TM) vastaan, hänen on myös aivan mahdotonta olla floodamatta nettikeskusteluja. Erityisen hauskaahan on se, että nämä puuhapetterit aina hakeutuvat sinne, missä heitä eniten ärsyttää. No, ehkä ylimääräinen syljeneritys jotenkin puhdistaa elimistöä.

Ei feministeillä mitään salaliittoa ole, heidän vallankäyttönsä on ihan avoimesti näkyvillä oleva asia. Vai etkö ole tietoinen eduskunnan naisverkostosta, STM:n tasa-arvoyksikön koostumuksesta tai naisjärjestöjen asiantuntija-asemasta TANEssa jne?

Heiskalalla ja Malmilla on molemmilla asiaa. Tyylit ovat miehillä hyvin erilaiset, mutta nykymenon kritiikissään he molemmat osuvat oikeaan.

Lehtori kirjoitti: ”Hih, hih, … Yhä vain paranee, kun Heiskala mesoaa nimenomaan siitä, että hänet on leimattu huru-ukoksi. Mistähän johtuisi? Aivan dadaahan tämä on.”

Ja lehtorin perustelut olivat tasolla ”Hih, hih”. Näitä ”hih, hih” tason tätejä sitten on riittänyt. Heillä ei ole mitään muuta annettavaa kuin henkilökohtainen pilkka ja mielipiteensä, joiden taakse heillä ei ole koskaan esittää mitään konkreettista faktaa.

jmitille: Huru-ukkoilun voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että ihminen ei saa ajatustaan yhteen tai edes muutamaan viestiin vaan suoltaa keskusteluun 18 viestiä, monet niistä vieläpä peräkkäin. Tämä ei enää ole mitään keskustelua vaan pyrkimistä siihen, että oma viesti näkyisi mahdollisimman paljon. Perinteinen propagandan keino muuten.

Viestien sisältökin on ehtaa huru-ukkoilua. Sujuvasti sekoittuvat asialliset huomiot miesten syrjinnästä (mm. huoltajuuskiistoissa), homokammo, naisviha, henkilökohtaiset kateuden puuskat Malmia kohtaan, lempilinkkien levittäminen, oman blogin mainostaminen, menneen kotirouvayhteiskunnan kritiikitön ihannointi ja epämääräinen vihainen saippualaatikkoilu. Yhtäkkiä keskustelu onkin jo menettänyt yhteytensä artikkeliin, josta se alkoi. Sen sijaan siitä on tullut huru-ukon hiekkalaatikko, paikka, jossa hän kerrankin (tai oikeastaan 18 kertaa) saa sanoa, että on kamalan vihainen.

Tulee mieleen eräs meilläpäin vaikuttava kylähullu, joka aina uimahallin saunassa alkaa vaahdota kunnallispolitiikasta kovaan ääneen piittaamatta miestensaunan käyttäytymistavoista tai siitä, mitä muut alkuun yrittävät kohteliaisuuttaan keskusteluun tuoda. Kylähullulle keskustelu on vain puhumista, ei kuuntelemista ensinkään. Vähitellen lauteet vain tyhjenevät, kun täydellä pakalla pelaavat veljet siirtyvät allasosaston puolelle.

En ole oikeastaan ikinä ymmärtänyt tätä vastakkainasettelua. Onko se jotenkin poissulkevaa jos yritetään ihan aidosti puuttua molempien sukupuolien kohtaamiin ongelmiin. Minkä takia niin monesti miehet ja naiset rupeavat tappelemaan keskenään kenellä on eniten ongelmia ja kuka kärsii kaikista eniten. Ei se ainakaan minulta miehenä ole pois mistään jos naisten ongelmiin puututaan ja niitä yritetään ymmärtää. Sen takia ihmetyttää miksi miesten kohtaamista ongelmista Suomessa on niin vaikea puhua ja niiden olemassaoloa ei haluta edes myöntää. Voiko se olla joltain naiselta pois jos miehetkin saisivat ymmärrystä ja apua ongelmiinsa. Luulisi edes niitä äitejä kiinnostavan poikien ja miesten ongelmat joilla on omia poikalapsia.

