Maailman tila -raportti: Vähemmän on enemmän

Talous 20.2.2010 15:00

Kulutuskulttuuria kritisoivan raportin mukaan koko talousjärjestelmän pohja pitäisi arvioida uudestaan.

Vähemmän on enemmän Kulutuskulttuuria kritisoivan raportin mukaan koko talousjärjestelmän pohja pitäisi arvioida uudestaan. Kuva Mikko Stig / Lehtikuva

Samaan aikaan kun poliitikot eri puolilla maailmaa pohtivat keinoja nostattaa BKT:tä, kriittiset äänet vaativat talouden perinpohjaista uudelleenarviointia.

Tällä viikolla julkistetun Worldwatch Instituutin Maailman tila 2010-raportin lähtökohta on, että ilmaston lämpeneminen, ekosysteemien heikkeneminen ja lajien katoaminen ovat johtamassa maapallon umpikujaan. Syy on yksinkertainen: ihmisen usko kuluttamiseen.

Ihmiskunta kuluttaa nyt reilun kolmanneksen enemmän kuin mihin maapallon luonnonvarat kestävällä tasolla riittävät.

Uusiutuvaan energiaan ja vihreisiin työpaikkoihin on satsattava, mutta se ei raportin mukaan yksin riitä. Rikkaiden maiden talouskasvua on rajoitettava, jos halutaan taata ihmiskunnan eloonjäänti ja antaa kehitysmaiden asukkaille mahdollisuus nostaa omaa elintasoaan.

Raportin mukaan meillä niin julkishallinto kuin liike-elämä pitävät kuitenkin edelleen peruslähtökohtana sitä, että massiivinen kulutus merkitsee massiivista hyvinvointia. Ihmisten onnellisuutta mittaavat tutkimukset eivät tätä kuitenkaan vahvista. Tietyn perustoimeentulon jälkeen lisätulot nostattavat ihmisen onnellisuutta vain lievästi.

Raportin mukaan keskeinen keino tasapainottamiselle on vähentää teollisuusmaissa työhön käytettävää aikaa. Eli työn tuottavuuden kasvusta saatava hyöty pitäisi kanavoida vapaa-aikaan, ei jo ennestään vauraiden ihmisten ostovoiman lisäämiseen. Kun työssä käyvän ihmisen vapaa-aika lisääntyy, myös hänen ekologinen jalanjälkensä yleensä kevenee.

Kiireetön käyttää vähemmän valmistuotteita ja ehtii lajitella jätteensä. Kiireetön myös valitsee oman auton sijasta herkemmin polkupyörän tai julkisen liikenteen ja lentokoneen sijasta junan.

Samaan aikaan kun mainostajat yhä miettivät keinoja lisätä kulutusta kansalaisyhteiskunnan sisällä vahvistuvat kampanjat, joissa korostetaan että Less is more – vähemmän on enemmän ja että ”elämän kohtuullistaminen” on nyt in.

Washingtonilainen ajatushautomo laski, että jos amerikkalaiset lyhentäisivät työaikansa eurooppalaiselle tasolle, maan energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät lähes automaattisesti 20-30 prosenttia.

Jo se, että perinteisen BKT-mittarin rinnalle otettaisiin käyttöön muita mittauksen välineitä kuten GPI, aidon kehityksen mittari, kykenisi yhteiskunta raportin mukaan arvioimaan myös muunlaista kehitystä.