Kaivosyhtiö Terrafame pulassa sulamisvesien kanssa: Sulfaatin määrä noussut yli raja-arvojen, yhtiö hakenut lupaa lisäpäästöille

Kainuun ely-keskus on antanut Terrafamelle kirjallisen huomautuksen luparaja-arvoista ja vesienhallinnasta. Hallintopakkomääräystä ei ole annettu.
Talous 27.4.2020 15:11
Terrafamen bioliuotuskasoja © Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Talven valtavan lumikuorman sulaminen aiheuttaa vaikeuksia valtion enemmistöomistamalle Terrafamen nikkelikaivokselle Sotkamossa.

Suomen ympäristökeskuksen lumi- ja sulamisvesiseurannan mukaan kaivoksen lähistöllä lumen määrä on ollut ennätyslukemissa ja sulamisvedet lisääntyvät kevätauringon myötä.

Sulamisvedet ovat lisänneet merkittävästi Terrafamen kaivosprosessissa olevan veden määrää. Kaivoksen puhdistettuja purkuvesiä on johdettu tavanomaista enemmän Nuasjärveen, Oulun seudun vesistöihin ja Vuoksen vesistöalueelle etelään.

Samalla kaivoksen suuret vesimassat nostavat väistämättä purkuputken kautta juoksutettavan veden sulfaattipitoisuutta. Liiallinen sulfaatti rehevöittää vesistöjä ja heikentää veden laatua.