TASA-ARVOVALHEEN PAJASTUSKONE

Taitaa tehdä kipeääkin, kun tuon esiin valtiofeministisen ”tasa-arvomme” varjopuolta, totaalista tasa-arvovalhetta, ja ennen kaikkea se ilmeisesti kirpaisee kaikkein eniten silloin kun sen tekee havainollisesti dokumentteihin turvautuen. ( vaikkapa esittäen kuinka hallituksen ”tasa-arvopolitiikkaa” valmistelee valtiollinen ”Tasa-arvoyksikkö” – joka tarkoittaa suomessa siis viittätoista äreää feminismin ylentämää feministinaista. :a)

Selvää on, että jos en mainitsisi tästä varjopuolesta vastuussa olevia henkilöitä, poliitikkoja ja virkamiehiä, vääristelevään tutkimukseen syyllistyviä ”tutkijoita” nimeltä – ”journalisteja” a la Anne Moilanen, koko koplaa, niin kaikki olisi näillä täälläkin minusta nyt uikuttavilla ”lehtoreilla” hienosti. No nyt ei ihan ole. Juuri niin kuin pitääkin.

Se mikä on pahinta, on se että pohjaan kirjoitukseni virallisiin luotettaviin dokumentteihin ja tosielämän tapahtumiin. Sellainenhan ON aivan asiatonta, ja pitäisi kieltää.

Jokainen voi kysyä itseltään esimerkkinomaisesti vaikkapa sen, että milloin mahtaa valmistua esimerkiksi naistutkimusta Tampereella harrastelevan Teija Hautasen väitöskirja, jota hän kehui tekevänsä otsikolla: ” Isyys ja väkivalta huoltajuusriidoissa.”? Jos näyttää siltä, että ei vaan valmistu, niin sopii kysyä miksi ei valmistu ja kuka on tästä viivytyksestä ja torppauksesta vastuussa. :)

( umpimielinen raivonne minua kohtaan kertoo paljon sekin, se kertoo minulle onnistumisesta :a)

Kerrottakoon myös sellainen yksityiskohta, että erään naistutkimusta harrastelleen äiti soitti minulle tässä taannoin ja pahoitteli, itku kurkussa, että ”kun te tuolla tavalla olette julkisesti ( Hesarin keskustelussa ) lytännyt hänen tyttärensä väitöskirjan, että kun hänen tyttärensä oli vain tuollainen opiskelija”. Vastasin kyseiselle äidille tietenkin rauhallisesti, että siinä olette oikeassa.

Kyllä minä sen ymmärrän, että astun niin monien ihmisten varpaille, että ei siinä ensimmäiseksi hurraa! – huutoja vastaansa saa.
Ymmärrän sen, että kun naistutkimuksen harrastelijan koko ”tieteen”..alue on saanut iskua suoneensa, ei se tietenkään naistutkimuksen alalta väitökirjansa tehnyttä naistutkimuksen ja ”kriittisen” miestutkimuksen harrastajaa, vaikkapa sitten Pasi Malmia, niin kovin ilahduta.

Hauskaa tässä on se, että niin on jo sopivasti naistutkimuksen suonta isketty vuosia isketty, että Helsingin yliopiston naistutkimus muutettiin ”sukupuolentutkimukseksi”. Toki se jatkaa edelleen sisällöltään samalaisena silkkona kuin ennenkin. Muutaman mukava pieni sulka tyylikkääseen hattuuni silti tuossakin!

antti heiskala

Naistutkimus, joopa joo. Ai että oikein tieteenala. Enpä tätäkään tiennyt. Se on vallan mielenkiintoista kuinka puolueetonta tämäkin tieteenala oikeastaan on. Kun tässäkin ollaan kirjoiteltu huru-ukoista ja ties mistä niin eiköhän naisissakin näitä huru/kylähullu muijaa löydy. En ymmärrä miksi edes pitää ottaa aina vakavasti jos joku nainen laukoo jotain typeryyksiä, ihan kun heillä ei olisi koskaan mitään vihaa ja ennakkoluuloja miehiä kohtaan.

