Fiskars on enimmäkseen Wärtsilää

Talous 29.6.2007 09:51

SK 36/2006: Fiskarsin arvosta suurin osa on kiinni Wärtsilässä. Saksivalmistajan tuloskin on tänä vuonna perustunut osakkuusyhtiön menestykselle.

Teksti Karo Hämäläinen

Fiskarsista tulevat ensimmäisenä mieleen oranssipäiset sakset, mutta sijoittajan kannalta tärkeämpi mielleyhtymä olisivat laivojen voimajärjestelmät. Fiskarsin tuloksesta suurimman osan tekee Wärtsilä.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla Fiskars-konserni teki 52,8 miljoonan euron liikevoiton, josta Wärtsilän tulososuutta oli 33,9 miljoonaa. Wärtsilän alkuvuoden tuloksesta taas suuri osa tuli Assa Abloyn osakkeiden myyntivoitoista.

Fiskars omistaa kuudenneksen Wärtsilän osakemäärästä ja miltei kolmanneksen äänistä, joten Wärtsilä on Fiskarsin osakkuusyhtiö. Siksi Fiskars kirjaa omistusosuuttaan vastaavan osan Wärtsilän tuloksesta omiin lukuihinsa.

Wärtsilästä rapsahtavat tuloseurot koristavat vain Fiskarsin tuloslaskelmaa, sillä Wärtsilän pääkonttorista Hakaniemestä ei johda suoraa rahaputkea Kolmen sepän patsaan luona sijaitsevaan Fiskarsin pääkonttoriin.

Kassaan asti Wärtsilä-omistuksesta on iloa silloin, kun Wärtsilä maksaa osinkoja tai Fiskars myy omistamiaan Wärtsilän osakkeita.

Pullottava rahasäkki

Fiskarsin omistamien Wärtsilän A- ja B-osakkeiden yhteisarvo pörssissä on noin 520 miljoonaa euroa, Fiskarsin oma markkina-arvo on noin 820 miljoonaa euroa. Arvot heilahtelevat lyhyessäkin ajassa jopa miljoonilla euroilla pörssikurssien mukana.

Wärtsilä-omistuksensa lisäksi Fiskarsilla on muuta saksibisnekseen kuulumatonta omaisuutta, esimerkiksi 15 000 hehtaaria maata Uudellamaalla, erityisesti Pohjan kunnassa ja Hankoniemellä. Maanmit­taus­laitoksen metsätilojen kauppahintatilaston mukaan metsähehtaarin hinta Uudenmaan-Hämeen alueella oli viime vuonna keskimäärin vajaat 3 300 euroa, minkä perusteella maan ja puuston arvoksi tulisi 50 miljoonaa euroa.

Arvio on kuitenkin ongelmallinen. Esimerkiksi Fiskarsin vanha ruukkimiljöö ”on todettu ainutkertaiseksi eikä sille näin ollen ole löydettävissä vertailukelpoista markkinahintaa”, kuten Fiskarsin taseen lisätiedoissa mainitaan tyylikkäästi. Perinteikkään sukuyhtiön omaisuus ei järjesty vain numeroilla.

Jos Fiskarsin markkina-arvosta vähennetään Wärtsilä-omistuksien pörssiarvo, 50 miljoona euroa metsistä ja sijoituskiinteistöjen vajaan kymmenen miljoonan tasearvo, jää Fiskarsin varsinaisen teollisen liiketoiminnan hinnaksi pyöreästi 250 miljoonaa euroa. Siihen mahtuvat sekä maailmanlaajuisesti toimiva kuluttajatuoteyhtiö Fiskars Brands että Pohjoismaihin tuotteitaan myyvä, Buster-veneistä tunnettu Inhan Tehtaat.

Fiskars Brands tekee puolen miljardin euron liikevaihtoa, Inhan Tehtaiden liikevaihto nousi viime vuonna 32 miljoonaan euroon.

Lyhytjänteisen sijoittajan kannalta taseessa piilevillä arvoilla ei tietenkään ole suurta merkitystä. Sijoittajalle olennaista on, millaista osinkoa yhtiö pystyy maksamaan. Osinkoa Fiskars on maksanut, mutta teollisen toiminnan tuloksentekokykyä ovat rasittaneet päätoimialan, Fiskars Brandsin, ongelmat.

Saksivalmistajan toimintoja on ruopattu eri tavoin usean vuoden ajan. Viimeisimmän toimen, viime syksynä aloitetun ja yhteensä 50 miljoonan euron hintaiseksi arvioidun tuotantolaitosten uudelleenjärjestelyn pitäisi näkyä Fiskarsin tuloksessa pääosin ensi vuonna. Tarkoitus on palauttaa leikkaavat tuotteet tärkeimmälle sijalle myös tulosmielessä, ei vain mielikuvissa.

SK 34/2006

Takaisin