Energiateollisuus tyrmää ministeriön sähkönkulutusarviot

Talous 14.11.2009 12:00

Sähkön käyttö kasvaa voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Tulevaisuuden voima Energiateollisuus uskoo, että tuulivoiman osuus sähköntuotannossa kasvaa jopa 11-16 prosenttiin. Grafiikka Outi Kainiemi

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiateollisuus esittelivät tällä viikolla käsityksiään siitä, kuinka Suomessa tuotetaan ja käytetään energiaa tulevaisuudessa. Arviot poikkeavat melkoisesti toisistaan. Se johtuu osittain siitä, että energiateollisuus tarkastelee tilannetta pidemmälle tulevaisuuteen.

Elinkeinoministeriö arvioi, että Suomessa kulutetaan vuonna 2030 sähköä yhteensä noin 100 terawattituntia eli parikymmentä prosenttia enemmän kuin nyt. Ministeriön mukaan taantuma, metsäteollisuuden rakennemuutos ja energiansäästö vähentävät sähkön tarvetta odotettua enemmän.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen pitää laskelmia harhaanjohtavina. Hänen mukaansa sähkön kulutuksen väheneminen on väliaikainen ilmiö. Energiateollisuuden torstaina julkistaman raportin mukaan sähkön kulutus kulutus kasvaa jopa 40-70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

”Energian käyttö kääntyy laskuun, mutta sähkön suhteellinen osuus siitä kasvaa voimakkaasti”, Naukkarinen sanoo.
Hän muistuttaa, että sähkön osuus teollisuuden energiankäytöstä on kaksinkertaistunut 40 vuodessa ja se kasvaa edelleen. Sähkön käyttö lisääntyy myös palvelualoilla ja kotitalouksissa.

Energiateollisuuden selvityksessä hahmotellaan, kuinka Suomessa tuotetaan ja käytetään energiaa vuonna 2050 ja vastataan samalla ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Energiantuotanto aiheuttaa nykyisin noin 80 prosenttia Suomen päästöistä. Sähkön ja kaukolämmön osuus siitä on lähes puolet eli noin 30 miljoonaa tonnia vuodessa. Naukkarinen arvioi, että määrä pystytään pudottamaan 5-7 miljoonaan tonniin, kun öljy korvataan kaukolämmöllä ja sähköön perustuvilla ratkaisuilla, kuten lämpöpumpuilla.

”Sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita, kun sähköautot yleistyvät. Sekin vähentää merkittävästi päästöjä. Sähköautot käyttävät energiaa vain 20-30 prosenttia vastaavien bensiini- tai dieselautojen kulutuksesta.”

Elinkeinoministeriö laskee, että Suomeen pitää rakentaa vuoteen 2030 mennessä uutta tuotantokapasiteettia 2 500-3 500 megawattia, mikä vastaa parin ydinvoimayksikön tuotantoa.

Naukkarisen mielestä ministeriö antaa väärän kuvan tilanteesta. Hänen mukaansa laskelmiin olisi sisällytettävä myös kaikki tarvittavat korvausinvestoinnit. Loviisan ydinvoimaloiden käyttöluvat päättyvät 2020-luvun lopulla. Sen lisäksi käytöstä poistuu 2 000 megawattia sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteettia.

”Uutta kapasiteettia tarvitaan 7 000-8 000 megawattia, kun nämä otetaan huomioon.”

Energiateollisuus arvioi raportissaan, että ydinvoiman osuus sähköntuotannossa nousee nykyisestä 25 prosentista 35-40 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Uusien voimaloiden määrään ei kuitenkaan oteta kantaa.

Tuulivoiman osuus kasvaa vielä paljon enemmän, jopa 16 prosenttiin nykyisestä 0,2 prosentista. Naukkarisen mielestä tuulivoiman käyttöönottoon liittyvistä tukimuodoista kuten syöttötariffeista pitää kuitenkin päästä ennen pitkää eroon, koska ne vääristävät markkinoita.

Energiateollisuuden raportti perustuu laajaan pohjatyöhön, johon osallistui tutkijoita Turun kauppakorkeakoulusta, Lappeenrannan ja Tampereen teknillisistä yliopistoista sekä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Naukkarinen tähdentää, ettei kysymyksessä ole ennuste vaan ”realistinen visio”, johon Suomen tulee pyrkiä, jos se haluaa menestyä ja säilyttää elintasonsa.