Lehtori,

Missä Antin kirjoituksessa sinä olet havainnut homokammoa tai naisvihaa? Se ei ole homokammoa tai naisvihaa, jos vaatii, että lapsella tulee olla lähtökohtainen oikeus geneettisten vanhempiensa hoivaan ja vasta jos näissä on jotain vikaa tai nämä kieltäytyvät vastuutaan kantamaan, niin etsitään muita ratkaisuja. Homokammoa ei myöskään ole se, että tuo esiin tosiasian, että homot ovat väestömääräänsä nähden kymmenkertaisesti yliedustettuina pedofiilien joukossa. Asiaa korostaa se, että geneettisen isän sukupuoliyhteyteen asti vietyä hyväksikäyttöä ilmeni vain yhdessä tapauksessa 15 000 kyselyyn vastanneen joukossa koululaistutkimuksessa.

Naisvihaa taas ei ole se, että seikkaperäisesti perustellen tuo esiin niitä valheita, joita feministijärjestöt ovat julkisuuteen levittäneet. Nainen ja mies ovat muuten sukupuolet ja feminismi on ideologia.

Huomion arvoista on myös se, että ne keskustelut, joihin olen Antin kanssa osallistunut Hesarissa ovat pituudeltaan ja osallistujien määrällä mitaten aivan omassa luokassaan, joten kyllä tämä on yhteiskunnallista debatointia ja sen kirkkainta kärkeä.

Tipi,

Mistähän tämä vastakkain asettelu on lähtöisin? Feministit ovat floodanneet julkisuuden täyteen valheellisia väkivaltaväittämiä ja tutkimusta, joka on sitten viety viranomaiskäytäntöihin ja aiheuttaa mm. sen, että lapsi määrätään mieluummin väkivaltaiselle äidilleen kuin vastuuntuntoiselle isälle. Onko joku ihme, että vastavoima syntyy? Eikö mielestäsi pitäisi syntyä?

jmit

Totta v-tussa. Ja toivottavasti miehet saavat äänensä kuuluviin, se voi olla vaikeaa täällä naisten hallitsemassa Suomessa, mutta kaikki toivo ei ole mennyt. Tämäkin keskustelu sen todistaa.

Feminismin motto:

”HENKILÖKOHTAINEN ON POLIITTISTA”

Tuossa aiemmin asian jo mojovasti ilmaisinkin: Feminismissä on kyse puhtaasti p o l i i t t i s e s t a toiminnasta. Tämä on ymmärrettävä. Ja tämä on ymmärrettävä etenkin silloin, kun toimet … ”sen toisen sukupuolen”… äänenpainojen vaientamiseksi niin feministien kuin heidän myötäilijöidensäkin (opportunistit) toimesta erilaisin halpamaisin leimakirvein, suoran sensuurin ja jopa suoran haitan teon ja uhkailun avulla kuumana käyvät.

”Tulta munille!” kuului silloin ylipäällikön päiväkäsky.

Tässä maassa ollaan virallisen ’tasa-arvokeskustelun’ tasolla menty jo niin pitkälle, että niin naistutkimuksen laitoksilta kuin virallisilta ”tasa-arvon asiantuntijoiksi” ja ”tasa-arvovalmentajiksi” itse itsensä ylentämiltä tahoilta on kuulunut jatkuvasti äänenpainoja joissa vaaditaan, että sukupuolten välisestä tasa-arvosta saisivat keskustella vain ”asiantuntijat”, eli vain he itse. ( a Siantuntijat ) Ja tätä – politiikkaa – he sitten ovat myös kaikessa toiminnassaan toteuttaneet.

