Pankkikriisin kärsimykset mitataan

Talous 12.6.2008 08:24

Joukko tutkijoita aloittaa projektin, joka selvittää pankkikriisin seurauksia.leipäjono

Lama ja pankkikriisi suistivat suomalaisia kurjuuteen. Leipäjono Helsingin Castreninkadulla 1993.

Pankkikriisiin liittynyttä inhimillistä hätää tutkitaan yhteisprojektissa, jonka nimi on Suomen 1990-luvun pankkikriisin yhteiskunnallinen tilinpäätös”.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Palkansaajien tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tutkijoiden mielestä 1990-luvun laman tutkimuksessa on yhä suuri aukko: kriisin oikeudellista ja sosiaalista puolta ei ole selvitetty kattavasti, vaan tähänastinen tutkimus on jättänyt esimerkiksi sen aiheuttaman kärsimyksen sivuun. Projektin tavoitteena on käsitellä myös pankkikriisin päätöksentekijöiden virheitä.

Hankkeen julkinen startti tapahtuu tänään Helsingin Tieteiden talolla järjestetyssä seminaarissa.

Tutkimuksen ohjausryhmässä on historian, oikeustieteen, taloustieteen ja sosiaalipolitiikan tutkimuksen edustus. Mukana ovat professori Heikki Ylikangas, professori Jukka Kekkonen, valtiotieteen tohtori Jaakko Kiander, professori Juho Saari, professori Matti Rudanko, dosentti Heikki Hiilamo sekä kauppatieteen tohtori Taisto Kangas.

Ex-pankinjohtaja Kangas kuuluu hankkeen perustajiin. Hän teki oman väitöskirjansa pankkikriisistä pankinjohtajan näkökulmasta.

Kankaan mukaan uusi hanke nostaa pankkikriisin uhrien äänen kuuluviin. ”Lisäksi arvioimme pankkikriisistä hyötyneitä tahoja”, hän sanoo.

”Pankkikriisin takia yhteiskunnassa koettua epäoikeudenmukaisuutta ei ole tutkittu lainkaan”, Kangas sanoo. ”Kaatuneiden todellinen määrä on tarpeen selvittää tässäkin sodassa.”

Pankkikriisi oli pitkään unohdettu teema, mutta viime aikoina sen kriittisen tilinpäätöksen tarve on ollut esillä muissakin yhteyksissä.

Velallisten ja veronmaksajien näkökulmasta asiaa on käsitellyt esimerkiksi Yleisradion Timo-Erkki Heinon sarja pankkikriisistä ja sen uhreista.

Tästä näkökulmasta on kirjoitettu myös kaksi kirjaa: Antti-Pekka Pietilän Pankkikriisin peitellyt paperitja Seppo Konttisen Salainen pankkituki.

Kirjoissa nostetaan esiin muun muassa kysymys, miksi vain säästöpankkiryhmän kriisitoimia valvottiin, vaikka kaikki muutkin pankit saivatkin valtiontukea.

Teksti
Kustaa Hulkko
Kuva
Marja Seppänen-Helin / Lehtikuva