Onko ”peak oil” jo saavutettu?

Talous 22.5.2008 22:15

”Peak oil” tarkoittaa teoriaa, jonka mukaan öljytuotanto saavuttaa kerran huippunsa, ja sen jälkeen öljyvarat ehtyvät nopeasti.

Teksti Kustaa Hulkko

Tämän idean esitti alun perin jo 1959-luvulla yhdysvaltalainen geofyysikko M. King Hubbert. Hänen mukaansa öljyntuotanto noudattaa kellokäyrää. Kun puolet maailman öljyvaroista on kulutettu, tuotanto laskee huippuvolyymistaan ensin loivasti, mutta myöhemmin erittäin jyrkästi.

Hubbertin teoria on viime aikoina tullut taas ajankohtaiseksi korkeiden öljynhintojen ja ennätysmäisen kysynnän takia. Toisaalta tuotannon laskusta on monia merkkejä. Esimerkiksi Venäjän öljyntuotanto laski alkuvuonna 2008 verrattuna vuoden takaiseen.

Sitä paitsi Hubbert ennusti oikein vuonna 1956, että Yhdysvaltain öljytuotannon huippuvuosi sattuisi 70-luvun alkuun.

Kilpailevia ennusteita

Globaalin ’peak oilin’ ajankohdasta on monia kilpailevia arvioita. ASPO, ’peak oil’ -ilmiön tutkimukselle omistautunut järjestö, arvioi, että huippu saavutettiin vuonna 2007. Erään iranilaisarvion mukaan tuotannon maksimi nähtiin vuonna 2006 tai 2007. Shellin asiantuntijat ovat puhuneet vuodesta 2015 tai sen jälkeisestä ajasta.

Kuitenkin on myös sellaisia analyytikoita, joiden mukaan ’peak oil’ ei ole vielä edes näköpiirissä. He muistuttavat, että tähän mennessä ennusteet öljyn loppumisesta ovat aina osoittautuneet vääriksi.

Yhdysvaltalainen geologinen tutkimuslaitos US Geological Survey (USGS) arvioi, ettei huippu ole käsillä vielä 30 vuoteen. Kansainvälinen energiavirasto IEA taas uskoo, että sen aika koittaa vuosien 2013 ja 2037 välillä.

Yhdysvaltain öljyvarantoviraston raportin mukaan maailman öljyvarat ehtyvät kolme kertaa niin nopeasti kuin uusia reservejä löytyy. Viraston mukaan ‘peak oil’ osuu – tai on osunut – johonkin kohtaan vuosien 2003 ja 2020 välistä aikajanaa.

Brittiläisen Guardian-lehden ympäristötoimittaja John Vidal esitteli äskettäin öljyn ehtymistä käsitelleessä jutussaan öljyvarojen asiantuntijan Colin Campbellin ajatuksia.

Campbell on Oil Depletion Analysis Centren eli öljyn ehtymisen tutkimuskeskuksen perustaja. Hän laskee, että ‘peak oil’ tulee hyvin pian, ehkä jo vuonna 2009.

Campbell uskoo, että öljy ehtyy hitaasti, kaksi–kolme prosenttia vuodessa. Siitä huolimatta tuotannon väheneminen vaikuttaa ihmisten elämään radikaalisti. Vidal siteeraa erästä amerikkalaista asiantuntijaa: “Antakaa vanhalle elämäntyylillenne jäähyväissuudelma.”

Campbell on alansa huippuasiantuntija. Hän on etsinyt öljyä Amocon, BP:n, Shellin, Texacon  ja Exxonin lukuun. Hän perustaa arvionsa öljytuotannon historiaan, nykyisiin tuotantotietoihin ja alan yritysten ennusteisiin. Niiden nojalla hän arvioi, että tähän mennessä ihmiskunta on ottanut maaperästä 944 miljardia barrelia. Tunnetuissa esiintymissä sitä on jäljellä noin 764 miljardia
barrelia, ja noin 142 miljardia barrelin odotetaan vielä löytyvän.

Ennusteissa virhelähteitä

BP:n lisäksi myös muut öljy-yhtiöt sanovat, ettei öljystä ja kaasusta tule pulaa näköpiirissä olevana aikana. Yritysten arvioihin ei Campbellin mukaan pidä kuitenkaan luottaa, sillä kaupallisista syistä niillä on taipumus olla raportoimatta  kaikkia öljylöytöjään. Öljyn tuottajavaltiot taas värittävät omia arvioitaan poliittisista syistä.

BP:n tilastollinen katsaus kuuluu alan eniten siteerattuihin lähteisiin. Sen mukaan maailman öljyvarat riittävät 40 vuodeksi, jos öljyntuotannon volyymi pysyy nykyisellään. Kuitenkin BP:n luvut nojautuvat öljy-alan yritysten ja tuottajamaiden hallitusten esittämiin arvioihin eikä edes pyri arvioimaan niitä kriittisesti.

Toisaalta kysyntä kasvaa. Kiinan öljynkulutus kasvoi 17 prosenttia viime vuonna ja sen odotetaan kaksinkertaistuvan 15 vuodessa. Jos maailman kuultus kasvaisi kaksi prosenttia vuodessa, vuonna 2035 tarvittaisiin jo 160 miljoonan barrelin tuotanto. Se olis kaksi kertaa niin paljon kuin nyt, kun maailman tuotanto on 83 miljoonaa barrelia päivässä.

Mikä on BP:n tilanne?

British Petroleum arvioi varsin myönteisesti omia öljyvarantojaan (ks. BP:n hallituksen puheenjohtajan Peter Sutherlandin haastattelu SK 21/2008).

BP ennustaa tuotantonsa jopa nousevan lähivuosina 4,3 miljoonaan barreliin päivässä ja vakiintuvan vuoteen 2020 asti yli neljään miljoonaan; ennuste perustuu oletukseen vähintään 60 dollarin barrelihinnasta, mikä on noin puolet tämänhetkisestä hinnasta.

Näin suuri tuotanto ei yhtiön mukaan edellytä lainkaan uusia öljyesiintymiä. Yhtiö kuitenkin kertoo, että se on löytänyt aivan uusia tuotantomahdollisuuksia esimerkiksi Omanista, Libyasta, Kolumbiasta ja Kanadasta. Sitä paitsi BP käyttää miljardi dollaria vuodessa öljynetsintään muun muassa Meksikon lahdella, ja uskoo tämän investointinsa saavan hyvän tuoton.

Öljyn tuolla puolen

Virallisesta öljyoptimismistaan huolimatta myös BP luonnollisesti ymmärtää, etttä öljyvarat eivät kestä ikuisesti, vaan ihmiskunnan on siirryttävä käyttämään muita energiamuotoja.

Niinpä BP on omaksunut tunnuslauseekseen Beoynd Petroleum, “öljyn tuolla puolen”.

BP käyttää lähivuosina yhteensä kahdeksan miljardia dollaria vaihtoehtoisten energialähteiden – aurinko- ja tuulienergian ja
biopolttoaineiden – tutkimukseen. Tämän vuoden osuus on 1,5 miljardia dollaria.

Lähteitä:
British Petroleum
Öljyhuippu (Wikipedia)
John Vidal: The end of oil is closer than you think (Guardian)