Jos tuolla tavalla demokraattisen poliittisen toiminnan ytimestä a-siantuntijoiden toimesta poistettavaksi toivottu, käytännössä jo poistettukin, ”tavallinen ihminen” ei tuolloin ymmärrä edes suutaan avata, ja hyvin aggressiivisesti, on hänen päässään ja ymmärryksessään jotain pahasti vialla:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on demokratian perusta. Jättäisimmekö siis demokratiamme – siis koko tasa-arvomme perustan – tasavaltamme, naistutkimusta harrastelevien, kapeaa, fanaattista, yksisilmäistä omaa pyhää oppiaan täynnä olevien täydellisten diletanttien harteille?

”Henkilökohtainen on poliittista”, siinäpä se.

antti heiskala

”Henkilökohtainen on poliittista” – näinhän se on jos nyt esim. pitäisi ymmärtää presidentin ajatusta ”Kööpenhaminan” – joulukuisen ilmastokokouksen perusteluja osallistumiselleen, että ”kyseessä on kansainvälinen sopimus”, niin on niin, mutta Suomea edustaa EU ja perustuslaissa tämä tehtäväjako on jo nyt pääministerin rootelia..

Kokousjärjestäjä on taas ihmeissään, kun pitää miettiä istumajärjestystä ja *kattauksen* määrää?

Tulee myös mieleeni tuo ”eläkeikäkysymys”? Kuulostaako kovin uskottavalta, että ensin EU:n huippuvirkamies perustelee eronsa 65 eläkeiällä ja sitten väenväkisin tunkee itsensä eduskuntaan kun ikää on ehtoopuolella jo 70 v.?

EKL
Alavus
http://erkkikalevilaakso.blogspot.com/

lahjomaton TASA-ARVOTESTI KAIKILLE

Pasi, kirjoitit:

”miesliikkeeseen kuuluu kohta enemmän naisia kuin naisjärjestöihin”.

Joopa joo. Taitavat nuo sinun ”miesliikkeesi” naiset olla täsmälleen samoja kuin feministisissä naisjärjestöissä, kuten esim. ystäväsi Pia Livia Hekanaho ”Suomen Miestutkimuksen Seurasta”, ystäväsi tuosta surullisesta seurasta, jossa myös toinenkin sielunveljesi, Arto ”Panssarimies” Jokinen, vaikuttaa. Joko Anne Moilanen ja Akuliina Saarikoski ovat aktiivisesti mukana toiminnassanne?

Ai niin muuten, arvoisa Pasi Malmi, miten olet vastannut alla olevaan, vait etkö taaskaan siihenkään, mitenkään, sinulle ja kiipiämisellesi poliittisesti sopimattomana.

”Tasa-arvotesti kaikille ( myös ja etenkin Presidentti Tarja Haloselle )

Adressi: BIOLOGISEN ISÄN OIKEUDET

http://www.adressit.com/mikael77

Tämä adressi on varsin hyvä testi kaikille tasa-arvosta päivät pitkät vaahtoaville. Allekirjoituksista voimme helposti tunnistaa ne ihmiset, jotka oikeasti ajavat ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja toisaalta saatamme puuttuvista allekirjoituksista ehkä päätellä senkin ketkä vain väittävät olevansa ihmisten tasa-arvoisuuden kannalla, mutta eivät oikeasti sitä ole.

Onko esim. yksikään vihreiden nokkanainen allekirjoittanut tätä adressia? Entä onko esimerkiksi yksikään Naisasialiitto Unionin jäsen allekirjoittanut tätä adressia? – NYTKIS? – Naisjärjestöjen keskusliitto? Onko yksikään valtiollinen ”tasa-arvoviranomainen” ?

Miten tasa-arvoon ja ihmisten yhtäläisiin perusoikeuksiin, sukupuolesta riippumatta, suhtautuu armas presidenttimme Tarja Halonen?

antti heiskala
http://www.lapsenoikeus.info

Niin, arvoisa, seksikäs ja vaarallinen, Pasi Malmi, oletko edes allekirjoittanut tuon ihmisten yhdenvertaisuutta edes kaikkein perustavimmalla ihmisen ihmisoikeuksien tasolla vaativan adressin?

