Dragon Mining ei halua siivota Oriveden kaivosta, mutta viranomainen pakottaa – Kaivoksessa on jätteitä ainakin 300 000 kiloa

Kaivosyhtiön täytyy esittää viranomaisille työsuunnitelma heinäkuun loppuun mennessä, ja siivoustyö pitää aloittaa viimeistään syyskuun 2020 alussa.
Talous 11.6.2020 09:52
Oriveden Dragon Miningin kultakaivos elokuussa 2015.
Oriveden Dragon Miningin kultakaivos elokuussa 2015. © Elias Lahtinen / Lehtikuva

Pirkanmaan ely-keskus on kehottanut Dragon Mining -kaivosyhtiötä siivoamaan 66–85 metrin syvyydessä olevat jätteet Oriveden kultakaivoksesta.

Australialaisyhtiön pitää esittää viranomaisille työsuunnitelma heinäkuun 2020 loppuun mennessä, ja siivoustyö pitäisi aloittaa viimeistään syyskuun alussa. Viranomaiset valvoisivat kaivoksen siivousta.

Konsulttiyhtiön tekemän ja kaivosyhtiön maksaman selvityksen tuloksissa jätteen määräksi arvioidaan 310 000–465 000 kiloa sekajätettä.

Jätemäärä vastaisi noin 900–1350 ihmisen tuottamaa jätemäärää vuodessa. Aiemmin louhoksesta on nostettu jätteitä maan pinnalle noin 28 000 kiloa.

Konsulttiyhtiön selvityksen perusteella enintään noin kolmannes louhoksen sisällöstä olisi jätteiden peitossa.

Pirkanmaan ely-keskuksen papereista ei selviä, miten tilavuus- ja jätemäärän painotuloksiin on päädytty ja mitä materiaalia lopun 70 prosenttia arvellaan olevan. Käytännössä materiaali voisi olla ainakin sivukiveä ja ”tyhjiä aukkoja”.

”Louhostäytössä olevan jätteen laatua ei voida vielä arvioida luotettavasti pelkkien kairaustutkimusten perusteella”, Pirkanmaan ely-keskuksen virkamiehet kirjoittavat kaivosyhtiölle suunnatussa siivouskehotuksessa, joka on päivätty 1. kesäkuuta 2020.

 

Viranomaisten lausunnosta käy ilmi myös se, että Dragon Mining haluaisi jättää jätteet kaivoskuiluun ja hakea jälkikäteen toiminnalleen ympäristölupaa.

Kaivosyhtiön näkökulmasta katsottuna jätteiden poistaminen maksaa sadoista tuhansista miljooniin euroihin. Vanha kaivoskuilu pitää tukea asianmukaisesti, työhön pitää palkata useita työntekijöitä ja työtä täytyy myös valvoa.

Jätteet pitää lisäksi kuskata pois alueelta, lajitella ja käsitellä asianmukaisesti.

Pirkanmaan ely-keskuksen virkamiehet eivät pidä lausunnossaan Dragon Miningin tekemää arviointia jätteen laadusta ja sijoituspaikan soveltuvuudesta kuitenkaan riittävän luotettavana, minkä vuoksi kaivosyhtiötä kehotetaan siivoamaan jätteet pois kaivoksesta.

 

Suomen Kuvalehti uutisoi kaivokseen piilotetuista jätteistä ensimmäisen kerran syyskuussa 2018. Sen jälkeen viranomaiset tekivät tarkastuksen kaivokselle ja laittomuudet todettiin.

Poliisi epäilee Dragon Miningia törkeästä ympäristön turmelemisesta. Poliisi on kuullut asiassa useita työntekijöitä ja kaivosyhtiön entisiä sekä nykyisiä päällikkö- ja johtohenkilöitä.

Rikostutkinnan aikana Oriveden kultakaivosta on ryhdytty sulkemaan, sillä kaivos ei saanut kesällä 2019 korkeimmalta hallinto-oikeudelta ympäristölupaa toiminnan jatkamiselle.

Aiemmin Vaasan hallinto-oikeus ja aluehallintovirasto ovat todenneet, että kultakaivoksen toiminta on aiheuttanut merkittävää vesistöjen pilaantumista. Kaivoksesta on louhittu 17 tonnia kultaa noin 25 vuoden aikana.

Myös maanalainen jätevuori on ympäristölle riski. Suljettu kaivos täyttyy vuosien saatossa vedellä, ja ongelmallisia aineita voi kulkeutua luontoon.

Jätteiden sullominen kaivokseen on aloitettu jo 2000-luvun alussa, jolloin kaivoksen omisti Outokumpu.  Ympäristölain vastainen toiminta on jatkunut aina vuoteen 2016 saakka ja sitä on pääosin toteuttanut Dragon Mining.

 

Oriveden kultakaivoksen jäteasia on lainsäätäjien näkökulmasta ajankohtainen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus uudistaa kaivoslakia, ja esitys uudeksi kaivoslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

Varoittavana esimerkkinä toimii Nivalan Hituran nikkelikaivos, jonka kanadalainen omistaja ajautui konkurssiin vuonna 2015 jättäen kaivosalueen siivouksen veronmaksajien harteille.

Uudessa kaivoslaissa onkin soviteltavaa, sillä siinä pyritään parantamaan sekä ympäristönsuojelua ja kaivosten toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä.