Katso kuvakertomus: Kuka omistaa maanalaisen Suomen?

Talous 19.11.2010 15:00

KaivosKatso kuvakertomus.

Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva kaivoslaki on paljastanut kansanedustajille, että Suomen lainsäädännössä on kirjaimellisesti ammottava aukko. Missään ei ole selvästi määritelty, kuka omistaa maan syvällä maanpinnan alapuolella.

Periaatteessa omistusoikeus ulottuu pystysuunnassa maan keskipisteeseen asti, niin kuin monin paikoin muuallakin Euroopassa. Se ei ole kuitenkaan koko totuus. Elävässä elämässä raja kulkee tavallisesti siinä, mihin asti maanomistaja kykenee itse hyödyntämään maaperää.

Syvemmällä maan alla ulkopuolisetkin ovat voineet tulla toisen tontille, jos vain ovat pystyneet ja heillä on ollut pätevä syy. Muodollisesti omistajalta on tarvittu lupa, mutta se on ollut käytännössä pakko antaa.

Vesa Majamaa, Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori, kertoo, että kysymyksessä on ikivanha oikeusperiaate. Kukaan ei voi pelkän omistusoikeuden perusteella estää muita tekemästä asioita, joista itselle ei ole haittaa. Maan päällä jokamiehenoikeus perustuu samaan ajatukseen, Majamaa muistuttaa.

Syvällä kallioperässä tapahtuva toiminta on kuitenkin mittasuhteiltaan kokonaan toista luokkaa kuin satunnaisten marjastajien ja sienestäjien metsäretket. Juuri kaivosteollisuudessa liikkuvat miljardit ovat yksi syy, miksi eduskunnassakin on nyt alettu kysellä, pitäisikö maanalaiset omistussuhteet määritellä laissa tarkemmin.

Vesa Majamaa epäilee, onko maan sisään ylipäätään tarpeen vetää uusia omistusrajoja. Voi olla, että erimielisyydet eivät loppuisi siihen, vaan ne vain muuttaisivat muotoaan.

Maan päälläkin syntyy naapurien kesken riitoja, vaikka tonttien rajat tiedetään tasan tarkkaan.

Aiheesta lisää SK:ssa 46/2010 (ilm. 19.11.).

Katso kuvakertomus.