Pasi,

Kirjoitit: ”Esimerkiksi itse olen tällä hetkellä mukana Vihreän liiton yhdenvertaisuusohjelman tekemisessä (ohjelma on merkittävä, koska se ohjaa Vihreiden tavoitteenasettelua seuraavissa hallitusneuvotteluissa)”

VIHREIDEN ”tasa-arvo” ja täydellinen TEKOPYHYYS

Vertailua:

Puoluepolitiikkaan ja miesten ja naisten yhtäläisiin ihmisoikeuksiin ( = tasa-arvo ) liittyen, valaiseva esimerkki vihreiden ”yhdenvertaisuusohjelmasta”:

”Hedelmöityshoito”lakiäänestyksessä Maija Rask oli ainoa nainen akselilla Vasemmistoliitto – Vihreät- SDP joka äänesti ”itsellisten” naisten ja lesboparien hedelmöitys”hoitoa” vastaan.

Kristillisissä ja Perussuomalaisissa kaikki kansanedustajat sen sijaan äänestivät tuollaista nyt jo lapsiin kohdistettua selkeää ihmisoikeusloukkausta ja tasa-arvorikosta vastaan.

Nyt Pasi Malmin kanssa tasa-arvosta nyt jeesustelevan Vihreän liiton kansanedustajat puolestaan äänestivät, joka ainoa heistä, tuon lapsen oikeuden minkäänlaiseen isään, saati sitten omaan isäänsä, kieltävän ( siis täysin laittoman ) lain puolesta.

Kuinka vihreiksi, tyhmiksi, te kansalaisia oikein luulette?

:a[

Lapset henkirikosten uhreina 2003-2007

/ Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
/ Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä
http://www.optula.om.fi/uploads/3ey309hz08t.pdf
/ 2009

alle 15-vuotiaiden lasten surmat 2003 – 2007

Äidin surmaamia: 20

Isän surmaamia: 7

veljen surmaamia: 2

”Vanhempien alaikäisiin lapsiin kohdistamissa henkirikoksissa kytkös päihtEiden väärinkäyttöön ja yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen on huomattavasti heikompi kuin henkirikoksissa yleensä”

…………….

kuriositeettina muutama toisenlainen näkemys:

OIKEUSMINISTERI

Tuija Braxin näkemys:

“Sitten, arvoisa puhemies, vielä perheväkivalta-termistä … ( -)…. ja on todella syytä korostaa, niin kuin oikeusasiamieskin teki, että ne lähes 200 000 suomalaista lasta, jotka vuosittain todistavat, kun äitiä lyödään, ovat myös väkivallan uhreja. Voi olla hyvin traumaattista nähdä, kun kotona lyödään.

“Aivan viimeisenä, arvoisa puhemies, palaisin vielä näihin lähes 200 000 suomalaiseen lapseen, jotka näkevät, kun heidän äitiään hakataan – melkein Tampereen asukasluku.”

……….

PROFEMINISTIMIES

Tasa-arvoasian neuvottelukunnan vuoden 2009 Miehen työ -palkinnolla palkitsema Jeff Hearn:
( Heidi Hautala on TANEn puheenjohtaja )

Jeff Hearn 21.8.2009
/ Profeminismiehet:

Miesten ”perheväkivalta” sisältää myös miesten väkivallan lapsia kohtaan. Miesten väkivallan yhteydet heidän tuntemiinsa naisiin ovat moninaiset. Esimerkiksi, miesten väkivaltaan naisia ja äitejä kohtaan saattaa liittyä väkivaltaa näiden lapsia kohtaan, samaan tai eri aikaan. Väkivallan todistaminen, vanhempien tekemänä tai heitä kohtaan voi myös olla pelottavaa ja vahingollista lapsille. Lasten pahoinpitelyä voidaan käyttää keinona naisia vastaan tai lapsia voidaan käyttää hyväksi, jotta päästään pahoinpitelemään naisia.

Jeff Hearn

……….

– Kymmenen syytä olla profeministimies?

antti heiskala
http://www.lapsenoikeus.info