Taistelu turpeesta: ”Viitasammakko on uusi liito-orava”

Professori: Räikeä ja tarkoitushakuinen selvitys. Vapo: Uutta tietoa EU:n direktiivilajista.
Kotimaa 15.11.2015 15:30

Viitasammakko (Rana arvalis). © Christian Fischer / Wikimedia Commons

Turvesoiden lupakiistoissa kiistellään vesistövaikutusten lisäksi myös suon luontoarvoista. Viime vuosina yksi laji on noussut luontoselvityksissä ylitse muiden.

”Viitasammakosta on tullut jo uusi liito-orava”, sanoo Vapon resurssijohtaja Päivi Peronius.

Viitasammakko on EU:n direktiivilaji, sen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei ole lupa heikentää. Suurisuon viitasammakoista Saarijärven Pylkönmäellä Vapo on teettänyt kolme selvitystä.

Professori, ympäristöhistorian dosentti Mikko Saikulla on mökki Suurisuon alapuolisen Moksinjoen rannassa. Valituksissaan hän on kritisoinut turveyhtiön teettämiä konsulttiselvityksiä suon luontoarvoista, erityisesti viitasammakosta.

Saikun mukaan ensimmäisessä, viitasammakon esiintymisen varmistaneessa selvityksessä, väitetään virheellisesti, että laji olisi Keski-Suomessa yleisempi kuin tavallinen sammakko.

Myös Keski-Suomen ely-keskus on kritisoinut viitasammakkoselvitystä ”puutteelliseksi”. Se on tehty yhtenä päivänä valoisaan aikaan, vaikka ”eläin on yöaktiivinen”.

Toista, pieneltä konsulttifirmalta löydön jälkeen tilattua selvitystä Saikku kutsuu ”räikeäksi ja tarkoitushakuiseksi”.

”Karrikoiden johtopäätös on, että turvetuotanto on parasta mitä viitasammakkopopulaatiolle voi tapahtua.”

Konsulttifirma ilmoittaa nettisivuillaan pyrkivänsä ”asiakkaan kannalta myönteiseen lopputulokseen”. Saikku muistuttaa ympäristöministeriön ohjeesta, jonka mukaan yritys ”ei saa tieten tahtoen etsiä asiantuntijamielipidettä, joka olisi hankkeen tai suunnittelun kannalta edullisin”.

”Vapon konsulttien tilaustyöt eivät täytä vertaisarvioidun tiedejulkaisun kriteerejä”, Saikku sanoo.

 

Vapon resurssijohtaja Peronius kiistää, että maksettu tutkimus olisi huonoa tutkimusta.

”En allekirjoita väitettä, että konsultit tekisivät sellaisia selvityksiä, joita tilaaja haluaa”, Peronius sanoo.

”Konsultillakin on konsultin vastuu ja samanlainen ammattiylpeys tekemisestä kuin kenellä tahansa.”

Peroniuksen mukaan luontoselvitykset ovat tuottaneet kokonaan uutta tietoa viitasammakoista.

”On käynyt ilmi, että viitasammakko viihtyy meidän turvetuotantoalueidemme ojissa.”